SOURCE: DubLi Network

DubLi Network

August 06, 2015 10:50 ET

Blanka Williams opnår højeste rang hos DubLi Network

Første kvinde til at blive Senior Vice President i DubLi Networks historie

SEATTLE, WA--(Marketwired - Aug 6, 2015) - DubLi Network, verdens største e-handelsvirksomhed indenfor direkte salg, annoncerede i dag, at Blanka Williams har opnået rang som Senior Vice President (SVP) og er dermed den første kvinde, der når denne vigtige milepæl - og blot den tredje SVP i DubLi Networks tolv år lange historie.

Michael Hansen, grundlægger af DubLi Network, sagde: "Blankas evne i forhold til at nå rangen som Senior Vice President i løbet af blot to korte år hos DubLi Network, hendes første afstikker inden for forretningsmodellen network marketing, er et klart bevis på relevansen og værdien af, at flere kvinder er blevet en større del af denne branche end nogensinde før i dens 95 år lange historie. 82 % af alle kvinder i USA, som tjente US$ 100.000 om året eller mere, gjorde det rent faktisk igennem de direkte salgskanaler."

"Mit råd til andre, der netop nu er ved at udforske den direkte salgsmodel, er at forfølge denne forretning ihærdigt", sagde Blanka Williams. "Der har aldrig været et bedre tidspunkt i nyere tid i forhold til at engagere sig i denne ekstraordinære branche. Den digitale revolution er over os, og det er også gældende for kvindens revolution, hvilket samlet giver muligheder for ubegrænset adgang og barrierer, der i praksis er fraværende. Denne mulighed for ubegrænset viden kommer til at inspirere kvinder og mødre til at blive endnu mere forbundne. Den digitale revolution har bragt os sociale netværk, der har været det største skridt fremad for MLM-branchen, hvilket naturligvis direkte har påvirket kvinder som de største aktører i denne branche. Det forventes, at direkte salg bliver den største enkeltstående bidragsyder til familiers basisindkomst, i takt med at globale økonomier overgår til den næste fase, der er forankret i indbyrdes forbindelse. Nyhedsværter hos CNBC, Bloomberg og Fox News taler åbent om direkte salgsstrategi som et stort spring inden for den rene eksponering, som konceptet har været vidne til i løbet af de sidste 50 til 100 år."

Om DubLi.com
 
DubLi.com er førende på verdensplan indenfor online handel og Cashback til kunder over hele verden. DubLi fremstår som en førende e-handelsplatform, der tilbydes gennem network marketing, som p.t. betjener kunder i mere end 120 lande. E-handlende kan bladre i forskellige kategorier, som tilbyder internationale og lokale varemærker, rejser, kuponer, rabatter og rabatkuponer. DubLi har tilpasset sin flersprogede og multiregionale e-handelsplatform, til at betjene 12 internationale markeder på det lokale sprog og valuta, for at styrke sin globale e-handelstilstedeværelse og befordre salg i landene hvor platformen opererer. Alt afhængig af markedet tilbyder DubLi.com verdens mest populære varemærker, herunder Amazon.in, Walmart, Nike, Hotels.com, Zalando, Groupon og Expedia.

Siden virksomheden blev grundlagt af Michael Hansen i 2003, har DubLi tilbudt iværksættere en mulighed for at skabe deres egen forhandlerorganisation, ved at tilmelde sig DubLi Network (dublinetwork.com) som er en direkte salgsvirksomhed. Det globale netværk af uafhængige distributører genererer trafik samt det deraf følgende salg hos DubLi.com, og markedsfører derudover et antal medlemskaber.

DubLi og DubLi Network er datterselskaber af Ominto, Inc. og har hovedkvarter i Seattle, Washington.

Fremadrettede udsagn
 Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn, der indebærer betydelige risici og usikkerheder. Alle erklæringer udover erklæringer om historiske kendsgerninger, som er indeholdt i denne pressemeddelelse vedrørende DubLi's strategi, kommende aktiviteter, fremtidige finansielle positioner, muligheder, planer og ledelsesmålsætninger er fremadrettede udsagn. Uden at begrænse det generelle i det foregående, er ord som "kan," "vil," "at," "planlægge," "forvente," "tro," "imødese," "agte," "kunne," "ville," "vurdere", "målsætte" eller "fortsætte" og lignende udtryk (eller det modsatte af disse udtryk) beregnet til at identificere fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn omfatter bl. a. erklæringer om ledelsens skøn vedrørende fremtidige indtægter og finansielle resultater samt andre erklæringer om ledelsens holdninger, intentioner eller mål. DubLi kan eventuelt ikke opfylde forventningerne som afsløres i de fremadrettede erklæringer, og DubLis fremadrettede udsagn bør ikke tillægges for stor betydning. Disse fremadrettede erklæringer involverer risici og usikkerheder, som kan medføre konkrete følgevirkninger eller hændelser, der afviger væsentligt fra de forventninger der afsløres i de fremadrettede erklæringer, herunder, men ikke begrænset til: vores evne til at opnå forbrugernes og/eller markedets accept af vores medlemskabsbaserede Cashback program; evnen til at tiltrække kunder, der køber via vores hjemmeside; vores evne til at opnå yderligere finansiering og/eller generere tilstrækkelig driftskapital til at finansiere vores aktiviteter; evnen til at etablere og/eller opretholde en stor voksende base af produktive forretningsforbindelser; evnen til at opnå og opretholde digitalt kuponindhold på vores hjemmeside; de risici der er forbundet med DubLi's evne til at administrere sin vækst, herunder præcis planlægning og forecasting af virksomhedens finansielle resultater; konkurrencesituationen for DubLi's virksomhed; DubLi's evne til at beskytte forbrugerdata og vores intellektuelle ejendomsrettigheder; evnen til at tilpasse sig til mobile og teknologiske forandringer; behovet for at administrere lovgivningsmæssige, skattemæssige og juridiske risici; DubLi's evne til at håndtere internationale forretningsmæssige usikkerheder samt andre risici og potentielle faktorer, der kan påvirke DubLi's forretningsmæssige og finansielle resultater som vil fremgå af erklæringer fra Ominto, Inc. til den amerikanske Securities and Exchange Commission, inklusive årsregnskabet på blanket 10-K for det regnskabsår, der sluttede 30. september 2014.

Contact Information