SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

December 03, 2013 13:40 ET

Ändrat antal aktier och röster i SEMAFO

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - Dec 3, 2013) - SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF)

Som ett resultat av utnyttjandet av optioner har det totala antalet aktier och röster i bolaget förändrats på följande sätt i november.

Antalet aktier har ökat med 1 265 000 stamaktier och det totala antalet aktier i bolaget från och med 29 november 2013 uppgår till 274 533 182 stamaktier. Det totala antalet röster i bolaget har ökat med 1 265 000 och uppgår nu till 274 533 182. Bolagets aktiekapital uppgår från och med 29 november 2013 till uppskattningsvis 4 607 195 602 SEK.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med den svenska lagen om handel med finansiella instrument.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett Kanada-baserat gruvföretag med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver för närvarande två guldgruvor: Managruvan i Burkina Faso och Kinierogruvan i Guinea. SEMAFO har förbundit sig att utvecklas på ett hederligt sätt genom ansvarsfull utveckling av sin högpotentiella Mana-egendom. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom effektiv hantering av sina befintliga tillgångar samt sträva efter hållbara och strategiska tillväxtmöjligheter.

Contact Information