SOURCE: The Intertain Group Limited

The Intertain Group Limited

March 12, 2016 08:31 ET

Intertain Tillkännager Fjärde Kvartalet och Fiskal 2015 Finansiella Resultat, Inledning av Granskning till att Öka Aktieägarvärde , och Styrelseförnyelse

Överträffar Senast 2015 Vägledning över alla Mätvärden; $42.5 Miljoner i Drift Pengaflöden Genererade i K4

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - Mar 12, 2016) - The Intertain Group Limited ("Intertain" eller "Företaget") (TSX: IT)(OTCQX: ITTNF) tillkännager idag sina finansiella resultat för tremånadersperioden och år avslutat 31 december, 2015. Alla belopp är angivna i Kanadensiska dollar om inget annat är noterat.

K4 och Subsekventa Finansiella och Företagsmässiga Höjdpunkter


-- Ökad Vägledning Överträffad och Starka K4 Driftresultat Över alla Gränsvärden 
  -- Fullständigt år total omsättning av $384.5 miljoner vs föregående angiven
    vägledning av $365 miljoner till $375 miljoner. 
  -- Fullständigt år Justerad Nätinkomst(1) av $111.6 miljoner vs föregående
    angiven vägledning av $104 miljoner till $109 miljoner. 
  -- Fullständigt år Utspädd Justerad Nätinkomst per andel(1) av $1.72 vs
    föregående angiven vägledning av $1.60 till $1.67. 
  -- För K4 perioden, genererade Företaget $43.2 miljoner av Justerad Nätinkomst,
    (1) $0.59 av Utspädd Justerad Nätinkomst per andel(1) och
    $42.5 miljoner av driftande pengaflöde.(2) 

-- Ökad K4 Omsättning År Över År 
  -- Jackpotjoy genererade omsättning av $90.7 miljoner i K4 2014,
    Representerar 20% tillväxt år över år på en konstant valutabasis.
  -- Vera&John genererade omsättning av $22.7 miljoner i K4 2014,
    representerar 45% tillväxt år över år på en konstant valutabasis.
  -- Mandalay genererade omsättning av $11.7 miljoner i K4 2014,
    representerar 7% tillväxt år över år på en konstant valutabasis. 

-- Implementerade ett Kryssvaluta Byte 
  -- Intertain ingick ett kryssvaluta-bytes avtal (“Valutabytet") 
    den 23 november, 2015, där 90% av företagets
    USD facilitetsintressen och amorteringar byts till
    GBP. 
  -- Den 31 december, 2015, igenkände företaget en orealiserad tillväxt på
    Valutabytet av $9.7 miljoner. Valutabytet avslutas
    31 mars, 2017. 


 (1) Nätförlust och utspädd nätförlust per aktie för året med slut i december
   31, 2015 var $(226.9) miljoner och $(3.71), respektive, och för de 
   tre månaderna med slut 31 december, 2015 var $(134.4) miljoner och $(1.92),
   respektive. Denna utgåva innehåller icke-IFRS finansiella mätningar, vilka är
   noterade där de använts. För ytterligare detaljer, inkluderat med respekt 
   till sammanjämkning från dessa icke-IFRS finansiella mätningarna, referera 
   till informationen under rubriken "Justerad EBITDA och Justerad Nätinkomst
   för de Tre Månaderna och År Avslutat 31 december, 2014 och 2015"
   på sidorna 3 - 4 av denna utgåva.                    
 (2) Inkluderar inte $4.4 miljoner från Amaya Inc. relaterat till K3 2015 som
   emottogs subsekvent till årsavslutet.               

Intertain Dedikerad till att Öka Aktieägarvärdet

Intertain's bolagsstyrelse ("Styrelsen") tror att Företagets aktiepris är felinriktat med de fundamentala affärsresultaten. Styrelsen har därför initierat en process till att identifiera, undersöka och överväga en rad av strategiska alternativ tillgängliga för Företaget, med syfte till att leverera aktieägarvärde. En Specialkommite av tre direktörer, David Danziger, John Fielding och Paul Pathak, har blivit utsedda till att leda denna process. Specialkommiten har bevarat Canaccord Genuity som deras finansiella rådgivare och Osler, Hoskin & Harcourt LLP som deras rättsliga rådgivare.

Företaget har emottagit många uttryck av intresse när de förvärvat alla eller materiella delar av företaget. Specialkommiten kommer att överväga ett brett utbud av alternativ, inkluderat strategiska transaktioner försedda för en försäljning av Företaget, en eller fler affärsenheter eller partiella erbjudanden och rekapitaliseringar. Canaccord Genuity har ett mandat till att fortsätta diskussioner med nuvarande intresserade parter och till att kontakta ett brett antal parter som skulle kunna ha intresse i upptäckande av värdeskapande alternativ.

"Som ett företag, har vi levererat kvartal efter kvartal," sa John Kennedy Fitzgerald, president och vd av Intertain. "Affärsresultat resulterar att fortsätta visa växande värde från tillgångarna som har förvärvats. K4 demonstrerar återigen kvalité och prestanda av Intertain's affärssegment, och visar att det fundamentala av vårt företag är starkt och våra utsikter är väldigt upplyftande. Resultaten visar att vårt företag är reko, att vår kundbas är stabil och växande, och att vår marknadsposition är oförändrad - Vi är den största online bingo operatören i världen”.

2016 hela årets finansrådgivning

Följande visar framtidsuppskattningar av information och användare görs uppmärksamma på att de faktiska resultaten kan avvika från dessa.


-- Totala inkomster på $460 miljoner till $500 miljoner.(3) 
-- Totalt justerad EBITDA(1) på $175 miljoner till $195 miljoner.(3) 
-- Totalt justerade nettoinkomster(1) på $140 miljoner till $160 miljoner.(3) 
-- Fördelat justerad nettoinkomst per aktie(1) på $1.87 till $2.13.(3)
  Antaganden innehåller: 
  -- Vägt genomsnitt är ett genomsnitt var varenda enhet I grunnlaget är 
    tilldelat vikt efter sin betydelse för resultatet


 (3) USD/CAD växlingskurs är 1.33, GBP/CAD växlingskurs är 1.90, och   
   EUR/CAD växlingskurs är 1.46, från kl. 18 (EST) den 7 mars 2016.    

Justerad EBITDA och justerad nettoinkomst för de tre månaderna och 
 året som abslutades den 31 december 2014, och 2015.(4) 

               3 månad      3 månad              
           Period avslutat  period avslutat  år avslutat år avslutat 
           31 december 2015  31 december 2014     2015     2014 
               ($000's)      ($000's)   ($000's)   ($000's) 
            -----------------------------------------------------------
            -----------------------------------------------------------
Total inkomst och andra                           
 avkastningar         136,954       18,281    384,465    40,766 
            -----------------------------------------------------------
            -----------------------------------------------------------
Nettoinkomst (förlust) för                            
 perioden          (134,398)      (12,286)   (226,873)  (26,068)
            -----------------------------------------------------------
            -----------------------------------------------------------
Räntekostnader, netto     15,782       5,088    47,481    7,937 
Skatter              806         90     1,084     382 
Amortering           29,266       4,187    100,320    14,831 
            -----------------------------------------------------------
EBITDA            (88,544)      (2,921)   (77,988)   (2,918)
            -----------------------------------------------------------
            -----------------------------------------------------------
Aktierelaterade ersättningar   816        254     5,624    1,117 
Bekostnad för skuldsanering     -         -     5,692      - 
Justeringar till verkligt                            
 värde för kontingent 
 -beaktande(5)        113,937       3,381    120,779    3,381 
Goodwillnedskrivningar(6)   36,670         -    36,670      - 
Vinst på korsningsvaluta                           
 byte             (9,661)         -    (9,661)      - 
Vinst vid försäljning av                               
 immateriella tillgångar      -         -     (430)      - 
Förvärvs-relaterade                             
kostnader(7)          1,370       8,859    57,343    19,780 
Utländsk valuta        (1,328)       1,193     1,423    2,084 
            -----------------------------------------------------------
Justerad EBITDA(8)       53,260       10,766    139,452    23,444 
            -----------------------------------------------------------
            -----------------------------------------------------------

Nettoinkomst (förlust) för                            
 perioden          (134,398)      (12,286)   (226,873)  (26,068)
            -----------------------------------------------------------

Aktierelaterade ersättningar   816        254     5,624    1,117 
Bekostning för skuldsanering    -         -     5,692      - 
Justeringar till verkligt 
värde                           

 för kontingent-beaktande(5) 113,937       3,381    120,779    3,381 
Goodwillnedskrivningar (6)   36,670         -    36,670      - 
Vinst på korsningsvaluta                           
 byte             (9,661)         -    (9,661)      - 
Vinst vid försäljning av                               
 immateriella tillgångar      -         -     (430)      - 
Förvärvs-relaterade                             
 kostnader(7)          1,370       8,859    57,343    19,780 
Utländsk valuta        (1,328)       1,193     1,423    2,084 
Amortering av                               
 Förvärvs-relaterade                            
 inköpspris                               
 immateriella         29,084       4,155    99,974    14,778 
räntetillväxt          6,716        415    21,023    1,493 
            -----------------------------------------------------------
Justerad nettoinkomst(9)    43,206       5,971    111,564    16,565 
            -----------------------------------------------------------

            -----------------------------------------------------------
Fördelad nettoförlust                             
 per aktie        $   (1.92)    $   (0.50) $   (3.71) $  (1.46)
            -----------------------------------------------------------
            -----------------------------------------------------------
Fördelad fördelad 
 nettoinkomst per 
 aktie(10)        $   0.59    $   0.21  $   1.72 $   0.80 
            -----------------------------------------------------------
            -----------------------------------------------------------

 (4) Denna version innehåller icke-IFRS finansiella åtgärder, vilka är noterade 
   var de är respektive använd. Dessa icke-IFRS finansiella åtgärder är använda  
   för att styet tror att det kommer att försé ytterligare viktig information 
   gällande pågående operatering och financiell prestandan. Läsare är varnade 
   att dessa icke-IFRS financiella åtgärderna inte är erkända metoder under 
   IFRS, de har inte standardiserade betydelser som föreskrivs av IFRS, och 
   ska inte bli ansedda i isolation eller tolkas som att vara alternativer 
   till intäkter och nettoinkomst (förlust) och omfattande inkomst (förlust) 
   för perioden som är bestämd i samspel med IFRS eller som en indikator för 
   prestanda, betalningsberedskap eller penningflöde. Vår metod att kalkulera 
   dessa åtgärder kan skilja sig från medoder från andra enheter. Följaktligen 
   är våra åtgärder kanske inte jämförbara till liknande namngivna åtgärdar 
   använda av andra enheter eller i andra behöriga instanser.
 (5) Justeringar till rimligt värde för villkorad köpeskilling hänvisar till 
   Jackpotjoy, Mandalay och InterCasinos affärssegment.        
 (6) Nedskrivningar av goodwill hänvisar till InterCasinos affärssegment.   
 (7) Förvärvsrelaterade kostnader består av lagliga, professionella bonusar 
   betalade till ledning, försäkringsgivare, lämplig arbetsamhet, och andra 
   direkta kostnader/avgifter associerade med transaktioner övervägna av 
   eller utförda av Intertain. Minskningen i förvärvsrelaterade kostnader 
   sammanliknat med samma period år 2014 hänvisar till det faktum att bolaget 
   inte slutförde en transaktion under fjärde kvartalet av 2015.        
 (8) Justerad EBITDA, som definierat av bolaget, är inkomst före räntekostnader 
   (netto av ränteinkomster), inkomstskatter, amorteringar, delade 
   ersättningar, nedskrivningar, skuldsaneringsbekostnad, rättvisa 
   värdejusteringar på villkorade köpeskillingar, vinst vid försäljning av 
   immateriella tillgångar, vinningar på tvärvaluta, förvärvsrelaterade 
   kostnader och utländsk valuta. Ledelsen tror at justerad EBITDA är en 
   annan viktig indikator för emittentens förmåga att skapa likviditet 
   genom att operera penningflödet för att tjänsgöra mot utomordentlig 
   skuld och finansiera förvärvad utbetalning av tilläggsköpeskillingar, 
   och använder detta värdet för att sådant syfte. Uteslutningen av 
   amorteringar, aktiebaserade ersättningar, och nedskrivningar eliminerar 
   den icke-kontanta krocken och uteslutningen av skuldsaneringsbekostnaden, 
   justeringar till verkligt värde på kontingentbeaktningar, vinst vid 
   försäljning av immateriella tillgångar, vinst vid tvärvaluta-byten, 
   förvärvsrelaterade kostnader utländsk valuta eliminerar saker som 
   ledelsen tror är icke-operativa.
 (9) Justerad nättoinkomst, som definierat av bolaget, betyder nettoinkomst 
   plus eller minus saker som ledelsen kan rättvist kvantifiera och som 
   de tror kommer att förse läsaren med en bättre förståelse för bolagets
   underliggande marknadsprestanda. För syftet med denna version kommer 
   justerad nettoinkomst att räknas från att justera nettoinkomster för 
   aktiebaserade ersättningar, amorteringar på förvärvsrelaterade 
   immateriella köpeskillingar, vinst på tvärvaluta-byte, 
   förvärvsrelaterade kostnader, utländsk valuta, intresseanhopningar 
   och nedskrivningar, eliminerar den icke-kontanta krock och uteslutandet
   av skuldsaneringens kostnad, justeringar till verkligt värde på 
   kontingentbeaktningar, vinst vid försäljning av immateriella tillgångar, 
   vinst vid tvärvaluta-byten, förvärvsrelaterade kostnader, utländsk 
   valuta eliminerar saker som ledelsen tror är icke-operativa. Ledelsen 
   tror att den justerade nettoinkomsten är en viktig indikator av för 
   emittentens förmåga att skapa likviditet genom att operera 
   penningflödet för att tjänsgöra mot utomordentlig skuld och finansiera 
   förvärvad utbetalning av tilläggsköpeskillingar, och använder detta 
   värdet för att sådant syfte. Justerad nettoinkomst är också ansess av 
   några investorer och analytiker för syfte att bistå i att värdesätta 
   ett bolag. 
(10) Fördelat justerad nettoinkomst per aktie, som definierat av bolaget, 
   betyder justerad nettoinkomst dividerat med den fördelade 
   genomsnittliga vikten av antalet aktier framstående för den givna 
   perioden. Styrelsen tror att fördelat justerade nettoinkomst per 
   aktie hjälper bolagets förmåga att analysera justerad nettoinkomst 
   på ett fördelat vägt medeltal per aktiebasis.                 

Förnyelse av styrelsen

Ytterligare till styrelseförnyelseprocessen annonserad i bolagets pressutgivelse daterad 22 februari 2016, är bolaget stolt över att annonsera utnämningen av Jim Ryan som en självständig direktör, med omedelbar verkan. Hr. Ryan är just nu VD för Pala Interactive, LLC och för med sig en långsträckt erfarenhet i online-spelindustrin, genom att också tidigare ha fungerat som en näst-VD af bwin.party digital entertainment plc och som VD för PartyGaming plc. Hr Ryan sitter också vid styrelsen av Gaming Realms plc och Duke Royalty plc. Hr Ryan införskaffade professionella kvalifikationer som en auktoriserad revisor från det kanadensiska institutet för autoriserade revisorer och en grad i förrätning från Goodman School of Business vid Brock universitet.

Ytterligare, har Intertain äran att annonsera att David Danziger har blivit utnämd till ordförande för syrelsen, med omedelbar inverkan. “Jim för med sig en rikedom av industrierfarenhet och professionella kvalifikationer till styrelsen. Detta är ett klart steg I riktningen mot att uppfylla vårt löfte om förnyelse av styrelsen, med högt kvalificerade kandidater. Vi kommer att forsätta att styrka styrelsen med ytterligare nya direktörer före eller i samband med vårt årliga mote,” sade Hr. Danziger.

Stan G. Dunford och Mark Redmond har trappat ner som direktörer för bolaget, med omedelbar inverkan. Intertain vill gärna få utbringa en tack till herrarna Dunford och Redmond för deras hårda arbete och väsentliga medverkan till bolaget över de två föregående åren.

Intertain kommer att tillåta aktieägarnas rättighetsplan att gälla.

Styrelsen har beslutut att tillåta bolagets aktieägares rättighetsplans avtal som var daterad 22 september 2015, att utlöpa, i hänsyn till dets villkor, vid affärsstängning den 22 mars 2016.

2015 fjärde kvartalet och nyårets finansiella påståenden och styrelsens diskussion och analys

De financiella uttalanden, notater till de financiella uttalanden och ledelsens diskussion och analys för de tre-månadersperioden och året som avslutades 31 december 2015 kommer att finnas på SEDAR på www.sedar.com såväl som Intertains nätsida på www.intertain.com.

2015 fjärde kvartalets konferenssamtal

Ett konferenssamtal för att diskutera Intertains fjärde kvartals resultat år 2015 kommer att hållas den 9 mars 2016, kl. 17:30 (ET). John Kennedy FitzGerald, Predisent och VD av Intertain, och Keith Laslop, CFO av Intertain, kommer att vara värd för samtalet. En fråge-och-svar runda kommer att följa efter presentationen.

För att ta del, är intresserade ombedda att ringa (647) 788-4919 eller (877) 291-4570 tio minuter förre den schemalagda början av samtalet. Ett svar till konferenssamtalet kommer att finnas tillgängligt tills 23 mars 2016, genom att ringa (800) 585-8367 eller (416) 621-4642 och genom att använda referensnumret 65286941. En utskrift kommer också att bli tillgänglig på Intertains nätsida.

Om The Intertain Group Limited

Intertain är ett online spel-bolag, vilket genom dets fungerande subsidier, för fram underhållning till en global bad av konsumenter, i vilken sådana subsidier verkar. Intertain erbjuder just nu bingo-spel och casino för dets kunder med hjälp av InterCasino www.intercasino.com, Costa www.costabingo.com, Vera&John www.verajohn.com, Jackpotjoy www.jackpotjoy.com och jackpotjoy.se, och Botemania www.botemania.es brands. För ytterligare information gällande Intertain, vänligen besök www.intertain.com.

Varning gällande framtidsuppskattningar av information.

Denna version innehåller viss information och uttalanden som kan innebära framtidsuppskattande information inom ramarna för kanadensisk värdepapperlagstiftning. Ofta, men inte alltid, kan framtidsuppskattande information identifieras genom användning av ord som ”planer”, ”förväntningar”, ”uppskattningae”, ”projekt”, ”förutsikter”, ”mål”, ”strävan efter”, ”intentioner”, ”förutseenden”, eller ”tron” eller det motsatta av sådana ord eller varianter av eller synonymer till sådana ord, eller att påstå att vissa handlingar, händelser eller resultat ”kan”, ”kunde”, ”skulle”, ”borde”, ”kanske”, eller ”vill” kommer att tas, hända eller bli uppnådd. Framtidsuppskattningsinformation involverar kända och okända risker, oklarheter och andra faktorer som inte kan vara orsaken till faktisk resultat, prestanda, mål eller utveckling att bli materiellt annorlunda från det som var förutsedd av bolagets framtida financiella prestanda (inkl. vägledning gällande förtjänster, justerade EBITDA, affärer och operationer, den strategiska omtalsprocessen, bolagets växtmöjlighetet och verkställande av dets växt-strategier.

Dessa uttalanden reflekterar bolagets nuvarande förväntningar med avseende på framtida händelser eller framtida resultat, prestationer, vinningar eller utvecklingar, och utöver detta framtida trender som påverkar bolaget. Alla sådana uttalanden, andra än uttalanden av historiska fakta är att betrakta som framtidsuppskattande information. Sådan framtidsinriktad information baseras på ett antal av antaganden som kan visa sig vara felaktiga, inklusive, men inte begränsat till, företagets möjlighet att säkerställa, upprätthålla och följa med alla nödvändiga licenser, tillstånd och certifieringar för att driva med businessverksamhet i de jurisdiktioner där det för ögonblicket fungerar eller avser att fungera statliga och reglerande åtgärder, däribland införandet av nya lagar eller förändringar i lagar (eller i tolkningar), i samband med onlinespel, allmän verksamhet, ekonomiska och marknadsmässiga villkor, konkurrenssituationen, den förväntade tillväxten av online-spelmarknaden och potentiella nya marknadsmöjligheter, förväntade och oförutsedda kostnader, skydd för bolagets immateriella rättigheter, bolagets förmåga att framgångsrikt integrera och förstå fördelarna med sina genomförda förvärv, och bolagets förmåga att erhålla ytterligare finansiering, om och när det behövs. Sådana uttalanden kan också väsentligt påverkas av risker i samband med brist på tillgänglig och kvalificerad personal eller förvaltning, instabilitet på aktiemarknaden, skattepolitik, konkurrens, utlandsverksamheter, bolagets begränsade verksamhetshistoria, och bolagets förmåga att få tillgång till tillräckligt med kapital från interna eller externa källor. De föregående riskfaktorer är inte avsedda att representera en komplett lista över faktorer som kan påverka bolaget. Ytterligare riskfaktorer diskuteras med rubriken ”riskfaktoter” i bolagets årliga informationsmöte den 31 mars 2015.

Även om bolaget har eftersträvat att förutse viktiga faktorer som kunde förorsaka de faktiska resultaten, prestationer, vinningar eller utvecklingar att avvika materiellt från de i framtidsuppskattningarna givna utsikterna, kan det även vara andra faktorer som kunde förorsaka faktiska resultat, prestationer, vinningar eller utvecklingar som inte är lika förutväntade, förutsedda eller menade. Det kan inte försäkras att framtidsutsikterna kommer att kunna vara fulltständigt pålitliga, i och med att faktiska resultat, prestationer, vinningar eller har en benägenhet att avvika, och kan dessutom avvika materiellt, från det som är redogjort i framtidsuppskattningsinformationen, som är en del av denna versionen. Följaktligen, ombeds läsaren att inte sätta för mycket pålit till framtidsuppskattningarna. Medans påföljande häldenser och utveklingar kan förorsaka bolagets förväntningar, uppskattningar och åsikter att ändra, åtar sig bolaget inte någon obligation att uppdatera eller omarbeta någon av framtidsutsikterna, med undantag av vad som krävs av lagen gällande värdepapper. Bolagets framtidsuppskattningsinformation som denna version innehåller ska inte litas på som representativt för bolagets förväntningar, uppskattningar och synpunkter för något datum senare än datumet av denna version. Framtidsuppskattningsinformationen som finns I denna versionen är uttryckligen kvalificerat av detta varnande påstående.

Contact Information • Kontakter:
  The Intertain Group Limited
  Amanda Brewer
  Vice President, Corporate Communications
  +1 416 720-8150
  abrewer@intertain.com