SOURCE: EuroTrust A/S

November 10, 2006 16:36 ET

EuroTrust rapporterer de indledende, ikke reviderede resultater for tolvmåneders perioden, der sluttede 30. juni 2006

Nettoindkomst omtrent 9.2 millioner US $ -- Stigning på 45%

COPENHAGEN, DENMARK -- (MARKET WIRE) -- November 10, 2006 -- EuroTrust A/S (NASDAQ: EURO) rapporterede i dag de indledende, ikke reviderede resultater for tolvmåneders perioden, der sluttede 30. juni 2006. Som krævet af de Forenede Staters generelt godkendte regnskabsprincipper inkluderer resultaterne Aktiv Gruppen Holding A/S operationer for de tolv måneder, der sluttede 30. juni 2006, og EuroTrust A/S operationer for perioden fra 18. april 2006 (datoen for EuroTrusts erhvervelse af Aktiv Gruppen) til 30. juni 2006.

Nettoindkomsten (efter skat) for de tolv måneder, der sluttede 30. juni 2006, var 53.9 millioner DKK (9.2 millioner US $) eller 3.33 DKK (0.57 US $) per konverteret aktie, sammenlignet med en profit på 37.1 millioner DKK for den tolvmåneders periode, der sluttede 30. juni 2005. Nettoresultatet på 53.9 millioner DKK er en stigning på 45% for den tolvmåneders periode, der sluttede 30. juni 2005.

Bo Kristensen, koncerndirektør hos EuroTrust, sagde: "Vi er meget tilfredse med resultatet for en periode, hvor vi har gjort en stor indsats for at føre selskabet til sammenslutningen med Aktiv Gruppen Holding A/S. Vi er alle utroligt begejstrede for at fortsætte den hurtige vækst i vores forretningsandele, udviklingen indenfor fast ejendom og vedvarende energi."

Som krævet ved dansk lovgivning blev følgende oplysninger (oversat til engelsk) offentliggjort i Danmark i dag.

For de første seks måneder af 2006 er EuroTrust's forretning præget af iværksættelsen af selskabets nye strategi, forretningsprocedurer, selskabsret og organisation.

Gruppen har nu iværksat en indgående forenkling af dens struktur, senest ved salget af EuroTrust's medieaktiviteter på TV-stationen DK4 og produktionsselskabet Prime Vision.

Dette er sket for at fokusere 100% på gruppens nye forretningskoncept – udvikling af fast ejendom i Danmark og Norge og vedvarende energi i Europa.

Ved et antal erhvervelser har vi allerede startet en pågående, men kontrolleret vækststrategi, som vil fokusere på udvikling af fast ejendom med fortsat salg af bygningsenheder, med vores lavrisiko-strategi. Hovedparten af kapitalen, stillet til rådighed af vores forretning for udvikling af fast ejendom, forventes at blive brugt til langtidsinvesteringer i vedvarende energi (hovedsageligt vindmøller). Disse investeringer er baseret på gruppens egne investeringer og senest ved erhvervelsen af en kontrollerende interesse i udviklingen af vindmøller med selskabet, European Wind Farms A/S. Målet er at opbygge en beholdning af værdipapirer, der vil placere EuroTrust som en stærk europæisk deltager på markedet for vedvarende energi.

Erhvervelse af selskabet Aktiv Gruppen Holding

Sammenslutningen af EuroTrust og Aktiv Gruppen blev godkendt 23. december 2005, ved EuroTrust´s ekstraordinære generalforsamling og blev effektueret 18. april 2006, da NASDAQ endelig godkendte den fortsatte notering af EuroTrust A/S ADRs (aktier).

Salg af TV selskaberne til Europe Vision Plc

Salget af EuroTrust's tidligere medieaktiviteter fandt sted 19. april 2006, hvor (som af 3. juli 2006) selskabet Europe Vision Plc, noteret på Londons børs, overtog alle TV selskaberne fra EuroTrust A/S. EuroTrust A/S modtog 23% af kapitalaktierne i EuroVision Plc, eller 31.250.000 aktier, som betaling for TV selskaberne. Aktierne står i de finansielle bekendtgørelser af 30. juni 2006, indført til 81 millioner DKK, ifølge US GAAP.

Aktierne i Europe Vision Plc. er opgivet på børsen i London AIM, til en pris på (som af 6. november 2006) 1.20 GBP pr. aktie (en markedsværdi på ca. 417 millioner DKK). Da hovedaktionærerne i selskabet har indvilliget i at kapitalbinde aktierne i 12 måneder, har omfanget af samhandelen været lav, og vi har derfor valgt at notere aktierne til vores tidligere kostpris. Hvis du er interesseret, kan du læse mere om Europe Vision Plc.´s aktiviteter under symbolkoden EVN på børsen i London (www.londonstockexchange.com).

Det er vores hensigt at realisere aktierne kontinuerligt i takt med, at vi får mulighed for det, så vi kan fokusere vores midler på gruppens nye forretningskoncept.

Erhvervelse af overskuddet på 50% af aktierne i AGH Norge A/S

Før sammenslutningen med EuroTrust A/S, ejede Aktiv Gruppen Holding A/S 50% af aktierne i AGH Nordan Invest A/S (nu omdøbt til AGH Norge A/S). Som af 1. juni 2006, har EuroTrust A/S opkøbt de resterende 50% af aktierne, så gruppen i juni 2006 ejede selskabet 100%.

Erhvervelse af 2S Ejendomsinvest ApS og Drejens Strandskovpark A/S

Med erhvervelsen af disse to selskaber er gruppen gået ind i to projekter inden for fast ejendom, under udførelse. Rømø Golf & Wellness, som omfatter 200 luksus-feriehytter, en golfbane, en Pay & Play golfbane med 9 huller og et helsecenter på 7000 kvadratmeter samt Drejens Strandskovpark A/S, hvor 60 huse på nuværende tidspunkt er ved at blive bygget ved Kolding Fjord.

Erhvervelse af 50.25% af European Wind Farms A/S

Som en del af gruppens vækststrategi indenfor vedvarende energi, har EuroTrust A/S erhvervet en bestemmende aktiepost i European Wind Farms A/S. Resultatet og realbeholdningseffekten af denne erhvervelse, har dog ingen virkning på resultaterne i de indeværende finansielle rapporter, da aktieerhvervelsen ikke fandt sted før juli måned 2006.

Forventninger til fremtiden

Selskabet forventer et betydeligt højere resultat for skatteåret 2006/2007 og de kommende år.

Udvikling af fast ejendom i salgsøjemed.

Baggrunden for forventningerne for højere resultater , er en følge af den store og tiltalende sammensætning af projektinvestering i projekter i fast ejendom i Danmark og Norge, som har en forventet salgsværdi på 22-23 billioner DKK.

Til udførelse indenfor de næste fire skatteår, har selskabet indgået erhvervelsesaftaler for ca. 45 ejendomsprojekter i Danmark og Norge og et i Østrig—primært indenfor bolig- og feriemarkedet – med en forventet salgsværdi på 7-8 billioner DKK.

Yderligere har selskabet indgået aftaler for rettighederne til tre meget store udviklinger af bolig- og forretningsprojekter i Århus og Nordsjælland i Danmark, og Kristiansand i Norge, med en forventet salgsværdi på op til 15 billioner DKK. Disse tre projekter forventes realiseret over de næste 10-15 år.

De betydeligt højere forventninger til resultaterne, er baseret på en fortsat efterspørgsel for boliger på markedet, og et uændret prisniveau.

Primært kan usikkerheden om resultaterne for hvert år, sættes i forbindelse med udsættelser af projekter, der kan opstå, eller risici ved godkendelse af lokalplaner, forventet bygningsprocentsatser og salget af enkelte projekter.

Investeringspotefølje i vindmøller

I slutningen af kalenderåret 2006, vil EuroTrust have installeret 81 vindmøller i Tyskland og Italien, med en samlet kapacitet på 152 MW, af hvilke EuroTrust, gennem joint venture selskaber, ejer hvad der svarer til 78 MW med ca. 750 millioner DKK i købspris. EBITDA fra disse vindmøller forventes at løbe op på ca. 80 millioner DKK for normale vindår.

Desuden har EuroTrust, i samarbejde med lokale udviklere, kontraktmæssigt forsikret rettighederne til vindmølleprojekter i Italien, Polen, Bulgarien, Frankrig og Grækenland med et ejerskab på yderligere 178 MW, med en købspris på ca. 1.5 milliarder DKK. Disse vindmøller forventes at starte strømproduktionen i kalenderåret 2007 og 2008. EBITDA fra disse vindmølleturbiner forventes at nå op på et minimum på 160 millioner DKK for normale vindår.

Desuden forhandler selskabet om rettighederne til vindmølleprojekter på yderligere 212 MW i de ovennævnte lande og samt yderligere i Spanien.

Da vindmøllerne forventes at have en levetid på mere end 25 år, forventer EuroTrust at resultaterne fra de kommende år stigende vil være forbundet med indkomst fra salget af elektricitet fra den gradvist stigende portefølje af vindmølle i Europa.

Omkring EuroTrust A/S:

EuroTrust A/S (NASDAQ: EURO) EuroTrust ejer europæisk ejendom og ejendomsudviklingsvirksomheder samt vindmølleparker. Flere oplysninger omkringEuroTrust og dets datterselskaber, er tilgængelig på www.eurotrust.dk

Meddelelser i denne bekendtgørelse, andre end historiske data og oplysninger, udgør fremtidige bekendtgørelser indenfor hensigten med sektion 27A af vedtægterne for værdipapirer af 1933 og sektion 21E af vedtægterne for udveksling af værdipapirer af 1934. Disse meddelelser involverer risici og uvisheder, der kunne forårsage, at EuroTrust's reelle resultater afviger væsentligt fra de, bekendtgjort eller underforstået af sådanne fremtidige bekendtgørelser. De potentielle risici og uvisheder omfatter, blandt andet, økonomiske og andre faktorer, der kan påvirke udviklingen og salg af ejendomme og miljømæssige faktorer, der kan have indvirkning på vindmølleturbiner, såvel som generelle økonomiske, politiske og arbejdsrelaterede forhold, der muligvis påvirker driften af sådanne installationer. Flere oplysninger omkring potentielle faktorer, der kan påvirke selskabets forretning og finansielle resultater, er medtaget i EuroTrust's arkiver ved finanstilsynet, medtaget i selskabets årsberetning i Formular 20-F for året, der slutter 31. december, 2005 og kvartalsberetninger i Formular 6-K. EuroTrust påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere nogle af de fremtidige bekendtgørelser, efter datoen for denne pressemeddelelse.

Contact Information