SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

July 02, 2012 14:07 ET

Ändrat Antal Aktier och Röster i SEMAFO

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - Jul 2, 2012) - SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF)

Som en följd av utnyttjandet av optioner, har det totala antalet aktier och röster i bolaget förändrats under juni på följande sätt.

Antalet aktier har ökat med 20.000 stamaktier och det totala antalet aktier i bolaget per den 29 juni 2012 uppgår till 273.171.185 stamaktier. Det totala antalet röster i bolaget har ökat med 20.000 och uppgår till 273.171.185. Abps aktiekapital per den 29 juni 2012 uppgår till cirka 9.050.161.359 SEK.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med den svenska lagen om värdepappersmarknaden.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver för närvarande tre guldgruvor: Mana Mine i Burkina Faso, Samira Hill Mine i Niger och Kiniero Mine i Guinea. SEMAFO har förbundit sig att utvecklas på ett medvetet sätt för att bli en betydelsefull aktör inom sitt geografiska intresseområde. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera sina befintliga tillgångar samt sträva efter strukturella och strategiska tillväxtmöjligheter.

Contact Information • Kontakter:
  Sofia St Laurent
  Communications & Investor Relations
  Lokala och utländska: +1 (514) 744 4408
  Nordamerikanskt avgiftsfritt: 1-888-744-4408
  sofia.stlaurent@semafo.com

  Maria Bang
  Brunswick Group Stockholm
  +46 (8) 410 32 189
  mbang@brunswickgroup.com