SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

August 01, 2012 10:03 ET

Ändrat antal aktier och röster i SEMAFO

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - Aug 1, 2012) - SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF)

Som ett resultat av utnyttjandet av optioner har det totala antalet aktier och röster i bolaget förändrats under juli på följande sätt.

Antalet aktier har ökat med 34 500 stamaktier och det totala antalet aktier i bolaget uppgår från och med 31 juli 2012 till 273 205 685 stamaktier. Det totala antalet röster i bolaget har ökat med 34 500 och uppgår till 273 205 685. Bolagets aktiekapital uppgår från och med 31 juli 2012 till uppskattningsvis 5 879 642 796 SEK.

Informationen ovan har offentliggjorts i enlighet med den svenska lagen om handel med finansiella instrument.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver för närvarande tre guldgruvor: Mana Mine i Burkina Faso, Samira Hill Mine i Niger och Kiniero Mine i Guinea. SEMAFO har förbundit sig att utvecklas på ett medvetet sätt för att bli en betydelsefull aktör inom sitt geografiska intresseområde. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera sina befintliga tillgångar samt sträva efter strukturella och strategiska tillväxtmöjligheter.

Contact Information