SOURCE: DubLi Network

DubLi Network

October 16, 2015 09:34 ET

DubLi Network lancerer i Brasilien

DubLi Network Brasilien opererer under navnet DubLi E-commerce Ltda.

SEATTLE, WA and BELLEVUE, WA--(Marketwired - Oct 16, 2015) - DubLi Network, verdens største e-handels direkte salg virksomhed via sin cash back shopping platform, DubLi.com, meddelte i dag lancering i Brasilien, hvilket markerer selskabets officielle entré i det sydamerikanske marked. Virksomheden vil operere som DubLi E-Commerce Ltda.

"Med den største økonomi i Sydamerika, med en hastigt voksende e-handelsindustri, og værende et af de fem største direkte salgs markeder i verden, har Brasilien i dag betydeligt potentiale for direkte salgsselskaber, dermed er det et vigtigt og naturligt område for DubLi Network," sagde Michael Hansen, grundlægger og Executive Vice President for Business Development hos DubLi. "Ved at udnytte internettet til at tilbyde network marketing forretningsmuligheden indenfor e-handel til iværksættere over hele kloden, har DubLi været i stand til at skalere og vokse hurtigt i nye markeder. Vi glæder os til at støtte nuværende og potentielle uafhængige ambassadører i Latinamerika, og ser en lovende fremtid for denne vigtige, voksende region i verden."

DubLi Network er en sofistikeret e-handels network marketing virksomhed, der er baseret på cash back shopping og rejser, og er den ledende globale udbyder af network marketing forretningsmuligheden inden for e-handel. De har uafhængige ambassadører i næsten 100 lande. DubLi Network tilbyder uafhængige ambassadører mulighed for indtjening ved at markedsføre dens online cash back shopping portal og sælge værdiskabende medlemskaber via DubLi.com. For mere information, gå til www.dublinetwork.com.

I en tilhørende meddelelse, meddelte DubLi Network i dag, at moderselskabet Ominto, Inc. også har etableret sig i Brasilien som Ominto E-Commerce Ltda.

Om DubLi.com

DubLi.com er førende på verdensplan indenfor online shopping og Cashback til kunder over hele verden. DubLi har en e-handelsplatform, som p.t. betjener kunder i mere end 120 lande. Online shoppere kan browse blandt forskellige kategorier, der er både internationale og lokale varemærker, rejser, kuponer, rabatter og rabatkuponer. DubLi har tilpasset sin flersprogede og multiregionale e-handelsplatform til at betjene 12 internationale markeder på de lokale sprog og valuta, for at styrke sin globale e-handelstilstedeværelse og skabe handel i alle de lande hvor platformen. Alt afhængig af markedet tilbyder DubLi.com verdens mest populære varemærker, herunder Amazon.in, Walmart, Nike, Hotels.com, Zalando, Groupon og Expedia.

Siden virksomheden blev grundlagt af Michael Hansen i 2003, har DubLi praktiseret en differenceret tilgang til at markedsføre sin e-handelsplatform. DubLi tilbyder iværksættere en mulighed for at skabe sin egen forhandlerorganisation, ved at tilmelde sig DubLi Network (dublinetwork.com), som er en direkte salgsvirksomhed. Det globale netværk af uafhængige distributører genererer trafik på portalen, og dermed salg på DubLi.com, derudover markedsføres der forskellige medlemskaber.

DubLi og DubLi Network er datterselskaber af Ominto, Inc. med hovedkvarter i Seattle, Washington.

Fremadrettede udsagn
 Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn, der indebærer betydelige risici og usikkerheder. Alle erklæringer, udover erklæringer om historiske kendsgerninger, som er indeholdt i denne pressemeddelelse vedrørende DubLi's strategi, kommende aktiviteter, fremtidige finansielle positioner, muligheder, planer og ledelsesmålsætninger, er fremadrettede udsagn. Uden at begrænse det generelle i det foregående udsagn, er ord som "kan," "vil," "at," "planlægge," "forvente," "tro," "imødese," "agte," "kunne," "ville," "vurdere", "målsætte" eller "fortsætte" og lignende udtryk (eller det modsatte af disse udtryk) beregnet til at identificere fremadrettede udsagn. Alle fremadrettede udsagn omfatter bl. a. erklæringer om ledelsens skøn vedrørende fremtidige indtægter og finansielle resultater samt andre erklæringer om ledelsens holdninger, intentioner eller mål. DubLi kan eventuelt ikke opfylde forventningerne som afsløres i de fremadrettede erklæringer, og DubLi's fremadrettede udsagn bør ikke tillægges for stor betydning. Disse fremadrettede erklæringer involverer risici og usikkerheder, som kan medføre konkrete følgevirkninger eller hændelser, der afviger væsentligt fra de forventninger der afsløres i de fremadrettede erklæringer, herunder, men ikke begrænset til: vores evne til at opnå forbrugernes og/eller markedets accept af vores medlemskabsbaserede Cashback program; evnen til at tiltrække kunder, der køber via vores hjemmeside; vores evne til at opnå yderligere finansiering og/eller generere tilstrækkelig driftskapital til at finansiere vores aktiviteter; evnen til at etablere og/eller opretholde en stor voksende basis af produktive forretningsforbindelser; evnen til at opnå og opretholde digitalt kuponindhold på vores hjemmeside; de risici der er forbundet med DubLi's evne til at administrere sin vækst, herunder præcis planlægning og forecasting af virksomhedens finansielle resultater; konkurrencesituationen for DubLi's virksomhed; DubLi's evne til at beskytte forbrugerdata og vores intellektuelle ejendomsrettigheder; evnen til at tilpasse sig til mobile og teknologiske forandringer, samt behovet for at administrere lovgivningsmæssige, skattemæssige og juridiske risici; Og til sidst DubLi's evne til at håndtere internationale forretningsmæssige usikkerheder samt andre risici og potentielle faktorer, der kan påvirke DubLi's forretningsmæssige og finansielle resultater som vil fremgå af erklæringer fra Ominto, Inc. til den amerikanske Securities and Exchange Commission, inklusive årsregnskabet på blanket 10-K for det regnskabsår, der sluttede 30. september 2014.

Contact Information