SOURCE: Adtile

Adtile

December 10, 2013 08:00 ET

Adtiles flerskärmslösning för mobilannonsering lockar konsumenterna med stimulerandeanvändarupplevelser

Adtile går i täten för att skapa nytt användarengagemangåtpublicistersomkonkurrerar med datorskärmarna

LOS ANGELES, CA--(Marketwired - Dec 10, 2013) - Idag är dagen för lanseringen av Adtile, ennyckelfärdig mobilannonseringslösningför publicistersom designar, bistårochmätersnygga, relevanta bildskärmsannonser för mobiler som varken stör användarens upplevelse eller inkräktar på innehållet.Adtile, som samarbetar med Fortune 500-märken, är den första lösningen som ger publicistermöjligheten att erbjuda kvalitativa mobilplaceringar somkonkurrerar medengagemangspotentialen hos datorernas bildskärmsannonser, med stöd för mobilens taktiladragningskraft påkonsumenter som ofta pekar, skrollar och sveper innehåll på sina enheter.

Det mobila annonsutrymmetär enav de snabbast växande digitala annonseringsdisciplinerna. Enligt IAB, svarade mobila annonsintäkter för mer än 3 miljarder dollar (USD) 2013, vilket utgör 15 procent av alla annonseringsintäkter online. Vartefter fler och flerpublicisterlanserar mobilahemsidor blir utmaningen att erbjuda annonsköparna samma kvalitet i placeringen som de får på en dator. In-app banners är vanligen för små för att engagera; interaktiva annonser ärofta kostnadsmässigt avskräckande, ochoavsett format så är många mobilannonser intrusiva och irrelevanta.

Adtiles patentsökta Responsive Rendering Technology (RRT) har automatiskt stöd för användaranpassade designelement, vilket ger publicister möjlighet att leverera en närmastmagnetisk annonsupplevelsesomstämmermedderas utseende och känsla på hemsida eller app, och somgår igenom perfekt i olika enheter och webbläsare. Den här kontinuiteten,i kombination med relevansen hos användaranpassad annonseringsäkrar att annonsen engagerar användaren utan störningsmoment, och ger praktisk användbarhet samtidigt som syftet och preferenserna för dennes personliga mobilupplevelse respekteras.

”Mobilt är inte ett annonseringsmedium där en storlek passar alla; det är ett högst innehållskänsligt utrymme. De flesta appar och hemsidor har sina egna krav på annonser vad gäller design och funktionalitet”, säger Nils Forsblom, CEO på Adtile. ”Därför kan inte mobilannonsering förbli enbart en eftertanke för annonsörer eller publicister; den måste planeras noga och genomföras med en lösning som Adtile som automatiskt samordnar kompatibilitet och designkontinuitet, för att säkra en sömlös men engagerande annonsupplevelse för användaren”.

Spännande annonsering tilltalar kundens känslor och engagerar dem i märket. Adtile arbetar med publicister för att ta vara på de bästa sidorna av mobilen åt kunden. Du får mer information på: http://www.adtile.me/

Om Adtile:
Adtile är den första mobilinriktade annonseringslösningen som tagits fram av publicistbranschen. Vi arbetar med attrevolutionera mobilannonseringen genom att skapa etthelt nytt annonsmedium somtar vara påmobilanvändarens resa genom underhållning och utforskning. Adtile levererar snygga annonser som anpassar sig sömlöst till mobilskärmar i alla storlekar, och ger både användbarhet och funktion samtidigt som de respekterar användarens virtuella utrymme.Publicistergynnas av de här elegantaannonsernasom fångar användarens uppmärksamhet och byggerupp slutresultatet utan att någonsin tävla med innehållet. Adtile erbjuderpublicister en scen där de kan berätta sina märkeshistorier och anknyta till konsumenterna. Användare har friheten att koppla av med innehåll de gillar och interagera med relevanta, lättlästa och engagerande annonser.

Från huvudkontoreti Kalifornien bygger Adtile ett globalt nätverk.Adtile finns här för attutmana antaganden om hur annonser fungerar och omdesigna annonseringen för en värld irörelse. Se mer information på www.adtile.me.

Contact Information • Mediakontakt:
  Hollis Guerra Bateson
  PR-chef
  Blast PR för Adtile
  hollis@blastpr.com
  805-403-0705