SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

August 01, 2014 09:14 ET

Ändrat antal aktier och röster i SEMAFO

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - Aug 1, 2014) - SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF)

Som ett resultat av utnyttjande av optioner, har det totala antalet aktier och röster i företaget ändrats under juli 2014 enligt följande.

Antalet aktier har ökat med 55 000 gemensamma andelar och det totala antalet aktier i företaget per 31 juli, 2014 uppgår till 276 747 935 gemensamma andelar. Det totala antalet röster i företaget ökade med 55 000 och uppgår till 276 747 935. Företagets aktiekapital per 31 juli, 2014 uppgår till cirka 8 505 593 469 SEK.

Ovanstående information har inte offentliggjorts i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett Kanada-baserat gruvdriftsföretag med guldproduktion och utforskningsaktiviteter i Västafrika. Företaget äger och bryter för närvarande i Managruvan i Burkina Faso, som inkluderar höggradig Siou- Fofinsatellitavlagringar. SEMAFO strävar efter att utvecklas på ett samvetsgrant sätt genom ansvarsfull utveckling av Mana-marken. SEMAFOs strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera dessa befintliga tillgångar, såväl som att driva organiska och strategiska tillväxtsmöjligheter.

Contact Information • Kontakter:
  SEMAFO
  Robert LaValliere
  Vice VD, företagskommunikation
  och investerarrelationer
  Mobil: +1 (514) 240 2780
  Robert.Lavalliere@semafo.com

  Ruth Hanna
  Företagskommunikation och investerarrelationer
  Lokalt och internationellt telefonnummer: +1 (514) 744 4408
  Avgiftsfritt nummer inom Nordamerika: 1 (888) 744 4408
  Ruth.Hanna@semafo.com
  www.semafo.com