SOURCE: Sims Recycling Solutions

Sims Recycling Solutions

November 11, 2014 00:00 ET

Eerste Nederlandse recycle-firma van e-afval ontvangt verklaring van WEEELABEX

WEEELABEX stelt standaards en controle-eisen voor het verwerken van WEEE

LONG MARSTON, UNITED KINGDOM--(Marketwired - 11 november 2014) -  Sims Recycling Solutions wordt de eerste Nederlandse organisatie om de verklaring van WEEELABEX te ontvangen voor het verantwoordelijk verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).

De verklaring werd aan SIMS gepresenteerd in de faciliteit in Nederland op 7 oktober 2014 door Remco Dijkstra, een Nederlands parlementslid voor de Nederlandse liberale partij.

"We zijn er trots op om de eerste Nederlandse organisatie te zijn om deze onderscheiding te krijgen," stelde Rene Kik, commercieel directeur voor Europa van Sims Recycling Solutions. "De verklaring staat voor praktijken waar we ons al aan houden op ons centrum en we zijn blij, dat Nederland een pro-actieve houding aanneemt voor het verantwoordelijk verwerken van WEEE."

WEEELABEX is een belangrijke Europese verklaring die standaards stelt en sterk het verwerken en het verwijderen van WEEE in de gaten houdt. Ook worden locaties gecontroleerd op secundaire grondstoffen aan het einde van het proces en er is een sterke nadruk op gezondheid en veiligheid. De internationale protocollen van Sims werkten samen met het model van WEEELABEX om de eerste verklaring in Nederland te verdienen.

De WEEELABEX-verklaring maakt onderdeel uit van een project van de Europese gemeenschap die nog niet in alle landen is aangenomen. De Nederlandse regering heeft dit vroeg aangenomen en zal van recyclers van e-afval vragen om gecertificeerd te worden om door te gaan met het ontvangen van e-afval na midden 2015.

Het Nederlands centrum voor de recycling van elektronica verwerkt ongeveer 65.000 ton e-afval elk jaar en heeft speciale faciliteiten voor het verwerken van LCD-beeldschermen, TV's en tonercartridges van kopieermachines en printers.

Sims Recycling Solutions is de wereldwijde leider wat betreft het hergebruik en recycling van elektronica. We hebben meer dan 20 jaar ervaring in uitgebreid hergebruik en recycling van elektronica. We hebben meer dan 20 jaar ervaring in uitgebreide diensten op het gebied van werken met IT-objecten en wat betreft het renoveren van mobiele apparaten. Sims levert diensten voor alle soorten afgedankte elektronische apparatuur wat betreft plaatselijk, nationale en wereldwijde klanten in elke zakelijke sector waaronder data-centra, organisaties op het gebied van de gezondheidszorg, financiële diensten en technische organisaties.
Als onderdeel van Sims Metal Management Limited, 's werelds grootste NV wat betreft recycling van metalen en elektronica, heeft Sims Recycling Solutions het wereldwijde bereik, de ervaring en de infrastructuur die nodig is om aan onze klanten te verzekeren, dat alle elektronische apparaten verwerkt worden op een veilige en milieuvriendelijke manier.

Sims internationale aanwezigheid wat betreft operaties in 20 landen, stelt ons in staat een wereldwijd bereik van diensten op myriaden plaatselijke fronten te bieden.

Voorzichtige verklaringen over informatie over de toekomst

Deze publicatie kan verklaringen over de toekomst bevatten, waaronder ook verklaringen over de financiële conditie van Sims Metal Management, resultaten van operaties, prognoses van verdiensten en vooruitzichten. Verklaringen over de toekomst worden gewoonlijk bepaald door woorden zoals "plan", "geloven", "verwachten", "anticiperen", "menen", "verwachting", "schatting", "prognose", "projectie" en andere soortgelijke woorden en uitdrukkingen.

Deze verklaringen over de toekomst omvatten bepaalde risico's en onzekerheden. Onze mogelijkheid om resultaten of de werkelijke effecten van onze plannen en strategieën te voorspellen is onderhevig aan inherente onzekerheid. Factoren die mogelijk veroorzaken dat resultaten of verdiensten materieel verschillen van de verklaringen over de toekomst omvatten de zaken die besproken worden en bepaald in wat we ingediend hebben bij de Australian Securities Exchange en United States Securities and Exchange Commission ("SEC"), waaronder ook de risicofactoren die beschreven werden in het jaarverslag van de onderneming dat we op 16 oktober 2014 bij de SEC indienden.

Omdat deze verklaringen over de toekomst onderhevig zijn aan aannames en onzekerheden, kunnen de werkelijke resultaten materieel verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd worden door deze verklaringen over de toekomst. U wordt voorzichtigheid aangeraden en niet te sterk te vertrouwen op deze verklaringen, die alleen van feiten uitgaan die op dit moment van publicatie bekend zijn.

Alle opeenvolgende geschreven en mondelingen verklaringen die naar de toekomst kijken over de zaken die in deze publicatie beschreven worden en die aan ons toegeschreven kunnen worden of aan een persoon die uit naam van ons optreedt, zijn expliciet gekwalificeerd in hun geheel door de verklaringen over voorzichtigheid die u in deze publicatie vindt of waar naar verwezen wordt. Behalve in de mate zoals vereist door relevante wet of regelgeving aanvaarden we geen verplichting om deze verklaringen over de toekomst bij te werken om gebeurtenissen of omstandigheden na de datum van deze publicatie te weerspiegelen.

Alle verwijzingen naar valuta's, tenzij anderzins vermeld, weerspiegelen eenheden in Australische dollars.

Contact Information