SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

October 11, 2012 11:55 ET

SEMAFO annonserar guldproduktion för det tredje kvartalet på 52 300 uns

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - Oct 11, 2012) - SEMAFO Inc. (TSX: SMF)(OMX: SMF) annonserade idag en produktion som uppgick till 52 300 uns guld för tremånadersperioden som slutade 30 september, 2012. Koncernens flaggskeppsgruva Mana bearbetade rekordhöga 697 700 ton malm med ett medelinnehåll på 2,04 g/t. Mana producerade totalt 36 600 uns guld, vilket motsvarar 70 % av den totala produktionen för tredje kvartalet.

Manas produktion var lägre än ursprungligen förväntat på grund av bearbetning av malm med lägre metallinnehåll. På grund av förseningar för avtäckningen (push-back) i Wona och pre-stripping-aktiviteterna vid Kona, i kombination med en särskilt intensiv regnperiod, kunde vi inte komma åt områdena med högre metallhalt som ursprungligen planerats. Dessutom ledde högre kapacitet efter driftsättningen av fas IV av anläggningsutbyggnaden till bearbetning av låghaltiga lager.

Produktionen för fjärde kvartalet vid Mana förväntas återgå till normala nivåer, vilket bör göra det möjligt för koncernen att uppnå den lägre änden av sin produktionsvägledning för 2012 på mellan 235 000 och 260 000 uns guld.

Det genomsnittliga realiserade guldpriset för kvartalet var $1 665 per uns, vilket gav intäkter på $79,4 miljoner. Detta kan jämföras med ett genomsnittligt realiserat guldpris på $1 717 per uns som gav totala intäkter på $102,3 miljoner för motsvarande period år 2011.

Produktionssiffrorna är preliminära och är föremål för slutjustering. Alla belopp är i US-dollar om inte annat anges.

Koncernens resultat för det tredje kvartalet 2012 kommer att släppas vid TSX-marknadens öppning på onsdag, 7 november, 2012. De finansiella rapporterna kommer att finnas tillgängliga på koncernens webbplats på www.semafo.com eller på www.sedar.com.

SEMAFOs högsta ledning kommer att vara värd för ett konferenssamtal för att diskutera de finansiella och operativa resultaten, liksom för att ge en uppdatering om koncernens verksamheter.


Konferenssamtal:   Datum:          torsdag, 8 november, 2012
           Tid:           10.00 (EDT)      
           Tel. lokalt och utrikes: +1 (416) 981-9037     
           Tel. Nordamerika:    1 (800) 757-9216     

Konferenssamtalet kommer att arkiveras för återuppspelning till och med den 28 november, 2012. För att lyssna till det arkiverade konferenssamtalet, var god slå 1 (800) 558-5253 och för därefter in koden 21607119 följt av tecknet (#).

En webbsändning (ljud) från konferensen kan höras live via SEMAFO:s webbplats på www.semafo.com. Webbsändningen kommer att finnas tillgänglig för återuppspelning i 90 dagar.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver för närvarande tre guldgruvor: Mana Mine i Burkina Faso, Samira Hill Mine i Niger och Kiniero Mine i Guinea. SEMAFO har förbundit sig att utvecklas på ett medvetet sätt för att bli en betydelsefull aktör inom sitt geografiska intresseområde. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera sina befintliga tillgångar samt sträva efter strukturella och strategiska tillväxtmöjligheter.

VARNING GÄLLANDE FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker samt osäkerheter och antaganden. Därmed kan verkliga resultat och framtida händelser skilja sig jämfört med vad som direkt eller underförstått uttalats. Framåtblickande uttalanden omfattar ord eller uttryck såsom "förväntad", "bör", "vägledning", "engagerad", "utveckla", "bli", "eftersträvar", "tillväxt", "möjligheter" och andra liknande ord eller uttryck. Faktorer som skulle kunna göra att framtida resultat eller händelser skiljer sig betydligt från nuvarande förväntningar uttryckta i eller underförstådda av de framåtblickande uttalandena inkluderar möjligheten för produktionen vid Mana att återgå till normala nivåer, möjligheten att uppnå den lägre änden av vår produktionsvägledning för 2012 på mellan 235 000 och 260 000 uns guld, möjligheten att genomföra vårt strategiska fokus, fluktuationer i valutapriser, guld- eller driftskostnader, gruvindustririsker, osäkerhet beträffande beräkning av mineralreserver och resurser, förseningar, politisk och social stabilitet i Afrika (inklusive vår möjlighet att behålla eller förnya licenser och tillstånd) och andra risker beskrivna i SEMAFOs handlingar registrerade hos kanadensiska tillsynsmyndigheter för värdepapper. Du kan återfinna ytterligare information beträffande dessa och andra risker i SEMAFOs Årliga ledningsdiskussion & Analys 2011 (2011 Annual MD&A) och Årliga informationsblankett 2011 (2011 Annual Information Form) som uppdateras i vår MD&A för första kvartalet 2012 (2012 First Quarter MD&A) och för det andra kvartalet 2012 (2012 Second Quarter MD&A) och andra registrerade handlingar hos kanadensiska tillsynsmyndigheter för värdepapper och som finns tillgängliga på www.sedar.com. Dessa dokument finns också på vår webbplats på www.semafo.com. SEMAFO frånsäger sig all skyldighet att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag.

Informationen ovan har offentliggjorts i enlighet med den svenska lagen om värdepappersmarknaden och/eller den svenska lagen om handel med finansiella instrument.

Contact Information • Contacts:
  SEMAFO
  Robert LaValliere
  Vice-President, Investor Relations (Vice ordförande för investerarrelationer)
  Mobil: +1 (514) 240 2780
  robert.lavalliere@semafo.com

  Sofia St Laurent
  Communications & Investor Relations (Kommunikation & investerarrelationer)
  Lokala och utländska: +1 (514) 744 4408
  Nordamerikanskt avgiftsfritt: 1 (888) 744 4408
  sofia.stlaurent@semafo.com
  www.semafo.com

  Maria Bang
  Brunswick Group Stockholm
  +46 (8) 410 32 189
  mbang@brunswickgroup.com