SOURCE: EnSync Energy Systems

EnSync Energy Systems

December 21, 2015 05:00 ET

De strategie met betrekking tot systemen voor duurzame energie van EnSync werd bekrachtigd door de handtekening van president Obama onder de 2016 Omnibus Funding Bill (wet op de financiering van Omnibus)

Recente klimaatakkoord van Parijs, uitbreiding van belastingvoordeel voor duurzame investeringen en programma’s op het niveau van de staat en beleid dat gaat over technologieën die energiebezittingen synchroniseren

MILWAUKEE, WI--(Marketwired - Dec 21, 2015) - EnSync, Inc. (NYSE MKT: ESNC), dba EnSync Energy Systems, een vooraanstaande ontwikkelaar van innovatieve beheersystemen voor de markt van nutsbedrijven (als gas en elektra), commerciële, industriële en bouwmarkten voor meerdere huurders, verklaart dat rec ente en ook in de nabije toekomst doorgevoerde beslissingen die gericht zijn op het omleiden van meer opwekking van elektriciteit naar duurzame bronnen bevestigt, dat de technologieën en de strategie van EnSync op één lijn staan met de richting in het binnenland en buitenland van het beleid en programma’s die ontworpen zijn om het inzetten van duurzame energie te stimuleren.

EnSync heeft meer dan $12 miljoen aan overeenkomsten voor de aanschaf van energie afgesloten die gebruik maken van het stimuleringsprogramma die zijn uitgebreid en verbeterd met de handtekening van president Obama op de 2016 Omnibus Funding bill (wet voor de financiering van Omnibus). Belangrijke leidinggevenden van EnSync hebben hun rol gespeeld in het erop aandringen bij het congres dat deze stimuleringsmaatregelen genomen zouden worden. Deze verbeterde stimuleringsmaatregelen zullen substantieel de op dit moment al veelbelovende pijplijn voor overeenkomsten voor de aanschaf van energie vergroten die ook zonne-energie plus opslag omvatten. In combinatie met de productontwikkelingen van EnSync die het meest geavanceerd in de industrie zijn, verwachten we dat EnSync op de langere termijn een substantiële groei in nieuwe markten kan realiseren en de penetratie in bestaande markten zowel nationaal als wereldwijd kan vergroten.

Internationaal schept het recente akkoord van Parijs de behoefte aan een energieportefeuille die minder van fossiele energie afhangt en meer op duurzame energie als middel om de uitstoot van koolstof te verminderen. Door dit akkoord worden extra wereldwijde stimuleringsmaatregelen gecreëerd door individuele landen om hun doelen wat betreft compliantie te halen. EnSync is goed gepositioneerd met zijn Solar Power Inc. (SOPW)-partnerschap om zijn voordeel te doen van deze stimuleringsmaatregelen, wanneer deze vorm aannemen. In het bijzonder is deze partnerschap organisatorische structuren op aan het zetten in China, Australië, Duitsland en – al deze landen zijn belangrijke deelnemers aan het akkoord met betrekking tot klimaatverandering.

Vanuit een nationaal perspectief zal volgende GTM Research de uitbreiding van de federale ITC de Amerikaanse markt voor zone-energie met 54% tot 2020 doen groeien, wat ongeveer 20 Gigawatt aan nieuwe capaciteit voor zonne-energie zal scheppen. Verdere vermeerdering van zonne-energie zal meer systemen voor het beheer van energie vereisen die opslag omvatten, omdat zonder opslag zonne-energie alleen van waarde is, als de zon daadwerkelijk schijnt. Het toevoegen van opslag en verwante systemen voor energiebeheer verhogen de waarde van zonne-energie, omdat opgeslagen elektriciteit op elke moment kan worden gebruikt om zijn voordeel te doen van programma’s en toepassingen die men te gelde kan maken, voor aanvullende voordelen te zorgen als ondersteunende energie en grotere penetratie mogelijk maakt van duurzame bronnen van opwekking binnen de infrastructuur van de grid. De systemen voor het beheer van energie van EnSync omvatten vaak ontwerpen voor opslag van zonne-energie plus en de verbreding van de ITC zullen een grotere doordringing van de markt opleveren voor dergelijke systemen.

Op het niveau van de staat ziet men wat betreft het beleid wat betreft regelgeving van staten trends die de waarde van energie die gegenereerd wordt door zone-energie plus verbeteren. In sommige gevallen laten wijzigingen in het beleid voor het “netto energie meten” (NEM) duidelijk een trend zien om de waarde van energie die opgewekt wordt door de kracht van de zon die teruggekocht wordt door de grid van time-of-use (TOU) programma’s die zorgen voor hogere elektriciteitsprijzen tijdens tijden van hoge vraag in te voeren. Ken Munson van GTM Research publiceerde dit recentelijk: "Nu deze nieuwe tarieven worden ingevoerd, zullen ze een zelfs nog hogere vraag scheppen naar geavanceerde opslagopties en regeltechnologie. Bijvoorbeeld, het volledig je voordeel doen van het tarief voor zelfbediening in Hawaii is alleen mogelijk, als consumenten intelligente batterij-opslag met significante capaciteit hebben. Zelfs consumenten die een meer traditionele gridverbindingstarief gebruiken, zullen meer van hun investeringen in zonne-energie als ze intelligente opslag gebruiken."

"Er is een enorme verandering op til en EnSync bevindt zich in de voorhoede van het mogelijk maken van de nieuwe dynamiek van de levering van elektriciteit en de vraag ernaar. Waar EnSync toe in staat is zal een steeds grotere rol spleen in de vroegste fase van wat in de komende jaren een energiemarkt zal zijn die zich omvormt", zo bevestigt Dan Nordloh, uitvoerende vice-president van EnSync Energy Systems. "De vaardigheid van EnSync om de grid, de batterij en bronnen van duurzame energie te synchroniseren en er prioriteit aan te geven zijn cruciaal voor het succes van deze vormen van internationaal, nationaal en staatsbeleid en de akkoorden."

Over EnSync Energy Systems
EnSync, Inc. (NYSE MKT: ESNC), dba EnSync Energy Systems, maakt de toekomst van elektriciteit met intelligente systemen voor energiebeheer die cruciaal zijn voor een wereldwijde economie die steeds meer vertrouwt op de uitbreiding van duurzame energie. Of het nu gaat over het netwerk wat betreft transmissie en distributie van grid-energie of achter de meter in commerciële, industriële gebouwen en gebouwen met meerdere huurders, de technologie van EnSync brengt gedifferentieerde stroomregeling en oplossingen voor energie-opslag in omgevingen waar elektriciteit een uitdaging is. Onze technologieën dienen ook als informatieverschaffer op het systeemniveau in toepassingen van microgrids, door naadloos bezittingen op het gebied van meerdere vormen van opwekking en opslag te integreren om energie te leveren in ver afgelegen omgevingen en omgevingen op het niveau van de gemeenschap die niet door de grid worden bediend of gebieden die ervoor kiezen om de grid te gebruiken die secundair is. In 2015 sloot EnSync power purchase agreements (PPA's – overeenkomsten voor het aanschaffen van energie) in zijn portefeuille van aanbiedingen, wat besparingen op elektriciteit voor klanten mogelijk maakt en zorgt voor een stabiele financieel voordeel voor investeerders. EnSync is een wereldwijd opererende onderneming, met een joint venture in AnHui, China bij Meineng Energy en ook een strategische partnerschap met Solar Power, Inc (SPI). Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.ensync.com.

Contact Information • Contactpersoon EnSync :
  Michelle Montague

  Contactpersoon relaties met investeerders:
  Three Part Advisors, LLC
  Jeff Elliott
  (972) 423-7070
  Matt Selinger
  (817) 310-8776
  Phillip Kupper
  (817) 778-8339