SOURCE: BENEFICIAL HOLDINGS INC.

September 14, 2009 10:33 ET

Beneficial Holdings Inc. leeft alle formaliteiten na en bepaalt deadlines met betrekking tot haar overnamebod voor Thunderbird Resorts

LAS VEGAS, NV--(Marketwire - September 14, 2009) - Beneficial Holdings, Inc. (PINKSHEETS: BFHJ), een casino investering en management holding bedrijf, heeft aangekondigd dat het alle formaliteiten heeft nageleefd die vereist worden door de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Wet op de Financiële Diensten, inclusief het Nederlandse Overnamedecreet, en gaat door met haar due diligence en discussies met betrekking tot de eerdere aankondigingen de gewone aandelen van Thunderbird Resorts, Inc., (TBIRD) aan te kopen voor $2,12 een een aandeel van BFHJ voor iedere tien TBIRD aandelen als de TBIRD Raad van Bestuur haar aandeelhouders zou aanbevelen het voorstel goed te keuren.

Beneficial heeft een bedrijfsresolutie doorgevoerd op 11 september 2009 waarin duidelijke deadlines werden vastgesteld om conform te zijn met sectie 7(1) van het Overnamedecreet. Beneficial heeft de datum van 7 oktober 2009 specifiek vastgelegd als het laatste tijdstip waarop het de resultaten van haar due dilligence en de discussies zal aankondigen die binnenkort met het TBIRD management gehouden worden. Op of voor 7 oktober 2009 zal Beneficial duidelijk verklaren of het van plan is een aanvraag in te dienen voor de goedkeuring van een aanbod bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten ten laatste op 5 januari 2010, of het zal verkiezen het aangekondigde aanbod niet uit te brengen bij de Thunderbird aandeelhouders.

Beneficial is van mening dat de prijs van $2,12 voor ieder TBIRD aandeel, in combinatie met een BFHJ aandeel voor iedere tien TBIRD aandelen, redelijk en voldoende is, rekening houdend met de prijs van de TBIRD aandelen en de financiële overzichten. BFHJ is van mening dat het aanbod van een BFHJ aandeel voor iedere tien TBIRD aandelen de TBIRD eigenaars een belang zal bieden zonder de gewone BFHJ aandelen te zwaar te verwateren. Dit omvat, ongeveer, 2.000.000 nieuwe aandelen van BFHJ die uitgevaardigd moeten worden.

Dit persbericht houdt geen aanbod in tot de verkoop van effecten. Het bevat bepaalde vooruitblikkende verklaringen binnen de betekenis van Sectie 27A van de Wet op het effectenwezen van 1933 en Sectie 21E van de Wet op het beurswezen van 1934. Deze verklaringen omvatten risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de reële resultaten verschillen. Alle verklaringen in dit persbericht zijn gebaseerd op informatie beschikbaar op de vermelde datum, en het bedrijf onderneemt geen enkele verplichting een verklaring bij te werken ter weerspiegeling van gebeurtenissen of omstandigheden na de datum van publicatie van dit persbericht.

Contact Information