SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

December 31, 2014 10:02 ET

Ändrat antal aktier och röster i SEMAFO

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - Dec 31, 2014) - SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF) - I december ökades antalet aktier i SEMAFO med 269 490 stamaktier vilket motsvarar 269 490 röster. Ökningen av antalet aktier och röster är resultatet av en nyemission på grund av en nyligen aviserade kreditfacilitet och dessutom utnyttjande av optioner.

Den 30 december 2014 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 277 718 675 och det totala antalet röster uppgår till 277 718 675. Bolagets aktiekapital den 30 december, 2014 uppgår till cirka 5 021 696 667 SEK.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med den svenska lagen för handel med finansiella instrument.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett kanadensiskt gruvföretag med guldproduktion och prospekteringsaktiviteter i Västafrika. Bolaget äger och driver för tillfället Mana Mine i Burkina Faso, vilket inkluderar den höggradiga satelliten Siou och gruvområdet Fofina. SEMAFO har åtagit sig att utvecklas på ett noggrant vis genom ansvarsfull utveckling av egendomen Mana. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera värdet för aktieägarna genom att effektivt hantera dess nuvarande tillgångar samt bedriva organiska och strategiska tillväxtmöjligheter.

Contact Information • Kontakter:
  SEMAFO
  Robert LaValliere
  Vice-President, Corporate Affairs & Investor Relations
  Mobil: +1 (514) 240 2780
  Robert.Lavalliere@semafo.com

  Ruth Hanna
  Communications & Investor Relations
  Ruth.Hanna@semafo.com
  Tel. lokalt & från utlandet: +1 (514) 744 4408
  Nordamerika avgiftsfritt: 1 (888) 744 4408
  www.semafo.com