SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

July 01, 2014 11:42 ET

Ändring av antalet aktier och röster i SEMAFO

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - Jul 1, 2014) - SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF)

Till följd av optionsutnyttjande har det sammanlagda antalet aktier och röster i bolaget under juni ändrats på följande sätt.

Antalet aktier har ökat med 632 500 stamaktier och sammanlagda antalet aktier i bolaget den 30 juni 2014 uppgår till 276 697 935 stamaktier. Det sammanlagda antalet röster i bolaget har ökat till 276 697 935 stycken. Bolagets aktiekapital uppgår den 30 juni 2014 till cirka 8 580 402 964 SEK.

Den ovanstående informationen har offentliggjorts i enlighet med den svenska lagen om handel med finansiella instrument.

Information om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada som arbetar med guldproduktion och guldprospektering i Västafrika. Bolaget driver för närvarande Managruvan i Burkina Faso, vilket inkluderar de höggradiga Siou- och Fofinafyndigheterna. SEMAFO har för avsikt att utvecklas samvetsgrant genom ansvarsfull exploatering av dess högpotentiella Manaegendom. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera delägarvärdet genom att utnyttja existerande tillgångar effektivt, samtidigt som organiska och strategiska tillväxtmöjligheter följs upp.

Contact Information