SOURCE: Fisheries and Oceans Canada

November 15, 2006 10:25 ET

Canada og Norge naere allierte i fiskerispørsmål

OSLO, NORGE -- (MARKET WIRE) -- November 15, 2006 -- Canadas fiskeriminister Loyola Hearn møtte i dag fiskeriminister Helga Pedersen for å bygge videre på det vellykkede samarbeidet mellom Norge og Canada når det gjelder forvaltning av fiskebestander i åpent hav og trygging av baerekraftig fiske på nasjonalt plan.

"Norge og Canada jobbet skulder ved skulder for å sikre de sårt trengte reformene i Den nordvestatlantiske fiskeriorganisasjonen," sa minister Hearn. "Med den innsatsen som Norge gjør for å stanse ulovlig fiske på åpent hav, er landet en viktig alliert for Canada."

Den kanadiske ministeren er i Norge og Island denne uken for å trappe opp kampen mot det uregulerte, urapporterte og ulovlige fisket (IUU-fisket) i Nord-Atlanteren. Denne kampen omfatter økt informasjonsutveksling om havnestatstiltak for å hindre markedstilgang for ulovlig fisket fisk, samt økt diskusjon omkring andre havnestatstiltak som de nordatlantiske fiskeriministrene enstemmig vedtok på sitt årlige møte i juni 2006. Arbeidet innebaerer også å finne metoder for å styrke kartlegging, kontroll og overvåking av åpent hav, slik at ulovlig fiske utført av medlemmer av regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner og IUU-fiskere oppdages og straffes.

Canada og Norge er begge medlemmer av Den nordvestatlantiske fiskeriorganisasjonen (NAFO), Den internasjonale kommisjonen for bevaring av atlantisk tunfisk (ICCAT) og Den nordatlantiske organisasjonen for bevaring av laks (NASCO). Canada og Norge har som felles prioritet å styrke disse organisasjonene slik at de kan sikre en bedre forvaltning av fiskebestandene på åpent hav og beskytte sårbare økosystemer til havs. Fiskeriministrene diskuterte også en videreføring av disse framskrittene innenfor NAFO.

I løpet av det to dager lange besøket i Norge skal fiskeriminister Hearn møte representanter for norske myndigheter og norsk naeringsliv for å laere mer om norsk fiskeri- og havbruksnaering. Ministeren skal bl.a. besøke torske- og lakseoppdrettsanlegg i Bergen og møte representanter for norsk selindustri for å diskutere selskinnsforedling og markedstilgang for selprodukter.

"Fiske er livsgrunnlaget for flertallet av kanadiske og norske kystfolk," sa minister Hearn. "For å sikre at en slik kultur kan spire og gro også i framtiden, må vi vaere bevisste på hva vi gjør her hjemme, og på hva som skjer ute på det åpne hav. Dette har Norge forstått, og vi er heldige som får lov til å samarbeide med dere."

Contact Information

  • For ytterligere opplysninger, kontakt:
    Bjørn Petter Hernes
    Canadas ambassade, Oslo
    Tlf.: 22 99 53 00