SOURCE: Thunderbird Resorts Inc.

November 27, 2009 07:46 ET

Thunderbird Update

PANAMA CITY, REPUBLIC OF PANAMA--(Marketwire - November 27, 2009) - Thunderbird Resorts Inc. (de "groep" of "Thunderbird") FRANKFURT: 4TR)(EURONEXT: TBIRD) kondigt aan:

De directeur voor spelen (de "directeur") publiceerde eind oktober een niet-publieke "opdracht" (de "opdracht") voor de dochteronderneming van de groep in Panama, International Thunderbird Gaming (Panama) Corporation ("Fiesta-Panama"). Deze richtiljn stelt dat de Raad van Commissarissen van Fiesta-Panama niet de juiste "certificaties" heeft. Verder stelt de directeur dat Fiesta-Panama als onderneming verlies maakt en dat er andere onjuiste verklaringen waren over Fiesta-Panama en de financiële werkverliezen van Fiesta-Panama en de andere vermeende onjuiste informatie. Zoals openbaar gemaakt in de interim verklaring van de groep over kwartaal 3 2009, ingediend op 11 november 2009, stelden onze financiële verklaringen duidelijk dat deze uitspraken onjuist zijn. Fiesta-Panama is winstgevend en is dit in het verleden geweest en betaalt op dit moment zijn schulden en betaalt wat het verschuldigd is aan leveranciers. In november presenteerde Fiesta-Panama een "constitutionele waarschuwing" die nu dient voor het Hooggerechtshof van Panama die de grondwettelijkheid van de wet waarop de directeur vertrouwt betwist. Op grond van de wetten van Panama verplicht de "constitutionele waarschuwing" het dat de opdracht wordt opgeschort zolang het Hooggerechtshof de zaak nagaat. Verder verplicht de "constitutionele waarschuwing" dat het toezichthoudend lichaam van Panama Gaming "ophoudt en afstand neemt" van welke actie dan ook en alle acties die ze hebben proberen te ondernemen met betrekking tot de opdracht. De op dit moment in functie zijnde Raad van Commissarissen had op tijd verzoeken ingediend om door het toezichthoudend lichaam van Gaming te worden gecertificeerd. Per 25 november 2009 probeerde de directeur drie benoemde individuen te laten opnemen als leden van de Raad van Commissarissen van Fiesta-Panama, ondanks dat een dergelijke handeling duidelijk inbreuk maakte op de wet zoals deze in Panama geldt zoals bevestigd wordt door onze juridische adviseurs.

Het belastingkantoor van Panama van het Ministerie van Financiën heeft recentelijk een niet-publieke resolutie doen uitgaan voor Fiesta-Panama, stoelend op "bewijs op grond van omstandigheden" waarin geconcludeerd wordt dat Fiesta-Panama een belastingvoorheffing van $3,6 miljoen verschuldigd is. Als gevolg van deze "voorlopige audit" werd een regeringsfunctionaris benoemd om de operaties van Fiesta-Panama te controleren, terwijl de zes Fiesta-Panama casino’s van de groep doorgaan met hun gebruikelijke zaken. Het "voorlopig audit-rapport" legde niet uit hoe de belasting werd berekend. Deze voorlopige vaststelling van belasting zal nog definitief moeten worden. Wij geloven dat deze acties die ondernomen werden door de belastingautoriteiten terzijde geschoven zullen worden, wanneer eenmaal de definitieve audit zal worden uitgevoerd. De audits en belastingopgaves van Fiesta-Panama zijn altijd uitgevoerd door onafhankelijke, internationaal bekende firma’s op het gebied van accountancy en belastingaangifte.

De boven genoemde rechtszaken, geïnitieerd door het toezichthoudend lichaam voor spelen en het belastingkantoor van het Ministerie van Financiën werden geacht niet-publieke vertrouwelijke zaken te zijn op grond van wet van Panama, aangezien de definitieve uitkomsten nog niet bepaald zijn. Op dit moment wordt deze persverklaring uitgegeven om de positie van de groep te verklaren in het licht van de recente verhalen in de pers die in Panama gepubliceerd zijn en die bepaalde foutieve informatie bevatten over de groep en de hierboven genoemde rechtszaken met betrekking tot Fiesta-Panama. Noch de groep, noch Fiesta-Panama zal vervolging instellen met betrekking tot deze rechtszaken. Hoewel we zeer teleurgesteld zijn door de handelingen van bepaalde regeringsfunctionarissen die verkeerde informatie hebben, gaan we door met de regering samen te werken en zullen de regering alle gevraagde en relevante informatie geven die onze positie ondersteunen. Tegelijkertijd zal Fiesta-Panama (zoals het ook deed in de afgelopen 11 jaar) dezelfde hoogkwalitatieve services aan onze cliënten blijven leveren en zal een veilige arbeidsplaats bieden voor meer dan 1200 gewaardeerde werknemers, terwijl we daarbij onze uitmuntende kredietwaardigheid bij onze kapitaalverschaffers en leveranciers blijven behouden. Thunderbird en Fiesta-Panama zullen doorgaan om de hiervoor genoemde acties uit te dagen, maar zal zich niet bemoeien met het beantwoorden op onjuiste geruchten en verkeerde voorstellingen van zaken.

OVER DE ONDERNEMING

Thunderbird Resorts Inc. is levert internationaal services op het gebied van casino’s en horeca, met name geconcentreerd op de markten in Centraal en Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië, India en Oost-Europa. Het is onze missie “buitengewone ervaringen voor onze gasten mogelijk te maken”. Extra informatie over de groep vindt u op de site op het World Wide Web op www.thunderbirdresorts.com.

Opmerking over voorzichtigheid die men moet betrachten met “verklaringen die over de toekomst gaan”

Deze verklaring bevat bepaalde verklaringen over de toekomst binnen de betekenis van wetten die aandelen betreffen en regels in verschillende internationale, federale en staats-jurisdicties. Alle verklaringen, anders dan verklaringen over historische feiten die men hierin vindt, waaronder zonder beperking verklaringen over mogelijke verkopen en toekomstplannen en doelen van Thunderbird Resorts Inc. (de "groep" of de "onderneming") zijn verklaringen die gaan over de toekomst die risico’s en onzekerheden inhouden. Men kan er op geen enkele manier zeker van zijn dat dergelijke verklaringen nauwkeurig zullen blijken te zijn en de werkelijke resultaten kunnen materieel verschillen van de verklaringen die geanticipeerd worden. Belangrijk factoren die tot gevolg zouden kunnen hebben dat de werkelijke resultaten materieel verschillen van de verklaringen over de toekomst van de groep omvatten de concurrentiedruk, ongunstige veranderingen in de structuur van regelgeving en algemene risico’s die horen bij ondernemen, die alle openbaar gemaakt worden onder de kop “risicofactoren” en elders in de documenten van de groep die van tijd tot tijd ingediend worden bij Euronext Amsterdam door NSE Euronext ("Euronext Amsterdam"), de geregelde markt van Euronext Amsterdam N.V. en met verschillende Canadese aandelencommissies en ook ander regelgevende autoriteiten.

Contact Information