SOURCE: Gamma Medica-Ideas

September 22, 2009 19:31 ET

Gamma Medica-Ideas, Inc. avslutter finansiering på 24 millioner dollar

Psilosgruppen leder runde for å bemidle vekst av patentert røntgensystem for forbedret påvisning av brystkreft

NORTHRIDGE, CA--(Marketwire - September 22, 2009) - Gamma Medica-Ideas, Inc. ("GMI"), en leder i utviklingen av digitale molekylære røntgensystemer, annonserte i dag at det har avsluttet en 24 millioner dollar finansiering, firmaets første institusjonelle runde, for å støtte fortsatt vekst av firmaets patenterte digitale SPECT, PET og CT teknologier på nåværende og nye markeder. Finansieringen bestod av 14 mill. dollar i egenkapital, 5 mill. dollar i mezzaninelån, og en revolverende kredittlinje på 5 mill. dollar. Psilosgruppen, et ledende kapitalfirma for helseforetagender, ledet kapitalrunden. Capital Resource Partners, en ledende leverandør av hybridvekstløsninger, deltok ved siden av Psilos i kapitalrunden og leverte mezzaninelån. Den teknologiske lånegruppen ved Bridge Bank (NASDAQ: BBNK) avrundet finansieringen med en revolverende kredittlinje.

GMI har tidligere i historien betjent det pre-kliniske røntgenmarkedet, hvor behovet for økt produktivitet er det drivende kravet til medisinsk forskning og administrasjon for oppdagelse av nye legemidler. I dag blir GMIs grensesprengende, hel-digitale røntgenprodukter for små dyr distribuert eksklusivt av GE Healthcare globalt og i Japan av SII NanoTechnology, et Seiko firma. Med denne finansieringen vil GMI høyne sin plattform for digital røntgenteknologi innen kliniske røntgenmarkeder hvor de tror deres systemer kan lede til forbedret diagnostisering til en lavere kostnad, sammenlignet med andre metoder. GMIs opprinnelige produkt, LumaGEM, er innrettet mot en signifikant forbedring av diagnostisering av kreft hos kvinner med tett brystvev. Det er estimert at 30% av kvinner generelt har tett brystvev, hvor mammografi og andre screeningteknikker er enten utilstrekkelige eller svært kostbare. GMI vil selge sine produkter direkte til det kliniske røntgenmarkedet.

"Vi er i dag klare for å demonstrere styrken av den teknologiske plattformen vårt produkt har, og vi forventer at det vil ha en stor innvirkning på forbedringen av brystkreftdiagnostisering. Vi markedsfører nå aggressivt vårt FDA-klarerte LumaGEM produkt for molekylær brystrøntgen," sa dr. Bradley E. Patt, dr. phil., en av grunnleggerne av GMI, president og adm. dir., og la til: "Kunnskapen og ekspertisen som Psilos og CRP bringer inn i firmaet i helseomsorg, medisinsk instrumentering og kvinnehelse vil tilføre enorm verdi ettersom vi trenger dypere inn i det kliniske markedet."

"LumaGEM har evnen til å diagnostisere brystkreft med en nøyaktighet som kan måle seg med MR, men til en tredel av kostnaden", sa David Eichler, styremedlem av Psilosgruppen. "Dette er nøyaktig den typen mulighet som Psilos tror er den best posisjonerte for suksess i den nye helseomsorgs-økonomien, hvor det er essensielt å finne måter for å levere forbedret kvalitet av pasientomsorg til en lavere kostnad for helseomsorgssystemet. GMI passer flott inn med vår investeringsstrategi og har en bevist historie av suksess og vekst. Vi er glade for å bli en del av GMI teamet."

Nick Scola, partner med Capital Resource Partners, la til, "Vi tror på GMIs teknologi og dets potensiale for forbedret påvisning av brystkreft, så vel som på andre kliniske markeder. GMI er en pionér i multi-metodisk digital molekylært røntgenutstyr, og vi tror at denne teknologien dramatisk kan forbedre utfallet for pasientene."

ECA Securities, LLC, børsmeklingsfilial av Europlay Capital Advisors, LLC handlet som finansiell rådgiver for firmaet, og DiBari-gruppen handlet som låntakings-agent for senior-og mezzaninelånene.

Om Gamma Medica-Ideas, Inc.

Gamma Medica-Ideas (GMI) designer, bygger og yter service for røntgensystemer basert på nye teknologier for å forbedre pasienthelse gjennom tidlig sykdomsdiagnostisering, forbedret pasientbehandling og ved å muliggjøre ny legemiddeloppdagelse. GMI er dedikert til å lede medisinsk røntgen inn i en ny digital epoke med sine unike sensoravlesnings-systemer. Firmaets core digitale røntgenteknologier gir også gode løfter om en ny type løsninger for sikkerhets-/security-markedene. I det prekliniske rom er GMIs FLEX Triumph(TM) røntgenplattform markedsført for medisinsk forskning og legemiddelutvikling. FLEX Triumph systemet kombinerer metodene PET (LabPET(TM)), SPECT (X-SPECT(R)) og CT (X-O(TM)) i verdens første tri-metodiske system. I det kliniske rom tilbyr GMI LumaGEM(R), dets tohodete molekylære brystrøntgen (Molecular Breast Imaging) MBI baserte system for tidlig diagnostisering og behandling av brystkreft. Den digitale gammastråle-røntgenteknologien i LumaGEM tilbyr signifikante fordeler i oppløsning og kontrast som har muliggjort identifisering av millimeterstore brystkreftsvulster oversett ved mammografi, særlig hos kvinner med tett brystvev. Besøk www.gm-ideas.com.

Om Psilosgruppen:

Psilosgruppen har vært et suksessfullt kapitalfirma for helseforetakender siden dets grunnleggelse i 1998. Med mer enn 570 mill. dollar til rådighet, fokuserer Psilos sine investeringer på helseomsorgstjenester, informasjonsteknologi for helseomsorg, og sektorer for medisinsk teknologi. Psilos investerer over hele nasjonen i forretninger som ligger til rette for å skape varig markedsverdi ved å fundamentalt forbedre helseomsorgssystemet i USA. Dets investeringsselskaper har demonstrert evne til å redusere kostnaden på levering av helseomsorg, forbedre klinisk kvalitet, og fremme likestilling mellom betalers, pasients, og tilbyders midler. Psilos har kontorer i New York, San Francisco Bay Area og Santa Fe, New Mexico. Besøk Psilosgruppen på www.psilos.com.

Om Capital Resource Partners:

Grunnlagt i 1987 er Capital Resource Partners (CRP) en erfaren leverandør av hybridlån og kapitale finansieringsløsninger til det lavere middelmarkedet. CRP investerer utelukkende i vekstorienterte firmaer med godkjent forretningsmodell og sterk ledelse. Selv om CRP investerer i flere forskjellige nisjeindustrier, så opprettholder firmaet en vesentlig fokus på helseomsorgstjenester og medisinsk teknologi. Med sin investering i GMI har firmaet fortsatt å høyne sin erfaring innen sub-sektoren av diagnostisk røntgen. Dette fulgte etter tidligere investeringer i Solis Women's Health, den ledende uavhengige leverandøren av diagnostisk brystomsorg i USA, og Dynamic Imaging, en utvikler av farmasøytisk nettbasert PACS software teknologi. For ytterligere informasjon om CRP besøk www.crp.com.

Om Bridge Bank

Bridge Bank, N.A. er Silicon Valleys full-service profesjonelle forretningsbank. Banken er dedikert til å møte de finansielle behov til små, middelmarkeds, og fremspirende teknologifirmaer. Bridge Bank utstyrer sine klienter med en omfattende pakke av business banking løsninger levert av erfarne, profesjonelle bankiere. Besøk Bridge Bank på nettet på www.bridgebank.com.

Contact Information