SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

February 04, 2014 14:48 ET

Ändrat antal aktier och röster i SEMAFO

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - Feb 4, 2014) - SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF)

På grund av utnyttjandet av optionsrätter har antalet aktier och röster i företaget ändrats som följer.

Antalet aktier har ökat med 233 500 stamaktier och det sammanlagda antalet aktier i företaget i och med 31 januari 2014 uppgår till 274 766 685 stamaktier. Det sammanlagda antalet röster i företaget har ökat med 233 500 och uppgår till 274 766 685. Företagets aktiekapital uppgår i och med 31 januari 2014 till cirka 5 886 184 171 SEK.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Företaget driver Mana Mine i Burkina Faso, vilket omfattar de högkvalitativa, kringliggande fyndigheterna Siou och Fofina. SEMAFO har åtagit sig att utvecklas på ett samvetsfullt sätt genom att på ett ansvarsfullt sätt utveckla Manaegendomens stora potential. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera sina befintliga tillgångar samt sträva efter strukturella och strategiska tillväxtmöjligheter.

Contact Information • Kontaktpersoner:
  SEMAFO
  Robert LaValliere
  Vice ordförande för investerarrelationer
  Mobil: +1 (514) 240 2780
  robert.lavalliere@semafo.com

  Ruth Hanna
  Kommunikation & investerarrelationer
  Tel. lokalt och utomlands: +1 (514) 744 4408
  Nordamerikanskt avgiftsfritt: 1 (888) 744 4408
  Ruth.Hanna@semafo.com

  Sofia St. Laurent
  Kommunikation & investerarrelationer
  Tel. lokalt och utomlands: +1 (514) 744 4408
  Nordamerikanskt avgiftsfritt: 1 (888) 744 4408
  Sofia.Stlaurent@semafo.com
  www.semafo.com