SOURCE: International Association of Geophysical Contractors

International Association of Geophysical Contractors

December 16, 2013 09:03 ET

Geofysisk industri utrykker bekymring angående Barentshavets "Gruppekartlegging" i 2014

HOUSTON, TX--(Marketwired - Dec 16, 2013) - President Chip Gill i IAGC (den internasjonale organisasjon av geofysiske entreprenører) kom med følgende erklæring i forbindelse med kunngjøringen fra Norwegian Oil and Gas og Statoil om et felles prosjekt om geofysisk kartlegging i Barentshavet:

"Den 10. desember kunngjorde Norwegian Oil and Gas og Statoil at en gruppe bestående av 17 olje og gasselskap har opprettet et prosjekt for felles seismisk kartlegging av den sørøstlige delen av Barentshavet. Denne gruppen vil i felleskap samle inn seismiske opplysninger om blokkene som vil bli tildelt i den 23. utlysningsrunden på den norske kontinentalsokkelen i 2014.

Den geofysiske industrien støtter alle tiltak som kan minske konflikter med fiskerinæringen og som kan oppstå når geofysiske data samles inn i forkant av den 23. utlysningsrunden i 2014. Vår industri har som mål en bærekraftig kartlegging og har regelmessige møter med de impliserte partene for å drøfte deres problemer og for å minske konflikter. Men den geofysiske industrien er bekymret over at denne gruppen kan undergrave fler-klient forretningsmodellen som har tjent både E & P-bedriftene og den norske regjeringen.

I letetillatelsene som er gitt til IAGC-medlemmene for seismisk kartlegging i den sørøstlige delen av Barentshavet i 2014, er det angitt at myndighetene vil prioritere seismiske undersøkelser som de mener er nødvendige for den 23. utlysningsrunden i blokktildeling og at andre undersøkelser kan bli stoppet eller utsatt. Denne uttalelsen innebærer en viktig endring i tillatelsessystemet i Norge og er av vesentlig betydning i et selvregulerende og full funksjonelt market.

Moderne seismiske opplysinger er avgjørende for kartlegging, utvikling og produksjon (E&P) av olje og gass og utslagsgivende for å redusere risikoen i olje -og gassutvinningen. Flerklient opplysninger som innhentes av de geofysiske bedriftene på deres risiko og kostnad og som lisensieres til olje- og gasselskap, har spilt en stor rolle i den vellykkede utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge. Den har støttet den tekniske utviklingen i seismisk kartlegging i sin alminnelighet og fremmet forbedret kartlegging av grenseområder med en minimal risiko for hvert enkelt olje- og gasselskap.

De siste 20 år har forretningsmodellen med flerklient-data forenklet innhentingen av nåtidens høykvalitets seismiske opplysninger for olje- og gasselskap på den norske kontinentalsokkelen.

Flerklientmodellen legger til rette for innovasjon, konkurranse og en markedsorientert tilnærming for innsamling av seismiske opplysninger. Det gir større effektivitet fordi dekning av store områder blir gjort på en slik måte at de mest lovende områdene vies større oppmerksomhet enn de mindre lovende områdene.

Modellen sikrer videre at områder hvor det er nødvendig med eller som ville ha fordel av en bestemt teknologi eller kartleggingsparametrer, kan få større oppmerksomhet. De ulike oljeselskap eller geofysiske selskap kan ha forskjellige syn på disse sakene, som igjen kan føre til en bedre forståelse av havbunnen i et nytt og utfordrende område.

Den geofysiske industrien er bekymret for at et utstrakt samarbeid mellom oljeselskapene på grunnlag av en plan for alle, vil virke innskrenkende for konkurransen mellom oljeselskapene og de geofysiske selskapene.

For øyeblikket er det i dette forslaget ingen mekanisme for at de geofysiske bedriftene til fortsatt investering i en vellykket kartlegging og utvikling i dette grenseområdet. Nye funn som Skrugard og Havis var basert på et rikt mangfold av flerklient-data, bruk av nyeste teknologi, kunnskap, forståelse og den kommersielle investeringen hos de geofysiske bedriftene. Vi mener det er viktig at denne suksessmodellen skal fortsette ved utlysing og tildeling av de nye leiteområdene.

IAGC-medlemmene ser frem til fremtidige samtaler vedrørende prosessen av seismiske undersøkelser i den sørøstlige delen av Barentshavet med Olje- og Energidepartmenetet, Oljedirektoratet, fiskerinæringen, Norwegian Oil and Gas og øvrige interessenter. Vi vil anmode dem å revurdere denne restriktive modellen og de følger den vil få i fremtiden for utviklingen av olje- og gassleitingen på den norske kontinentalsokkelen for den geofysiske industrien."

Om IAGC
IAGC er den internasjonale samarbeidsorganisasjon som representerer industrien som leverer geofysiske tjenester (geofysiske og seismiske data, eierskap og lisensiering, bearbeidelse og interpretasjon av geofysiske data og tilhørende tjenester og leverandører) for olje- og gassindustrien.

For nærmere informasjon om IAGC og den geofysiske industrien gå til http://www.iagc.org og http://geophysicsrocks.com

Contact Information • Kontaktperson:

  Gail Adams
  Kommunikasjonsdirektør
  gail.adams@iagc.org
  713-957-8080 - kontor
  281-780-4520 - mobiltelefon

  International Association of
  Geophysical Contractors
  1225 North Loop West
  Suite 220
  Houston, Texas 77008 USA
  (713) 957-8080
  www.iagc.org