SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

January 30, 2015 11:05 ET

Förändrat antal aktier och röster i SEMAFO

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - Jan 30, 2015) - SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF)

I januari ökade antalet aktier i SEMAFO med 244 722 stamaktier, vilket motsvarar 244 722 röster. Ökningen av antalet aktier och röster är resultatet av en nyemission i samband med den nyligen aviserade kreditfaciliteten och dessutom utnyttjande av optioner.

Den 30 januari 2015 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 277 963 394 och det totala antalet röster uppgår till 277 063 394. Bolagets aktiekapital den 30 januari, 2015 uppgår till cirka 7 455 829 952 SEK.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med den svenska lagen för handel med finansiella instrument.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett kanadensiskt gruvföretag med guldproduktion och prospekteringsaktiviteter i Västafrika. Bolaget äger och driver för tillfället Mana Mine i Burkina Faso, vilket inkluderar den höggradiga satelliten Siou och gruvområdet Fofina. SEMAFO har åtagit sig att utvecklas på ett noggrant vis genom ansvarsfull utveckling av egendomen Mana. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera värdet för aktieägarna genom att effektivt hantera dess nuvarande tillgångar samt bedriva organiska och strategiska tillväxtmöjligheter.

Contact Information