SOURCE: Lombard International Assurance S.A.

Lombard International Assurance S.A.

September 29, 2015 09:20 ET

Lombard International Assurance integreras med Philadelphia Financial och blir marknadsledare på lösningar för global förmögenhetsförvaltning

LUXEMBOURG--(Marketwired - 29 september 2015) - Idag lanserar Lombard International Assurance formellt sin globala verksamhet inom livförsäkringsbaserad förmögenhetsförvaltning. Detta möjliggörs av den lyckade integrationen av Lombard International Assurance, med huvudkontor i Luxemburg, och Philadelphia Financial, med huvudkontor i USA.

Den nya verksamheten lanseras under det globala varumärket Lombard International och blir en ledande global leverantör av lösningar för hantering av större förmögenheter.

Genom fonder förvaltade av Blackstone förvärvades Philadelphia Financial i juli 2015 och Lombard International Assurance i oktober 2014. De kombinerade verksamheterna administrerade i september 2015 tillgångar till ett värde av 75 miljarder dollar (68 miljarder euro).

Lombard International är marknadsledande inom lösningar för förmögenhetsplanering i ett flertal länder genom sitt partnernätverk i Europa, USA och Latinamerika. Företagsgruppen tillhandahåller livförsäkringar från Luxemburg, USA, Guernsey och Bermuda.

  • Våra ambitioner för regional och global tillväxt har förstärkts avsevärt tack vare Blackstone, som har hjälpt oss att nå målet att erbjuda förstklassiga helhetslösningar inom förmögenhetsplanering för kunder över hela världen, säger John Hillman, styrelseordförande för Lombard International.
  • Genom att framgångsrikt integrera våra internationella lösningar på olika plattformar är Lombard International unikt positionerat för att möta globala familjers komplexa behov, fortsätter Hillman.

Om Lombard International:

Den nya globala företagsgruppen Lombard International presenterades för marknaden i september 2015. Med huvudkontor i Luxemburg och Philadelphia skapas en global närvaro som kombinerat ger unika förutsättningar för att med kunskap om lokala kulturer och synsätt ta fram lösningar för kunder med komplexa och globala behov.

I september 2015 administrerade företagsgruppen tillgångar till ett värde av 75 miljarder dollar (68 miljarder euro) och hade över 500 anställda, inklusive fler än 60 experter med specialkompetens i förhållande till fler än 20 jurisdiktioner.

Läs mer på www.lombardinternational.com.