SOURCE: Riverbed Technology

Riverbed Technology

August 26, 2013 02:00 ET

Riverbed introduceert één product voor prestatiebeheer van toepassingen en netwerken

Riverbed-prestatiebeheer realiseert mijlpaal in productintegratie

AMSTERDAM, NEDERLAND--(Marketwired - Aug 26, 2013) - Riverbed Technology, de IT-performance heeft vandaag een belangrijke mijlpaal aangekondigd voor de integratie van de productfamilies Riverbed Cascade en OPNET met de introductie van één product waarin application aware network performance management (aaNPM) en application performance management (APM) zijn geïntegreerd. Deze oplossing biedt end-to-end performancemanagement met deep dive packet- en netwerkanalyse via applicatietransacties en eindgebruikerservaring (end user experience, EUE). Dankzij deze release beschikken klanten over één oplossing om de performance, beschikbaarheid en productiviteit van hun essentiële applicaties te optimaliseren.

Bij deze aankondiging is de Shark-module voor AppResponse Xpert® inbegrepen, waarmee netwerkintelligentie voor applicatieperformance wordt toegevoegd, en tevens de AppResponse Xpert-integratie met Profiler- en Pilot-software, waarmee applicatieinzichtelijkheid aan performancemanagement wordt toegevoegd. Verder introduceert Riverbed het nieuwe product AppResponse Xpert 6000 voor veeleisende applicatie-infrastructuren die krachtige performance nodig hebben. Tesamen bieden deze mogelijkheden een oplossing voor het voorkomen van problemen bij het leveren van consistente en betrouwbare applicatieperformance wanneer bedrijven hun datacenters virtualiseren, vestigingen consolideren en mobiele eindgebruikers ondersteunen.

Volgens een nieuw Forrester Consulting-rapport dat in augustus 2013 door Riverbed is aangevraagd, "Forrester's Ideal Tool Set for Application Performance Management for Better Business Performance" geheten, wordt bij 52 procent van de onderzochte IT-werkzaamheden meer dan 20 procent van de operationele resources gebruikt voor het opsporen en oplossen van problemen. Naast het verlies aan bedrijfsproductiviteit en de schade aan het merk heeft de IT-productiviteit ook te lijden door deze gang van zaken, omdat deze resources niet worden ingezet voor hun normale activiteiten doordat ze ongeplande taken moeten uitvoeren.

AppResponse Xpert met de Shark-module combineert eindgebruikerservaring, applicatietransactieanalyse en deep network intelligence in één uniform product voor gestroomlijnde bewaking en troubleshooting van perfromanceproblemen in applicatietiers, wereldwijde netwerken en verschillende gebruiksapparaten. Door IT-teams inzicht te geven in gebieden waar problemen kunnen optreden, kunnen deze de probleemgebieden sneller vastgesteld en gediagnosticeerd worden en kan de applicatiedowntime worden geminimaliseerd.

"We zijn een gevestigde klant van Riverbed Cascade en zijn enthousiast over de mogelijkheid om de OPNET AppResponse Xpert in Cascade Profiler op te kunnen nemen," zegt John DeBella, infrastructuurarchitect bij Teradyne, Inc. "Teradyne-klanten en -werknemers rekenen op ons netwerk en onze applicaties om snel een aantal van de moeilijkste testuitdagingen in de hedendaagse elektronica-industrie op te kunnen lossen - onze klanten kunnen zich geen traag of slechtwerkend netwerk- en applicatieperformance veroorloven. Met de combinatie van AppResponse Xpert en de Shark-module voegen we eindgebruikerservaring en transactiebewaking toe aan de deep network-mogelijkheden waaraan we gewend zijn door de Cascade Shark. Eén enkele oplossing die zulke uitgebreide mogelijkheden biedt voor het beheer van applicatieperformancemanagement is voor ons een ware revolutie."

"De werelden van APM en NPM moeten samenkomen als IT-organisaties succesvol de overgang naar applicatiegebaseerde organisaties willen maken," zegt Jim Frey, vicevoorzitter van Enterprise Management Associates. "Met deze aankondiging maakt Riverbed duidelijk dat het na de aankoop van OPNET bezig is solide, geïntegreerde producten te maken die het samengaan van APM en NPM mogelijk maken."

Cascade Shark-module voor OPNET AppResponse Xpert

Naast de bestaande standalone Cascade Shark-oplossing biedt de optionele Cascade Shark-module voor AppResponse Xpert de rich network intelligence van de Cascade Shark als aanvulling op de bestaande eindgebruikerservaringmonitoring en de transactieanalyse van AppResponse Xpert. Door het toevoegen van de Cascade Shark-module ontstaat één samengesteld product waarin eindgebruikerservaring, applicationtransactieanalyse en deep network intelligence zijn gecombineerd en waardoor het niet meer nodig is om diverse producten op dezelfde locatie te gebruiken. Tevens versnelt de Cascade Shark-module het troubleshooting van netwerkproblemen door gestroomlijnde workflow en diepere netwerkinzichtelijkheid.

Integratie van OPNET AppResponse Xpert met Cascade Profiler en Cascade Pilot

Vanaf dit moment kan AppResponse Xpert gegevens naar de Cascade Profiler sturen. Deze gegevens, gecombineerd met gegevens die ontvangen via Cascade Gateways, Cascade Shark-producten, virtuele software en Riverbed Steelheads, bieden end-to-end zichtbaarheid en maken algemene bewaking en troubleshooting mogelijk. Hierdoor kunnen de organisatiewijde performancemanagement en workflow van de Cascade Profiler direct in AppResponse Xpert worden geïntegreerd.

Verder is Cascade Pilot-software samengevoegd en geïntegreerd met AppResponse Xpert en AppTransaction Xpert voor het stroomlijnen van troubleshooting en helpt bij de gegevensstroom tussen de twee producten. Cascade Pilot bevat pakketanalysesoftware en maakt het gebruikers mogelijk om snel pakketten van vele terabytes te analyseren op externe AppResponse Xpert-producten (als aanvulling op de Cascade Shark-producten, virtuele software en Riverbed Steelheads) zonder grote package capture files over het netwerk te transporteren. De software stroomlijnt het proces van het openen van grote pakketbestanden in AppTransaction Xpert.

OPNET AppResponse Xpert 6000

AppResponse Xpert 6000 biedt opslag en zeer snelle analyses die nodig zijn om netwerken met een hogere snelheid bij te houden en pakketgegevens langer beschikbaar te houden. AppResponse Xpert 6000 is een product dat gegevens verwerkt en naar een schijf schrijft met een overdrachtssnelheid tot 2x10Gbps en dat 48TB voor pakketopslag biedt (uitbreidbaar tot 264TB).

Wereldwijd gebruiken 22.000 organisaties Riverbed om hun IT-infrastructuur te begrijpen, optimaliseren en consolideren met oplossingen voor performanceproblemen die worden veroorzaakt door afstanden, gedistribueerde computersystemen en groeiende data. Als IT-organisaties strategische initiatieven ontplooien om hun werkbelasting in een cloudomgeving te virtualiseren, consolideren en te verplaatsen, komen de gebruikers verder van hun gegevens af te staan. Langzame applicaties, langzame bestandsoverdracht en inefficiënte websites kunnen een negatieve invloed hebben op de uitvoering en het slagen van deze initiatieven. Riverbed verhoogt IT-performance met oplossingen die variëren van WAN-optimalisatie, storage delivery, gerichte applcatienetwerkinzichtelijkheid voor performance management, applicatieperformancemanagement, application delivery controllers (ADC's), web content optimization (WCO), tot cloudgegevensbeveiliging. Door het ruime scala aan performance-oplossingen die overal en voor iedere applicatie optimalisatie bieden, maakt Riverbed het voor organisaties mogelijk om hun productiviteit en efficiëntie te verhogen, de veerkracht van hun bedrijf te vergroten en de kosten in de hand te houden.

Aanvullende bronnen

- Facebook
- LinkedIn
- Riverbed Blog
- Riverbed Community
- Twitter (@Riverbed)
- YouTube

Voorspellende uitspraken

Dit persbericht bevat voorspellende uitspraken, inclusief uitspraken gerelateerd aan de verwachte vraag naar en voordelen van de producten en services van Riverbed, het potentieel uitbrengen van toekomstige producten en de kenmerken van dergelijke, nog uit te brengen producten. Deze voorspellende uitspraken bevatten risico's en onzekerheden, alsook aannames die, indien zij niet volledig uitkomen of onjuist blijken te zijn, ertoe kunnen leiden dat onze resultaten aanmerkelijk afwijken van die, die door dergelijke voorspellende verklaringen zijn uitgedrukt of geïmpliceerd. De risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat onze resultaten aanmerkelijk afwijken van die, die door dergelijke voorspellende verklaringen zijn uitgedrukt of geïmpliceerd bevatten ons vermogen op trends en uitdagingen in ons bedrijf en op de markten waarop wij ageren; ons vermogen op marktbehoeften te anticiperen of nieuwe of verbeterde producten te ontwikkelen om in deze behoeften te voorzien; de aanpassingssnelheid van onze producten; ons vermogen om succesvolle relaties aan te knopen en te onderhouden met onze distributiepartners; ons vermogen in onze bedrijfstak te concurreren; schommelingen in de vraag, verkoopcycli en prijzen voor onze producten en diensten; tekorten of prijsschommelingen in onze leverketen; ons vermogen om de rechten op ons intellectuele eigendom te beschermen; algemene omstandigheden en voorvallen van politieke, economische en marktgerelateerde aard; evenals andere risico's en onzekerheden die gedetailleerder staan beschreven in de documenten die wij bij de Securities and Exchange Commission (SEC - Amerikaanse toezichthouder van de verschillende effectenbeurzen) hebben ingediend. Meer informatie over deze en andere risico's die gevolgen kunnen hebben op de bedrijfsvoering van Riverbed, zijn te vinden in ons formulier 10-K dat bij de SEC is ingediend voor de periode die eindigt op 31 december 2012 en de hierop volgende kwartaalrapporten die zijn ingediend bij de SEC. Alle voorspellende uitspraken in dit persbericht zijn gebaseerd op informatie die vanaf deze datum bij ons bekend is, en wij gaan ervan uit dat wij niet verplicht zijn deze voorspellende uitspraken bij te werken. Er wordt in deze uitgave uitsluitend uit informatieoverwegingen verwezen naar een toekomstig product, kenmerk of gerelateerde specificatie; deze verwijzingen dienen niet te worden opgevat als zijnde toezeggingen inzake de levering van technologie of verbeteringen. Riverbed behoudt zich het recht voor toekomstige productplannen te allen tijde te wijzigen.

Over Riverbed

Riverbed levert applicatieprestatie voor het globaal ingestelde bedrijf. Met Riverbed kunnen bedrijven succesvol en intelligent strategische initiatieven zoals virtualisatie, consolidatie, cloudcomputing en noodvoorzieningen implementeren zonder hun prestatie in gevaar te brengen. Door bedrijven het platform te bieden dat zij nodig hebben om hun IT te begrijpen, optimaliseren en consolideren, helpt Riverbed bedrijven een snelle, fluïde en dynamische IT-architectuur te bouwen die overeenkomt met de bedrijfsbehoeften van de organisatie. Aanvullende informatie over Riverbed is beschikbaar op www.riverbed.com.

Riverbed en elke product- of dienstnaam en elk logo van Riverbed is een handelsnaam van Riverbed Technology, Inc. Alle andere hierin gebruikte handelsmerken zijn eigendom van hun betreffende eigenaars.

Contact Information