SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

March 31, 2014 15:46 ET

Ändrat antal aktier och röster i SEMAFO

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - Mar 31, 2014) - SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF)

Som ett resultat av utnyttjandet av optioner har det totala antalet aktier och röster i bolaget förändrats på följande sätt i mars.

Antalet aktier har ökat med 1 093 750 stamaktier och det totala antalet aktier i bolaget från och med 31 mars 2014 uppgår till 276 065 435 stamaktier. Det totala antalet röster i bolaget har ökat med 1 093 750 och uppgår nu till 276 065 435. Bolagets aktiekapital från och med 31 mars 2014 uppgår till uppskattningsvis 6 449 146 963 SEK.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med den svenska lagen om handel med finansiella instrument.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett Kanadabaserat gruvföretag med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver Managruvan i Burkina Faso, vilken innefattar de högvärdiga satelitfyndigheterna Siou och Fofina. SEMAFO har förbundit sig att utvecklas på ett hederligt sätt genom en ansvarsfull utveckling av sin Manaegendom. SEMAFOs strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom effektiv hantering av sina befintliga tillgångar samt sträva efter ekologiska och strategiska tillväxtmöjligheter.

Contact Information • Kontaktpersoner:
  SEMAFO
  Robert LaValliere
  Vice ordförande för investerarrelationer
  Mobil: +1 (514) 240 2780
  robert.lavalliere@semafo.com

  Ruth Hanna
  Kommunikation och investerarrelationer
  Tel. lokalt och från utlandet: +1 (514) 744 4408
  Nordamerika avgiftsfritt: 1 (888) 744 4408
  Ruth.Hanna@semafo.com

  Sofia St. Laurent
  Kommunikation och investerarrelationer
  Tel. lokalt och från utlandet: +1 (514) 744 4408
  Nordamerika avgiftsfritt: 1 (888) 744 4408
  Sofia.Stlaurent@semafo.com
  www.semafo.com