SOURCE: Digital Infrared Imaging

October 31, 2005 14:02 ET

Digital Infrared Imaging utvides til Norge

Salg for å forsyne ytterligere sikkerhet for kritiske fasiliteter

APOPKA, FL -- (MARKET WIRE) -- October 31, 2005 -- Digital Infrared Imaging, et datterselskap av ICx Technologies, solgte nylig et pan-tilt-zoom DI-5000 kamera til Statoil, et stort Europeisknaturlig gassfirma for å hjelpe med å sikre Karsto gassbehandlingsanleggi Sør-Norge. Kameraet vil bli integrert med Detection Monitoring Technology's AIMS Fast-Scan (Hurtig avsøking) radar som vil aktivere automatisk påvisning og kamerainterrogering av potensielle trussler.

Digital Infrared Imaging gleder seg over å knytte seg med sin Skandinaviske distributør Control Design som vil overse prosjektintegrering. Løsningen har et geosynkronisertgrensesnitt som overlapper radardata på toppen av luftbilder av fasiliteten. Skreddersydde programvarealgoritmer vil forsikre en høy sannsynlighet for påvisning av trussler med få falske alarmer. Installasjonen skal begynne sent i 2005.

Med dette salget, det første i Norge, bygger DII på sin betydelige ekspertise i kritiske fasiliteter og maritim sikkerhet.Firmaets kombinerte termale og CCD kameraer beskytter for tiden mer enn 25 nukleære kraftanlegg, San Diego Naval Base, og havnene i Long Beach, Philadelphia, Pensacola, og Beaumont. DII er stolt over å være på frontlinjen av overvåkningsteknologi og kan enkelt integreres med andre ICx og tredjepart teknologier inkludert radar, ubemannede bakkesensorer, eller mobile sikkerhetstårn for integrert, effektive overvåkningsløsninger.

Om Digital Infrared Imaging

Digital Infrared Imaging er en leder i utviklingen, skeddersydd design og produksjon av termale imagesystemer. Disse høyt spesialiserte kameraene påviser infrarød strålning eller varme og deretter forsyne bilder som lar deg se objekter i mørket og ugunstige vilkår inkludert røyk, uklarheter, og fleste typer tåke.

Om ICx Technologies

ICx Technologies selger produkter som beskytter personer og fasiliteter mot fysiske trussler ICx sensorer påviser kjemiske, biologiske, eksplosive og andre farlige materialer.ICx sikkerhetsradarer, infrarøde kamera og relaterte produkter påviser og nøytraliserer innkommende trussler. ICx programvare lenker, overvåker, og kontrollerer større sikkerhetssystemer. ICx kunder inkluderer byråer som Department of Defense and Department of Homeland Security ( Forsvarsdepartmentet for Fedrelandssikkerhet) flere juridiske byråer for håndhevelse gjennom USA, og eierne av kraftanlegg, havner, og andre kommersielle og industrielle fasiliterer rundt om i verden.

Contact Information