SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

March 01, 2012 04:43 ET

Ändrat Antal Aktier och Röster i SEMAFO

MONTREAL--(Marketwire - Mar 1, 2012) - SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF)

Till följd av utnyttjande av optioner, har det totala antalet aktier och röster i bolaget förändrats under februari enligt följande.

Antalet aktier har ökat med 12.500 stamaktier och det totala antalet aktier I bolaget per den 29 februari 2012 uppgår till 273 041 185 stamaktier. Det totala antalet röster i bolaget har ökat med 12 500 och uppgår till totalt 273 041 185. Bolagets aktiekapital per den 29 februari 2012 uppgår till uppskattningsvis 12 281 392 501 SEK.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med svensk lag om värdepappersmarknaden.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver för närvarande tre guldgruvor: Mana Mine i Burkina Faso, Samira Hill Mine i Niger och Kiniero Mine i Guinea. SEMAFO har förbundit sig att utvecklas på ett medvetet sätt för att bli en betydelsefull aktör inom sitt geografiska intresseområde. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera sina befintliga tillgångar samt sträva efter strukturella och strategiska tillväxtmöjligheter.

Contact Information