SOURCE: Scorpio Tankers Inc.

Scorpio Tankers Inc.

January 06, 2011 17:40 ET

Scorpio Tankers Inc. kunngjør befraktningskontrakter av fire fartøy

MONACO--(Marketwire - January 6, 2011) - Scorpio Tankers Inc. (NYSE: STNG) ("selskapet" eller "Scorpio Tankers") kunngjorde idag at selskapet har inngått befraktningskontrakter av fire fartøy. Fartøyene og vilkårene er oppsummert som følger:

  • BW Zambesi, en LR1 tanker bygd i 2010 (76,578 DWT), ble innleid for et år til $13,850 pr. dag. Fartøyet ble levert i desember 2010. Avtalen gir Scorpio Tankers mulighet til å forlenge leien med ytterligere ett år til $14,850 pr. dag.

  • Krisjanis Valdemars, en Handymaxice-class 1B produkttanker bygd i 2007 (37,266 DWT), vil bli innleid i 10 måneder til $12,000 pr. dag. Avtalen inkluderer også en delingsprovisjon av fortjeneste og tap, hvorav 50 % av all fortjeneste og tap (differansen mellom fartøyets inntjening og utgiften for befraktningsleie) vil bli delt med eieren av fartøyet. Fartøyet forventes å bli levert i februar 2011.

  • Kraslava, en Handymaxice-class 1B produkt tanker bygd i 2007 (37,258 DWT), vil bli innleid for ett år til $12,070 pr. dag. Fartøyet forventes å bli levert i februar 2011.

  • Histria Azure, en Handymax produkt tanker bygd i 2007(40,394 DWT), vil bli innleid for et år til $12,250 pr. dag. Fartøyet forventes å bli levert i februar 2011. Avtalen gir Scorpio Tankers mulighet til å forlenge leien med ytterligere ett år til $13,750 pr. dag eller $12,250 per dag ved å inngå en avtale om 50 % deling av fortjenesten.

BW Zambesi vil være en del av Scorpio Panamax Tanker gruppen. Krijanis Valdemars, Kraslava og Histria Azure vil være en del av Scorpio Handymax Tanker gruppen. Scorpio Panamaz Tanker gruppen og Scorpio Handymaz Tanker gruppen eies og drives av en nærstående partner.

Emanuele Lauro, administrerende direktør i Scorpio Tankers, kommenterte ”Vår sterke balanse og likviditetsposisjon gir oss evnen til å kjøpe de ettertraktede fartøyene. Selv om våre marked fortsatt er på vei oppover etter en periode med alvorlige svakheter, opplever vi nå forbedrede priser i våre viktigste handelsruter”.

Herr Lauro fortsatte, “befraktningskontraktene, og spesielt mulighetene til å forlenge to av kontraktene, gir oss en attraktiv posisjon i et produkt tanker marked på vei oppover. Disse avtalene utvider også vår plattform for vekst og viser vår vedvarende satsning for å identifisere og gjennomføre muligheter i markedet”.

Om Scorpio Tankers Inc.

Scorpio Tankers Inc. er en verdensomspennende sjøtransportleverandør av petroleumsprodukter. Scorpio Tankers Inc. eier i dag en LR2 tanker, fire LR1 tankere, fire Handymax-tankere og en post-Panamax tanker med en gjennomsnittsalder på 5,3 år. Ytterligere informasjon om selskapet er tilgjengelig på selskapets nettside. www.scorpiotankers.com.

Fremtidsrettede uttalelser

Saker diskutert i denne pressemeldingen kan inneholde fremtidsrettede uttalelser. The Private Securities Litigation Reform Act fra 1995 gir beskyttelse for fremtidsrettede uttalelser for å oppfordre selskaper til å gi fremtidsinformasjon om deres forretning. Fremtidsrettede uttalelser inkluderer uttalelser om planer, mål, strategier, fremtidige begivenheter eller prestasjoner og underliggende antagelser og andre uttalelser, som er andre enn uttalelser om historiske fakta. Selskapet ønsker å utnytte den trygge beskyttelsen fra Private Securities Litigation Reform Act fra 1995 og inkluderer den forsiktige uttalelsen i forbindelse med denne trygge beskyttelseslovgivningen. Ordene ”tror”, ”forventer”, ”ha til hensikt”, ”anslå”, ”forutsi”, ”prosjekt”, ”plan”, ”potensial”, ”kan”, ”skulle”, ”forvente”, ”i påvente av” og liknende uttrykk identifiserer fremtidsrettede uttalelser.

De fremtidsrettede uttalelsene i denne pressemeldingen er basert på ulike antagelser, mange som igjen er basert på videre antagelser, som uten begrensninger inkluderer undersøkelse av historiske driftstrender utført av vår ledelse, fakta som fins i våre register og andre fakta tilgjengelig fra tredje parter. Selv om vi trodde disse antagelsene var fornuftige når de ble laget, og fordi disse antagelsene er knyttet til iboende usikkerheter og uforutsette omstendigheter som er vanskelig eller umulig å forutsi og er utenfor vår kontroll, kan vi ikke forsikre deg om at vi vil oppnå eller gjennomføre disse forventningene, tro eller planer.

I tillegg til disse viktige faktorene, kan andre viktige faktorer, sett fra vårt ståsted, forårsake faktiske resultater som avviker materielt fra de diskuterte faktorene i de fremtidsrettede uttalelsene. Inkludert manglende evner fra motparter til å utføre deres kontrakt med oss, verdensøkonomiens styrke og valuta, generelle markedsforhold, inkludert svingninger i våre driftsutgifter, inkludert bunkerpriser, tørrdokk og forsikringskostnader, markedet for våre fartøy, konkurranse i tankindustrien, tilgjengeligheten for finansiering og refinansiering, prestasjon fra andre tankkonkurrenter, evnen til å opprettholde finansiering og overholde gjeldsbetingelser i finansavtaler, endringer i statsregler og reglementer eller handlinger gjort av regjerende styresmakter, potensielt ansvar fra ventende eller fremtidige rettstvister, generelle innenlandske eller internasjonale politiske tilstander, potensielle sammenbrudd av skipsfartsruter grunnet ulykker, sjørøveri eller politiske hendelser, fartøy havari og tilfeller av oppsigelse og andre faktorer. Vennligst se vår registrering hos Securities and Exchange Commission for en mer komplett diskusjon av disse, samt andre risikoer og usikkerheter.

Contact Information  • Scorpio Tankers Inc.
    212-542-1616