SOURCE: Beneficial Holdings, Inc.

September 16, 2009 13:20 ET

Beneficial Holdings, Inc. reageert op het persbericht van Thunderbird Resorts en bijgewerkte aankondigingdata

MANAGUA, NICARAGUA--(Marketwire - September 16, 2009) - Beneficial Holdings, Inc. (PINKSHEETS: BFHJ), een casino investering en management holding heeft vandaag de de volgende update gepubliceerd:

Beneficial kondigde eerder aan dat zij een communicatie had voorgelegd aan Thunderbird Resorts met vermelding van haar bereidheid $2,12 te betalen per gewoon aandeel van TBIRD en een Beneficial aandeel zou uitgeven voor iedere tien TBIRD aandelen.

Ondanks het feit dat TBIRD contactinformatie heeft ontvangen, heeft zij geen enkele poging ondernomen contact op te nemen met Beneficial. TBIRD heeft echter een persbericht uitgevaardigd met de verklaring dat zij niet geloofden dat het Beneficial aanbod conform was met de effectenwetgeving. Op 15 september 2009 heeft TBIRD een verwarrend persbericht uitgevaardigd waarin zij enerzijds staande hield geen bijkomende communicatie te hebben ontvangen van Beneficial, maar anderzijds verklaarden geen dialoog te willen aangaan met Beneficial tenzij het bewijs geleverd werd van de "regelgevende conformiteit" en geleverde informatie. Het antwoord van TBIRD is bijzonder verrassend omdat, door de weigering besprekingen aan te gaan, Beneficial de gevraagde informatie niet kan leveren.

Beneficial verklaart dat het van plan is TBIRD aan te spreken met een poging tot besprekingen met betrekking tot het aanbod die voordelig zijn voor beide partijen. Hoewel, voor Beneficial over gaat tot deze stap, wenst zij zeker te zijn dat dit binnen de "regelgevende conformiteit" valt waar TBIRD vaag naar verwijst.

In dit kader heeft Beneficial contact opgenomen met de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Gisteren heeft de Autoriteit meegedeeld aan Beneficial dat haar Raad van Bestuur de vorige resolutie moet amenderen om conform te zijn met bepaalde deadlines die vooropgesteld worden door de Nederlandse wetgeving. In deze context heeft de Beneficial Raad van Bestuur een geamendeerde resolutie overhandigd met de volgende bepalingen: (1) In overeenstemming met §5(2)(a) van het Nederlandse Overnamedecreet heeft AFM besloten dat onze uitgave van 8 september 2009 een aankondiging inhielden van een overnamebod; (2) In overeenstemming met §7(1) zal Beneficial een bijkomende openbare aankondiging doen, ten laatste op 6 oktober 2009, (3) De aankondiging van Beneficial zal vermelden zij, ten laatste op 1 december 2009, van plan is een aanvraag in te dienen voor de goedkeuring van het aanboddocument in overeenstemming met §7(3) of dat zij geen formeel aanbod zal indienen bij TBIRD. In overeenstemming met §4(1), zal Beneficial haar aankondigingen doen in Nederland en deze persberichten publiceren op haar website.

Op basis van de bovenstaande informatie is TBIRD gewaarschuwd van de Beneficial regelgevende conformiteit en, als resultaat, het zich vrij mag voelen een dialoog aan te gaan met Beneficial ten voordele van haar aandeelhouders.

Dit persbericht houdt geen aanbod in tot de verkoop van effecten. Het bevat bepaalde vooruitblikkende verklaringen binnen de betekenis van Sectie 27A van de Wet op het effectenwezen van 1933 en Sectie 21E van de Wet op het beurswezen van 1934. Deze verklaringen omvatten risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de reële resultaten verschillen. Verklaringen in dit persbericht zijn gebaseerd op informatie beschikbaar op de vermelde datum, en het bedrijf onderneemt geen enkele verplichting een verklaring bij te werken ter weerspiegeling van gebeurtenissen of omstandigheden na de datum van publicatie van dit persbericht.

Contact Information