SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

February 21, 2015 07:15 ET

SEMAFO avslöjar historiska mineraltillgångar vid guldprojektet Natougou och Nabanga

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - Feb 21, 2015) - SEMAFO Inc. (TSX: SMF)(OMX: SMF) är glada att kunna avslöja historiska tillgångar i guldprojektet Natougou och Nabanga i Burkina Faso. Detta projektet drivs av Orbis Gold Limited ("Orbis"), ett ASX-listat företag (ASX: OBS). Tre av fem direktörer är nu nominerade av SEMAFO.

Guldprojektet Natougou

Orbis 100%-ägda guldprojekt Natougou ligger i sydöstra Burkina Faso, cirka 320 kilometer från huvudstaden Ouagadougou (se figur 1). Orbis tillkännagav upptäckten av guldprojekt Natougou i mars 2012. Uppskattningen av de historiska tillgångarna består av 131 omvänd cirkulation- (RC) och 450 diamantborrhål. Öppningarna för de historiska mineraltillgångarna var fördelade och nominellt placerade över en 40 gånger 40 meter stor borrigg. Öppningarna för de historiska antagna mineraltillgångar var i allmänhet fördelade över en 160 meter (nedåt) gånger 80 meter (igenom) rutnät. Beräkningen av de historiska mineraltillgångarna har utarbetats av Snowden Industry Consultants under 2014 och har redovisats i enlighet med JORC-koden (utgåva 2012). Guldprojektet Natougou innehåller historiskt indikerade tillgångar på 7,1 miljoner ton @ 5,1 g / t Au för 1,2 miljoner ounce och historiska antagna tillgångar på 11 miljoner ton @ 2,3 g / t Au för 0,8 miljoner ounce av bevarat guld.

Tabell 1: Historiska tillgångar (1) inventering och historisk klassificering enligt JORC 2012


----------------------------------------------------------------------------
Kategori             Ton       Grad   av bevarat guld
----------------------------------------------------------------------------
Indikerade tillgångar     7.1 Mt    5.1 g/t Au       1.2 Moz
----------------------------------------------------------------------------
Antagna tillgångar       11 Mt    2.3 g/t Au       0.8 Moz
----------------------------------------------------------------------------

(1) Natougou historiska mineraltillgångar (vid 0.5 g/t Au lågt  
   beräknat)                                 

Guldprojektet Nabanga

Guldprojektet Nabanga ligger 250 kilometer sydöst om Ouagadougou och är beläget inom Orbis 100%-ägda Nabanga där de har utforskningstillstånd (se figur 1). Bedömningsuppgifterna för de historiskt antagna tillgångarna omfattade 239 omvänd cirkulation- (RC) och 14 diamantborrhål med öppningar fördelade nominellt över ett rutnät på 40 meter längs med borrningen och 20 meter genom borrningen, med hål med en lutning på 60-75 grader till den sydöstra korsningen för mineraliseringen till ca 45 grader till normalt. Borrningen (253 borrhål) som hittills har genomförts av Orbis vid Nabanga har definierats av en hög grad av guld. Beräkningen av de historiska mineraltillgångarna har utarbetats av Snowden Industry Consultants under 2012 och har redovisats i enlighet med JORC-koden (utgåva 2004). Guldprojektet Nabanga innehåller historiskt antagna tillgångar på 3,2 miljoner ton @ 6,5 g / t Au för 660 000 ounce bevarat guld.

Tabell 2: Historiska tillgångar (1) inventering och historisk klassificering enligt JORC 2004


----------------------------------------------------------------------------
Kategori             Ton       Grad    av bevarat guld
----------------------------------------------------------------------------
Antagna tillgångar       3,2 Mt    6.5 g/t Au      660 000 Moz
----------------------------------------------------------------------------

(1) Nabanga historiska mineraltillgångar (vid 0.5 g/t Au lågt beräknat)   

De historiska tillgångarna för guldprojekten Natougou och Nabanga beräknas med hjälp av Multipel Indikator Kriging (MIK) och vanlig kriging, respektive, och redovisas ovan efter graden 0,5 g / t Au. SEMAFO anser att kvaliteten av de uppgifter som stöder dessa tillgångar uppfyller branschens standard. De historiska tillgångarnas trolighet kategoriseras och tillförlitlighetens uppskattning är förenlig med JORC 2012 riktlinjer, som är en erkänd utländsk kod enligt National Instrument 43-101 och som dessutom använder mineralresurs- och mineralreserv-definitioner och kategorier som är ungefär desamma som CIM definitionerna som används i National Instrument 43-101. Dock ska läsarna tänka på att en kvalificerad person (enligt National Instrument 43-101) inte har utfört tillräckligt med arbete för att klassificera den historiska bedömningen, såsom kortfristiga mineraltillgångar eller mineralreserver. SEMAFO behandlar inte den historiska bedömningen som kortfristiga mineraltillgångar eller mineralreserver.

Godkännande

För att godkänna de historiska tillgångarna i guldprojekten Natougou och Nabanga som nuvarande mineraltillgångar avser SEMAFO att samordna ett besök för att godkänna båda projekten. För närvarande räknar SEMAFO med att genomföra ett större borrprogram och metallurgiska tester i guldprojektet Natougou.

Uttalande från kvalificerad/kompetent person

Den tekniska informationen i detta pressmeddelande angående guldprojekten Natougou och Nabanga baseras på uppgifter från Peter Spiers, en kompetent person som är medlem i "The Australasian Institute of Mining and Metallurgy". Spiers är Orbis Golds VD. Spiers har tillräcklig erfarenhet inom vad som är relevant för mineralisering och den typ av deponering som används i den verksamhet som drivs för att kvalificera sig som en kompetent person i enlighet av vad som definieras i 2012 års upplaga av "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves". Dessutom är Spiers en kvalificerad person i enlighet av vad som definieras av National Instrument 43-101. Spiers samtycker med detta pressmeddelande och den tekniska informationen om guldprojekten Natougou och Nabanga i den form och innehåll som de beskrivs.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett kanadensiskt gruvföretag med guldproduktion och prospekteringsaktiviteter i Västafrika. Bolaget äger och driver för tillfället Mana Mine i Burkina Faso, vilket inkluderar den höggradiga satelliten Siou och gruvområdet Fofina. SEMAFO är beslutna att utvecklas på ett samvetsgrant sätt för att bli en viktig aktör inom deras geografiska intresse-område. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera värdet för aktieägarna genom att effektivt hantera dess nuvarande tillgångar samt bedriva organiska och strategiska tillväxtmöjligheter.

VARNING FÖR FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innehåller kända och okända risker, osäkerheter och antaganden och därmed, faktiska resultat och framtida händelser som kan skilja sig väsentligt från de som uttrycks eller antyds i sådana uttalanden. Du uppmanas därför att inte förlita dig helt och hållet till framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden inkluderar ord eller uttryck som "tro" "planer", "förutse" "vilja", "engagerad", "utvecklande", "bli", "fullföljning", "tillväxt" och andra liknande ord eller uttryck. Faktorer som kan orsaka framtida resultat och händelser skiljer sig väsentligt från de aktuella förväntningar som uttrycks eller antyds i de framåtblickande uttalandena inklusive förmågan av de uppgifter som stöder Natoungou och Nabangas historiska tillgångar för att möta branschens standard, förmågan att genomföra vår strategiska inriktning, fluktuationer i pris på valutor, guld eller driftskostnader, gruvindustririsker, osäkerhet i beräkning av mineralreserver och resurser, förseningar, politisk och social stabilitet i Afrika (inklusive vår förmåga att upprätthålla eller förnya licenser och tillstånd) och andra risker som beskrivs i SEMAFO:s dokument som registrerats hos de kanadensiska tillsynsmyndigheterna för värdepapper. Du kan hitta ytterligare information angående dessa och andra risker i SEMAFO:s 2013 årliga MD&A, som uppdaterades i SEMAFO:s MD&A för första kvartalet 2014, MD&A för andra kvartalet 2014 och MD&A för tredje kvartalet 2014, och andra registreringar som görs hos den kanadensiska tillsynsmyndigheter för värdepapper och de finns tillgängliga på www.sedar.com. Dessa dokument finns även tillgängliga på vår webbsida www.semafo.com. SEMAFO avsäger sig all skyldighet att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lag.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om Sveriges värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Bild 1 - Projektet placering i Burkina Faso - finns tillgänglig på följande adress: http://media3.marketwire.com/docs/993082_Figure1_EN.pdf

Contact Information