SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

March 03, 2014 06:54 ET

Ändrat antal aktier och röster i SEMAFO

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - Mar 3, 2014) - SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF) - Till följd av utövandet av optioner, har bolagets totala antal aktier och röster förändrats under februari månad enligt följande.

Antalet aktier har ökat med 205 000 stamaktier och det totala antalet aktier i bolaget per den 28 februari 2014 uppgår till 274 971 685 stamaktier. Det totala antalet röster i bolaget har ökat med 205 000 och uppgår till 274 971 685. Bolagets aktiekapital per den 28 februari 2014 uppgår till cirka 7 399 488 043 svenska kronor.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med svensk lag om handel med finansiella instrument.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett Kanada-baserat gruvbolag med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver Managruvan i Burkina Faso omfattande de högvärdiga satellitfyndigheterna Siou och Fofina. SEMAFO har förbundit sig att växa på ett medvetet sätt genom en ansvarsfull utveckling av sin höga potential i Mana-egendomen. SEMAFO: s strategiska inriktning är att maximera aktieägarvärdet genom att hantera sina befintliga tillgångar på ett effektivt sätt samt satsa på ekologiska och strategiska tillväxtmöjligheter.

Contact Information • Kontakter:
  SEMAFO
  Robert LaValliere
  Vice ordförande, investerarrelationer
  Mobil: +1 (514) 240 2780
  robert.lavalliere@semafo.com

  Sofia St Laurent
  Kommunikation och investerarrelationer
  Tel. lokalt och från utlandet: +1 (514) 744 4408
  Nordamerika, avgiftsfritt: 1 (888) 744 4408
  sofia.stlaurent@semafo.com

  Ruth Hanna
  Kommunikation och investerarrelationer
  Tel. lokalt och från utlandet: +1 (514) 744 4408
  Nordamerika, avgiftsfritt: 1 (888) 744 4408
  Ruth.Hanna@semafo.com
  www.semafo.com