SOURCE: Moog Inc.

Moog Inc.

December 16, 2011 13:15 ET

Overname Bradford Engineering B.V. door Moog

EAST AURORA, NY--(Marketwire - Dec 16, 2011) - Moog Inc. (NYSE: MOG.A) (NYSE: MOG.B) kondigde vandaag de overname van Bradford Engineering B.V. aan. De aankoopprijs bedraagt ongeveer EUR 10 miljoen in contanten. Bradford, opgericht in 1983, is een Europese ontwikkelaar en fabrikant van satellietuitrusting inclusief subsystemen voor de oriëntatie van de satelliet en de regeling van de omloopbaan, voortstuwings- en thermische systemen en -componenten.

"Bradford Engineering is een aanvulling op onze bestaande Europese onderneming voor ruimtevoertuigcomponenten. Wij geloven dat er in de V.S. een sterke vraag naar hun producten bestaat en wij beschikken nu over een gevestigde productiebasis voor ruimtecomponenten in Europa,” aldus Jay Hennig, President van de Space and Defense Group van Moog.

Moog verwacht voor Brandford voor het balansjaar 2012 een verkoop van ongeveer EUR 8 miljoen. Deze aankoop heeft waarschijnlijk geen invloed op de winst per aandeel voor het jaar dat eindigt op 29 september 2012, gezien de boekhoudkundige aanpassingen in het eerste jaar.

Moog Inc. is een wereldwijd opererend ontwerper, fabrikant en integrator van componenten en systemen met precisiesturing. De krachtige systemen van Moog besturen militaire en commerciele luchtvaart, satellieten en ruimtevoertuigen, lanceren voertuigen, raketten, geautomatiseerde industriële machines, windenergie, marine en medische apparatuur. Aanvullende informatie over de Onderneming vindt u op www.moog.com.

Waarschuwing

Hierin opgenomen informatie of informatie waarin verwezen wordt die niet is gebaseerd op historische gegevens, inclusief uitspraken in combinatie met woorden of met woorden zoals "kan," "zal," "zou," "meent," "verwacht," "verwachtte," "wil," "is van plan," "raamt," "ongeveer," "schat," "voorspelt," "potentieel," "vooruitzicht," "voorspelling," "voorziet," "neemt aan" en "veronderstelt," dienen te worden beschouwd als uitspraken met betrekking tot de toekomst. Dergelijke toekomstgerichte uitspraken worden gedaan onder de safe harbor-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze uitspraken zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en zijn onderworpen aan diverse factoren, risico’s en onzekerheden, waarvan de invloed of het optreden de daadwerkelijke resultaten beduidend kan doen afwijken van de resultaten beschreven in de toekomstgerichte uitspraken. Deze belangrijke factoren, risico’s en onzekerheden bevatten:

i. fluctuaties in algemene bedrijfscycli voor commerciële luchtvaart, militaire luchtvaart, ruimtevaart- en defensieproducten, industriële kapitaalgoederen en medische instrumenten;
ii. onze afhankelijkheid van regeringscontracten die evt. niet volledig kapitaalgedekt zijn of beëindigd worden;
iii. onze afhankelijkheid van bepaalde grote klanten, zoals The Boeing Company en Lockheed Martin, voor een aanzienlijk percentage van onze verkopen;
iv. vertragingen bij onze klanten in het plannen van de introductie van nieuwe producten, wat gevolgen kan hebben op ons resultaat en onze cash flow;
v. de mogelijkheid dat de vraag naar onze producten afneemt indien wij niet in staat zijn ons aan de technologische wijzigingen aan te passen;
vi. hevige concurrentie, waardoor wij prijzen moeten verlagen of betere verkoopvoorwaarden moeten bieden;
vii. onze schuldenlast die onze operationele en financiële flexibiliteit zou kunnen beperken;
viii. de kans dat nieuwe product- en onderzoek- en ontwikkelingspogingen niet succesvol zijn, wat onze verkoop en winst kan verminderen;
ix. verhoogde behoeften aan passieve financiering voor pensioenplannen, die in de toekomst kunnen optreden gebaseerd op aannames gebruikt voor onze pensioenregelingen op basis van vaste toezeggingen, inclusief kapitaalopbrengsten uit pensioenfondsen en discontopercentages;
x. een afschrijving van (een gedeelte van) onze goodwill of immateriële activa, wat een negatieve invloed kan hebben op onze bedrijfsresultaten en ons vermogenssaldo;
xi. the potential for substantial fines and penalties or suspension or debarment from future contracts in the event we do not comply with regulations relating to defense industry contracting;
xii. de mogelijkheid van overschrijding van de toegestane kredieten op ontwikkelingsopdrachten en contracten met een overeengekomen prijs en het risico dat daadwerkelijke resultaten afwijken van geschatte resultaten gebruikt in contractboekhouding;
xiii. de kans dat onze onderaannemers hun contractuele verplichtingen niet nakomen, waardoor wij eventueel ons deel van de overeenkomst niet kunnen nakomen en toekomstige opdrachten mislopen;
xiv. ons vermogen acquisities succesvol te identificeren en af te ronden, en het verworven bedrijf en de aan overnames gerelateerde risico's, inclusief het niet volgens onze verwachten presteren van het overgenomen bedrijf, te integreren, en dat wij onbekende schulden veronderstellen met betrekking tot het overgenomen bedrijf waarvoor wij niet schadeloos zijn gesteld, risico's die bij de overname van Animatics aanwezig zijn;
xv. onze afhankelijkheid van ons managementteam en kaderpersoneel;
xvi. de kans op een catastrofaal verlies van een of meer van onze productiefaciliteiten;
xvii. de kans op toekomstige terreuraanslagen, oorlog of ander burgeroproer met negatieve invloed op onze onderneming;
xviii. dat onze transacties in het buitenland ons kan blootstellen aan politieke risico’s en negatieve wijzigingen in plaatselijke, wettelijke, belastingstelsels en regelgeving;
xix. de kans dat de wetgeving ons vermogen onze producten buiten de V.S. te verkopen beperkt;
xx. problemen rond productkwaliteit of patiëntveiligheid met betrekking tot ons bedrijf in medische instrumenten die ertoe leiden dat producten worden teruggeroepen, van bepaalde markten wordt gehaald, vertragingen in de introductie van nieuwe producten, sancties, afnemende verkopen of acties van regelgevende autoriteiten en regeringsorganen;
xxi. de impact van productaansprakelijkheideisen gerelateerd aan onze producten gebruikt in toepassingen waar storingen kunnen leiden tot aanzienlijke materiële schade, letsel of de dood en tot afbreuk van onze reputatie;
xxii. wijzigingen in medische vergoedingspercentages aan medische dienstverleners, die invloed kunnen hebben op de verkoop van onze medische producten;
xxiii. de kans dat geschillen in ons nadeel worden beslecht;
xxiv. ons vermogen onze intellectuele eigendomsrechten voldoende ten uitvoer te leggen en de kans dat derden intellectuele eigendomsrechten zullen aanvoeren die ons vermogen tot produceren, verkopen, distribueren of het gebruik van onze producten of technologie zal tegenhouden of beperken;
xxv. buitenlandse valutaschommelingen in die landen waarin wij zaken doen en andere risico’s gerelateerd aan internationale transacties;
xxvi. de kosten om aan milieuwetgeving te voldoen;
xxvii. het risico van verliezen voortkomende uit het onderhouden van aanzienlijke hoeveelheden contact geld en equivalente middelen bij financiële instituten waar overmatige hoeveelheden door regeringen worden verzekerd;
xxviii. onze mogelijkheid te voldoen aan de beperkende verdragen onder onze kredietfaciliteiten omdat contractbreuk bij een van deze verdragen kan leiden tot een wanprestatie onder onze kredietovereenkomsten; en het onvermogen van onze klanten om transacties voort te zetten of ons te betalen als gevolg van negatieve economische omstandigheden of hun onvermogen toegang tot beschikbaar krediet te krijgen.

Contact Information  • Contact
    Ann Marie Luhr
    716-687-4225