SOURCE: EnSync Energy Systems

EnSync Energy Systems

December 21, 2015 22:07 ET

EnSyncs Strategi for Vedvarende Energisystemer Forstærkes med Præsident Obamas underskrift af den Samlede Finanslovfor 2016

MILWAUKEE, WI--(Marketwired - Dec 21, 2015) - EnSync, Inc. (NYSE MKT: ESNC), dba EnSync Energy Systems, som er en førende udvikler af innovative systemer til energistyring i markederne for kraft-varme, samt private, industrielle eller udlejningsejendomme, udtaler at de nyligt trufne beslutninger der har til hensigt til at flytte mere elproduktion over til vedvarende energikilder, bekræfter at EnSyncs teknologier og strategi er korrekt justeret i forhold til de nationale og internationale retningslinjer for politikker og tiltag beregnet til at fremme brugen af vedvarende energi.

EnSync har indgået Energikøbsaftaler til en værdi af mere end $12 mio., som indeholder centrale motivationsfaktorer, der er blevet forlænget og forbedret ved Præsident Obamas underskrift af den Samlede Finanslov for 2016. EnSync ledere har spillet en central rolle i at opfordre den amerikanske kongres til at godkende disse incitamenter. Disse forbedrede incitamenter vil i høj grad øge EnSyncs allerede lovende pipeline af Energikøbsaftaler som inkluderer forbedret lagring af solenergi. I kombination med EnSync's førende produktudvikling, forventer vi at EnSync på længere sigt vil opnå en betydelig vækst i nye markeder, samt øge markedsandelen på eksisterende markeder, både nationalt og globalt.

Internationalt har den nye klimaaftale i Paris skabt behov for en energiportefølje, som i mindre grad baseret på fossile energikilder og mere på vedvarende energi som et middel til at reducere CO2-udledningen. Yderligere globale initiativer i de enkelte lande for at overholde målene, vil udspringe af denne aftale. Med partnerskabet i Solar Power Inc. (SOPW), er EnSync godt placeret til at kunne drage fordel af disse incitamenter når de indføres. Specifikt er partnerskabet ved at etablere organisationsstrukturer i Kina, Australien, Tyskland og Japan -- som alle er centrale aktører i Klimaaftalen.

Udfra et nationalt perspektiv, og ifølge forskning fra GTM, vil forlængelsen af den føderale ITC få det amerikanske marked for solceller til at vokse med 54% til og med 2020, og tilføje ca. 20 gigawatt i form af ny solcellekapacitet. Yderligere udbredelse af solenergi vil kræve flere energistyringssystemer med tilhørende lagring, fordi uden lagring er solenergi kun af værdi, når solen skinner. Ved at tilføje lagring og de dermed relaterede energistyringssystemer, øges værdien af solenergi, fordi lagret elektricitet til enhver tid kan benyttes til at drage fordel af programmer og applikationer der kan give en indtjening, give yderligere fordele i form af back-up strøm, samt åbne muligheden for større markedsandele for kilder der genererer vedvarende energi inden for elnettets infrastruktur. EnSyncs energistyringssystemer består ofte af solenergi-plus-lagring koncepter, og forlængelsen af ITC vil skabe et større marked for sådanne systemer.

På statsligt niveau, bevæger staternes reguleringspolitikker sig i retning af at øge værdien af strøm genereret af solenergi-plus-lagring koncepter. I nogle tilfælde bevæger ændringer i politikkerne for nettoenergimåling (NEM) sig i retning af at formindske værdien af solcellestrøm, der sælges tilbage til elnettet, mens tid-for-anvendelse (TOU) programmer, der skaber højere elpriser i spidsbelastningsperioder, bliver gennemført. Ken Munson fra GTM Research offentliggjorde for nylig, "Efterhånden som disse nye takster bliver etableret, vil de skabe en endnu større efterspørgsel efter avancerede lagringsmuligheder og styringsteknologi. For eksempel er fuld udnyttelse af selvforsyningstaksten på Hawaii kun mulig, når forbrugerne har intelligent batterilagring med betydelig kapacitet. Selv de forbrugere, der ønsker at anvende en mere traditionel opkoblingstakst til elnettet, vil kunne se et bedre afkast på deres investering i solenergi ved anvendelse af intelligent lagring."

"Der er en enorm ændring på vej, og EnSync står i spidsen med hensyn til at muliggøre den nye dynamik indenfor el-forsyning og efterspørgsel. EnSyncs kompetencer vil spille en stadig større rolle i de tidligste faser af det som vil være et energimarked der forvandler sig over de kommende år", bekræfter Dan Nordloh, Executive Vice President for EnSync Energy Systems. "EnSync Energys evne til at synkronisere og prioritere elnettet, batteri og vedvarende energikilder er afgørende for succesraten af disse internationale, nationale og statslige politikker og aftaler."

Om EnSync Energy Systems
EnSync, Inc. (NYSE MKT: ESNC), dba EnSync Energy Systems, muliggør det fremtidige elforbrug med intelligente energistyringssystemer, som er kritiske i forhold til en global økonomi der bliver stadig mere afhængig af en udbygning af den vedvarende energi. Hvad enten den er en del af energifremføringen via elforsyningsnettet, eller ligger bag elmåleren i private, industrielle eller udlejningsejendomme, tilfører EnSyncs teknologi differentieret strømkontrol og energilagringsløsninger til miljøer som er udfordrede rent elektricitetsmæssigt. Vores teknologi fungerer ligeledes intelligent på systemniveau i mikroelnet applikationer, ved problemfrit at integrere flere energikilder og lagringsressourcer for at levere strøm til fjerne og fællesskabsbaserde miljøer, som ikke bliver betjent af elnettet, eller som vælger at anvende elnettet sekundært i forhold til mikroelnet aktiver. I 2015 lagde EnSync elkøbsaftaler (PPA) ind i sin tilbudsportefølje, hvilket muliggør elbesparelser for kunderne, mens de giver et stabilt finansielt udbytte til investorerne. EnSync er en global virksomhed, med et joint venture i AnHui, Kina sammen med Meineng Energy, samt et strategisk partnerskab med Solar Power, Inc (SPI). For mere information, gå til: www.ensync.com.

Contact Information • EnSync Kontakt:
  Michelle Montague
  (503) 997-9550

  Investor Relations Contact:
  Three Part Advisors, LLC
  Jeff Elliott
  (972) 423-7070
  Matt Selinger
  (817) 310-8776
  Phillip Kupper
  (817) 778-8339