SOURCE: Blackbird Energy Inc.

Blackbird Energy Inc.

July 14, 2017 11:32 ET

Blackbird benekter uautorisert betaling til investeringsrådgiver

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - Jul 14, 2017) - Blackbird Energy Inc. (TSX VENTURE: BBI)("Blackbird" eller "selskapet") ønsker herved å oppklare visse utsagn som fremgår av en artikkel som ble publisert 13. juli 2017. Der hevdes det blant annet at i forbindelse med det offentlige tilbudet om vanlige aksjer i selskapet, som stengte 14. mars 2017 ("tilbudet "), ble en uautorisert betaling foretatt av selskapet til en investeringsrådgiver. Blackbird benekter enhver ukorrekt betaling til rådgivere i forbindelse med tilbudet.

Omtrent 10 dager etter at tilbudet ble fullført, foretok selskapet en betaling på omtrent 104 000 amerikanske dollar til en person som var involvert i tilbudet, men betalingen var ikke relatert til tilbudet. Utbetalingen til vedkommende var utelukkende for konsulenttjenester som vedkommende utførte for selskapet i løpet av en treårsperiode, pluss refusjon av utgifter som vedkommende hadde påtatt seg under utførelsen av konsulenttjenestene. Før betalingen ble foretatt, ble vedkommende gjort oppmerksom på at betalingen skulle oppgis til investeringsselskapet for å overholde gjeldende regler. Betalingen ble også redegjort for i selskapets ureviderte regnskap for tredje kvartal.

Selskapet tar anklager om uetisk atferd på alvor, og vil fortsette å undersøke saken videre. Hvis det dukker opp vesentlig informasjon under undersøkelsen, skal selskapet oppdatere markedet.

Om Blackbird

Blackbird Energy Inc. er et innovativt olje- og gassutforsknings- og utviklingsfirma med fokus på det kondensat- og væskerike området Montney-fairway i Elmworth, nær Grande Prairie i Alberta.

Ta kontakt med informasjonsavdelingen for ytterligere informasjon: www.blackbirdenergyinc.com

THE TSX VENTURE EXCHANGE INC. HAR VERKEN GODKJENT ELLER AVVIST INNHOLDET I DENNE PRESSEMELDINGEN. Verken TSX Venture Exchange eller tilhørende reguleringstjenesteyter (slik dette begrepet er definert i retningslinjene til TSX Venture Exchange) har ansvar for omfanget eller nøyaktigheten i denne pressemeldingen.

Contact Information