SOURCE: Lombard International Assurance S.A.

Lombard International Assurance S.A.

March 24, 2016 07:13 ET

Lombard International: Resultat för 2015

Framgångsrik integrering av Luxemburgbaserade Lombard International Assurance S.A. med USA-baserade Philadelphia Financial Inc.

Rekordår för båda enheterna vad beträffar nya försäkringspremier och rekordtillväxt för Lombard International Assurance S.A.:s tillgångar under administration i Europa.

Gruppen är väl positionerad att expandera som marknadsledare att tillhandahålla gränsöverskridande strukturer för förmögenhetsplanering.

LUXEMBURG CITY, LUXEMBURG--(Marketwired - 24 mars 2016) - Lombard International är global marknadsledare att tillhandahålla lösningar för förmögenhetsplanering för sofistikerade investerare med huvudkontor i Luxemburg och Philadelphia. I dag publicerade företaget sitt icke reviderade resultat för 2015, av vilket det framgår att man har uppnått de historiskt största premieintäkterna sedan företaget startades.

De finansiella höjdpunkterna i Europa var:

 • Tillgångar under administration (Assets under Administration, AuA) den 31.12.2015 är 33,2 md USD*.
 • AuA-tillväxten utgör en ökning på 3,6 md USD eller 12 % jämfört med 31.12.2014, vid oförändrad växelkurs.
 • Nyförsäljningspremierna med 3,9 md USD*; en ökning på 13 % jämfört med 2014, vid oförändrad växelkurs.
 • De marknader som lyckades bäst med nyförsäljningspremier var Sverige, Italien, Spanien och Frankrike.

De finansiella höjdpunkterna i USA var:

 • AuA för Lombard International den 31.12.2015 var 5,3 md USD**; en ökning från 4,8 md USD jämfört med 2014 (+10 %).
 • AuA för Lombard International Administration Services den 31.12.2015 var 38,4 md USD**; en ökning från 37,9 md USD (+1 %).
 • Nyförsäljningspremien ökade till 766 mn USD**; en ökning med 461 mn USD jämfört med 2014 (+66 %).

Det starka ekonomiska resultatet understryker Lombard Internationals fortsatta tillväxt under det år då företaget formellt lanserade sin globala, livförsäkringsverksamhet för förmögenhetsplanering efter integrationen av Luxemburgbaserade Lombard International Assurance S.A. med USA-baserade Philadelphia Financial Inc. i september 2015.

John Hillman, Executive Chairman för Lombard International, har uttryckt sin tillfredsställelse över det positiva resultatet och kommenterar: "År 2015 markerade Lombard International tydligt sin marknadsledande position i att tillhandahålla marknadens bästa lösningar för förmögenhetsplanering åt sofistikerade investerare, såväl individer som institutioner över hela världen. Vi har stärkt vårt produktutbud, uppgraderat våra system, tillsatt flera chefer och experter inom såväl nya som befintliga affärsområden, förbättrat effektiviteten, och etablerat oss i nya marknader. "

Hillman tillade: "Det är mycket uppmuntrande att se dessa starka resultat. De gör det möjligt för oss att serva våra partner och kunder på ett bättre sätt och att ta tillvara på tillväxtmöjligheterna under det kommande året. Vi fortsätter vidare med vår expansionsstrategi i Asien och har lanserat en innovativ gränsöverskridande lösning som ska tillfredsställa uppfylla våra internationella och globala kunders behov."

* Preliminärt resultat - förutsatt att årsredovisningen godkänts (EUR/USD - 1.088) Kombinerade siffror för Lombard International Assurance S.A. och Lombard International PCC Ltd.

**Icke-reviderat.

Om Lombard International Assurance

Lombard International Assurance S.A. är en ledande leverantör av livförsäkringsbaserade förmögenhetslösningar och kombinerar styrkan och sakkunskapen hos två specialiserade livförsäkringsbolag som har över 20 års erfarenhet och en marknadsledande ställning inom sina respektive områden. Lombard International Assurance S.A. tillhandahåller lösningar för förmögenhetsstrukturering med hjälp av livförsäkringar av unit-linked-typ för individer med stor nettoförmögenhet och dessas familjer samt till institutioner över hela världen.

Den globala koncernen, under varumärket Lombard International, lanserades på marknaden i september 2015. Med huvudkontor i Luxemburg och Philadelphia kan Lombard International använda den kombinerade globala närvaron till att betjäna kundernas komplicerade behov på global basis, samtidigt som man är känslig för lokala kulturer och attityder.

Globalt uppgår tillgångarna under administration till över 75 miljarder USD, med globalt över 500 anställda, inklusive över 60 tekniska experter med specialkompetens i över 20 jurisdiktioner.

Fonder förvaltade av Blackstone äger Lombard International. Blackstone är ett av världens största investeringsbolag, med tillgångar under förvaltning på över 330 miljarder USD.

För ytterligare information om Lombard International, besök: www.lombardinternational.com.

Contact Information

 • Frågor från media:
  USA
  Gabrielle Simon
  Prosek Partners
  gsimon@prosek.com
  +1 212 279 3115 ext. 108

  UK/EU
  Georgia Brown
  Prosek Partners
  gbrown@prosek.com
  +44 (0)20 3440 5809


  Lombard International Assurance S.A.
  www.lombardinternational.com
   
  Representative offices in
  ROME | GENEVA | LUGANO | ZURICH

  Head office
  4 rue Lou Hemmer
  L-1748 Luxembourg
  Grand Duchy of Luxembourg
  Tel +352 34 61 91-1
  Fax +352 34 61 90
  R.C.S. Luxembourg‚ B 37604
  VAT LU 15902470
  Tax‚ 1991 2204 696

  Italian Branch/Sede secondaria italiana
  Piazza San Marco 3
  I-20121 Milano
  Italia
  Tel +39 02 3670 5260
  Fax +39 02 3670 5263
  P.IVA/Registro Imprese Milano
  n. 08441540963
  Iscrizione Albo IVASS della Sede
  secondaria italiana n. I.00121