SOURCE: Glassdoor

Glassdoor

June 18, 2015 19:00 ET

Economisch rappoort van Glassdoor toont aan dat aanwervingsproces langer duurt

Onderzoek toont aan dat aanwervingsduur in de VS, Canada, belangrijkste Europese landen en Australië toeneemt naarmate de screening methodes van werkgevers, waaronder controles van de achtergrond, drugtests en persoonlijkheidstests, vaker worden toegepast

MILL VALLEY, CA--(Marketwired - Jun 18, 2015) - Recruteerders en werkzoekenden vragen zich vaak af waarom het aanwervingsproces zo lang duurt. Volgens een vandaag uitgebrachte rappoort van Glassdoor Economic Research, wordt het alleen maar erger aangezien de gemiddelde procestijd voor een sollicitatiegesprek wereldwijd van 3,3 tot 3,7 dagen is toegenomen sinds 2010. In de Verenigde Staten neemt het proces nu 22,9 dagen in beslag, terwijl het in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk vier tot negen dagen meer kost dan in de Verenigde Staten of Canada (22,1 dagen).

"Juist op dit moment kunnen vertragingen bij aanwerving voor geldverlies zowel voor werknemers als werkgevers zorgen. Er is verrassend weinig onderzoek gedaan naar de “duur van de sollicitatiegesprekken” vanuit het perspectief van de werkzoekende en de manier waarop het HR beleid van een bedrijf de job matching in de hele economie beïnvloedt”, merkt Dr. Andrew Chamberlain op, hoofdeconoom bij Glassdoor. "Dit onderzoeksrapport van Glassdoor Research helpt dit hiaat in te vullen door nieuwe inzichten te bieden m.b.t. de voor job matching benodigde tijd vanuit het individuele perspectief van een werkzoekende."

In het nieuwe rappoort met de titel"Waarom neemt aanwerving meer tijd in beslag?"(1), trachtte Chamberlain juist dit probleem aan te pakken door het aanwervingsproces met een frisse kijk vanuit de ogen van de sollicitant te bekijken. De studie omvat zes landen en biedt een statistische analyse van trends in het aanwervingsproces. Als basis daarvan dient een uniek gegevensbestand: verslagen van sollicitatiegesprekken die direct van sollicitanten komen die hun ervaringen hebben gedeeld op Glassdoor. In het rappoort weden vier belangrijkste gebieden geëvalueerd: de duur van het gemiddelde aanwervingsproces over het afgelopen jaar, veranderingen over tijd, factoren die aan vertragingen mee hadden gedragen en waarom er veranderingen plaatsvonden. Tezamen met verschillen op landniveau, werden die vier gebieden in de studie geanalyseerd met inachtneming van bedrijfsgrootte, functiebenaming, locatie en branche.

Aanwervingsduur varieert, maar is overal in de wereld toegenomen

De tijd die een sollicitant nodig heeft om door het aanwervingsproces te komen, varieert sterk in verschillende landen. In de Verenigde Staten nam dit proces gemiddeld 22,9 dagen in beslag in 2014, een stijging t.o.v. 12,6 dagen in 2010. Alleen sollicitanten in Canada vermelden een kortere duur van aanwervingen met gemiddeld 22,1 dagen. In tegenstelling hiertoe, vermelden sollicitanten uit Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Australië duidelijk langere aanwervingsprocessen. Franse sollicitanten staan aan kop met 31,9 dagen, gevolgd door Duitsland met 28,8 dagen, het Verenigd Koninkrijk met 28,6 dagen en Australië met 27,9 dagen.

Toename van toepassing van screening methodes door werknemers oefent invloed op de aanwervingsduur uit

Terwijl de meeste technieken die in een sollicitatiegesprek worden gebruikt over de jaren niet veel zijn veranderd, vermelden de sollicitanten een stijging van verschillende types van screening technieken. Bijvoorbeeld, is in de Verenigde Staten het aantal controles van de achtergrond van een sollicitant van 25 percent in 2010 tot 42 percent in 2014 toegenomen. Andere aanwervingstechnieken die vaker worden toegepast, zijn tests van de vaardigheden (van 16 percent in 2010 naar 23 percent in 2014), drugstests (van 13 percent in 2010 naar 23 percent in 2014) en persoonlijkheidstests (van 12 percent in 2010 naar 18 percent in 2014).

Elk van deze aanvullende “screeningstechnieken” zorgde voor een statistisch significante stijging van de gemiddelde tijd die sollicitanten nodig hebben om door het aanwervingsproces te komen, in sommige gevallen zelfs een volledige week. In de mate waarin werkgevers hun eigen aanwervingsproces controleren, is het een factor die invloed op de voor aanwerving benodigde tijd uitoefent en volledig onder controle staat van de HR en aanwervingsafdelingen van het rekruterende bedrijf in kwestie.

Bedrijfsgrootte, -branche en -locatie doen ertoe – bij grote bedrijven en de overheid duurt het langer

De duur van aanwervingen, bekeken vanuit het perspectief van de kandidaat, neemt toe wanneer kenmerken van de werkgever zoals industrie, locatie van het kantoor en grootte van het bedrijf in overweging worden genomen. Sollicitanten bij overheidsinstanties vermelden, bijvoorbeeld, de langste aanwervingsprocessen, variërend van 49,5 dagen in Australië tot 60,4 dagen in de VS, terwijl franchise sollicitanten het snelst een job krijgen aangeboden, aangezien het acht dagen in Australië in beslag neemt en 10,6 dagen in de VS. Dit kan tevens een verklaring zijn voor het feit dat sollicitanten in de omgeving van Washington D.C. een langzame aanwervingsproces vermelden, aangezien overheidsbanen in die regio het aanbod sterker domineren. Sollicitanten in de hoofdstad van de VS laten weten dat het aanwervingsproces gemiddeld 34,4 dagen duurt, wat grofweg het dubbele is van het in Miami kost (18,6 dagen) on te worden aangeworven.

Daarnaast duurde het aanwervingsproces bij werkgevers met 10 tot 49 werknemers in de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk tussen de 15,2 en 16,9 dagen. Ter vergelijking, bij werkgevers met meer dan 100 000 werknemers duurde het aanwervingsproces tussen 23 en 36 dagen in die drie landen.

Sollicitatie voor verschillende jobs hebben een verschillende duren – politieofficieren zijn het langst bezig

Jobs waaraan sollicitanten het meeste tijd spenderen om door het aanwervingsproces te komen waren vooral overheidsjobs, banen in de academische sector of senior management posities. In de VS duren aanwervingen het langst bij politieofficieren (127,6 dagen), gevolgd door patent examinators (87,6 dagen), junior professoren (58,7 dagen), senior vice-presidenten (55,5 dagen) en programma analytici (51,8 dagen).

Het kortst duren aanwervingen voor de meer routine jobs met lagere vaardigheden. De kortste aanwervingsduur werd genoteerd bij marketing jobs op het instapniveau (3,9 dagen), gevolgd door sales op instapniveau (5,4 dagen), serveerders en barmedewerkers (5,7 dagen), accountmanagers op instapniveau (5,9 dagen), en afwassers (6,9 dagen).

Kenmerken van sollicitanten oefenen geen invloed uit op de duur van het sollicitatiegesprek

In het kader van de doelen van de studie om factoren te onderzoeken die invloed op het aanwervingsproces uitoefenen, werden in het Glassdoor Research ook kenmerken van individuele werkzoekenden geanalyseerd zoals gender, leeftijd en hoogst gevolgde opleiding. In alle gevallen werd uit het onderzoek duidelijk dat persoonlijke kenmerken geen invloed op de duur van het aanwervingsproces uitoefenen.

Zie het volledige Glassdoor Research rappoort "Waarom nemen aanwervingen meer tijd in beslag?" inclusief inzicht op de invloed van industrie, functiebenaming en bedrijfsgrootte op de duur van aanwervingen http://www.glassdoor.com/research/studies/time-to-hire-study/

Bezoek Glassdoor Research (www.glassdoor.com/research) voor de laatste rappoorten m.b.t. jobmarkt en tewerkstelling in de economie. Volg @ADChamberlain op Twitter voor meer rappoorten m.b.t. arbeidseconomie, jobs trends en de invloed van transparantie op de werkplaats.

(1)De resultaten in het rappoort zijn gebaseerd op een steekproef uit 344 250 verslagen van sollicitatiegesprekken die door sollicitanten op anonieme basis bij Glassdoor werden ingediend gedurende een periode van zes jaar van februari 2009 tot februari 2015.

Over Glassdoor
Glassdoor is een zeer transparante marktplaats voor jobs en aanwervingen die de manier waarop mensen naar jobs zoeken en waarop bedrijven toptalenten aanwerven wijzigt. Glassdoor combineert gratis en anonieme beoordelingen, ratings en loon-gerelateerde website-inhoud teneinde sollicitanten te helpen om de beste jobs te vinden en hun belangrijkste vragen die op kunnen komen tijdens het zoeken naar een baan, sollicitatie, gesprekken en onderhandelingen beantwoord te zien. Voor werkgevers biedt Glassdoor oplossingen op het gebied van aanwervingen en employer branding om hooggekwalificeerde kandidaten voor een fractie van de kosten van andere aanwervingskanalen te kunnen aantrekken. Glassdoor heeft 30 miljoen leden uit meer dan 190 landen en beheert een van de meeste populaire job apps op iOS en Android. Het bedrijf werd opgericht in 2008 en heeft ongeveer 160 miljoen Amerikaanse dollar aangetrokken van Google Capital, Tiger Global Management, Benchmark, Battery Ventures, Sutter Hill Ventures, DAG Ventures, Dragoneer Investment Group en anderen.

Glassdoor.com is een geregistreerd handelsmerk van Glassdoor, Inc.

Contact Information