SOURCE: Northern Lion Gold Corp.

June 02, 2006 14:14 ET

Northern Lion förvärvar Nynäsberget guldfyndighet

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA -- (MARKET WIRE) -- June 2, 2006 -- Northern Lion Gold Corp. ("Företaget") (TSX VENTURE: NL)(FWB: N3E) hhar nått en överenskommelse med Lappland Goldminers AB ("Lappland Goldminers") om att förvärva 100% av intresset i Nynäsbergets guldfyndighet, i Mellan-Sverige. Tidigare undersökningar av Nynäsbergets fyndighet har fastställt närvaron av guld med hög halt i tre dimensioner.

Företagets VD, John Lando, kommenterade: "Detta förvärv är i enlighet med vårt åtagande i Skandinavien och medför att vi kan bygga vidare på den omfattande tekniska infrastruktur som vi redan etablerat i området. Tidigare borrningar i begränsad omfattning i Nynäsbergets fyndighet har fastställt närvaron av höghaltig guldmineralisering. Vi tror att det finns utmärkt potential för definieringen av en guldresurs."

Enligt köpeavtalet skall Företaget till Lappland Goldminers erlägga SEK4 000 000 (motsvarande ca CDN 611 200), att betalas genom utfärdande av omkring 1 018 667 vanliga aktier i Företaget ("Aktierna") till ett nominellt värde av $0,60 styck. Avtalet föreskriver att Lappland Goldminers ska behålla Aktierna under en period om två år, efter vilken Företaget har option på att återköpa eller placera Aktierna om Lappland Goldminers önskar sälja alla eller en del av dem. Avtalet innehåller även bestämmelser angående Aktiernas röstvärde.

Avtalet är föremål för godkännande av TSX Venture Exchange.

Nynäsbergets guldfyndighet

Nynäsbergets fyndighet ligger i Ragunda kommun i Jämtlands län i Sverige, ca 40 mil norr om Stockholm och ca 20 mil syd-sydväst om Lappland Goldminers fyndighet Fäboliden.

Geologiska förutsättningar

Geologin vid Nynäsberget består av prekambriska metasediment, gråvacka och skiffer som varierar från kvartsit till järnrik flinta. Ådrorna tycks slutta nedåt i sydlig och sydostlig riktning. De metasedimentära enklaverna har intruderats av senare graniter, pegmatiter och kvartshaltiga ådror. Berget är tätt veckat och med förkastning i viss utsträckning i VNV till OSO och med till NO till SV markerade förkastningar.

Gråvackorna anses representativa för en distal marin sockelmiljö och kvartsiterna och den järnrika flintan som uppkommit ur hydrotermala källor på havsbotten därav stratiformen.

Provtagningshistoria

Området identifierades ursprungligen genom markgeokemi och ett guldförande block spårades till en vägskärning. Blocket är en järnhaltig avlagring ca 10 meter ("m") tjock och med en halt av 2.7 gram guld per ton ("g/t").

Området har utforskats ytterligare genom undersökningar av jordmagnetism och inducerad polarisering (IP). En del av avvikelserna har testats med diamantborrning, totalt 2 967,15 m i 50 borrhål. Borrningarna utfördes av LKAB och SKAB mellan 1986 och 1997.

Tidigare borrningsresultat

Tidigare borrningar fann betydande guldmineralisering i ett antal intervaller i järnrika strata i två olika områden av Nynäsbergets prospektering - öster och väster om sjön Abbortjärnen. De bästa resultaten har summeras nedan:


Väster om sjön Abbortjärnen

----------------------------------------------------------
Hål     Från (m)   Till (m)  Längd (m)  Au (g/t)
----------------------------------------------------------
97010     31.72    32.50     0.78    8.99
----------------------------------------------------------
92005     26.80    27.30     0.50    5.50
----------------------------------------------------------
97030     46.65    47.50     0.85    5.82
----------------------------------------------------------

Öster om sjön Abbortjärnen

----------------------------------------------------------
Hål     Från (m)   Till (m)  Längd (m)  Au (g/t)
----------------------------------------------------------
97028     95.30    96.40     1.10    11.40
----------------------------------------------------------
92001     24.80    25.70     0.90    9.50
----------------------------------------------------------
86001     45.60    47.70     2.10    4.03
----------------------------------------------------------

Baserat på dessa borrningar, tycks Nynäsbergets mineralisering vara lokaliserad till den norra utsträckningen av en synform struktur med veckaxeln orienterad 60 grader väster om norr (Abbortjärnen väst). Senare tolkningar tyder på att tidigare borrningar inte har varit optimalt orienterade för att på bästa sätt testa strukturen. Den södra utsträckningen har ännu inte undersökts.

Kvalitetskontroll/Kvalitetssäkring

Företagets undersökningar leds av John R. Fraser, P.Geo. (BC), Företagets Vice VD, Exploration och en "Kvalificerad Person" i enlighet med National Instrument 43-101. Mr. Fraser svarar för innehållet i denna press-release.

Tekniska data rörande Nynäsbergets guldprospektering och den tidigare utforskningen av den har hämtats från publicerade dokument och förutsätts vara tillförlitliga; Företaget har emellertid inte gjort någon oberoende bedömning. Mineraliseringsintervallen är borrkärnlängder och inte nödvändigtvis den korrekta omfattningen av mineraliseringen.

Om Northern Lion Gold Corp

Northern Lion är ett kanadensiskt mineralprospekteringsföretag listat på TSX Venture Exchange och Frankfurtbörsen. Det äger 100% av Haveri guldgruva, en tidigare guldproducent i södra Finland och är förpliktigat att bygga upp en stark portfölj med gruvor inom gruvvänliga och infrastrukturtäta områden i Skandinavien. Företaget har även nyligen erhållit en prospekteringslicens över ett omfattande område av det rika iberiska pyritbältet, i södra Portugal. Företaget är välfinansierat för fortsatt definition och utforskning sv sina befintliga projekt och förvärv och utforskning av nya projekt.

NORTHERN LION GOLD CORP.

John Lando, VD.TSX Venture Exchange accepterar inget ansvar för nöjaktigheten eller tillförlitligheten i denna press-release.

Contact Information • Kontakt:
  Northern Lion Gold Corp.
  John Lando
  (604) 669-2701 eller avgiftsfritt: 1-800-663-0510

  Northern Lion Gold Corp.
  Don Flahiff
  (604) 669-2701 eller avgiftsfritt: 1-800-663-0510
  (604) 687-4670 (FAX)
  info@Northernliongold.com
  www.Northernliongold.com