SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

March 05, 2015 06:57 ET

SEMAFO avslutar C$57.9 miljoner "avklarad affär" finansiering säkrar kreditfacilitet på US$90 miljoner

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - Mar 5, 2015) - INTE FÖR DISTRIBUTION TILL AMERIKANSKA NEWSWIRE ELLER SPRIDNING I USA

SEMAFO Inc. (TSX: SMF) (OMX: SMF) tillkännagav idag att man har avslutat avklarad affär för nyemission som meddelades den 11 februari 2015 samt arrangerat en kreditfacilitet från Macquarie Bank Limited.

Bolaget utfärdade, på en basis av "avklarad affär" för nyemision, sammanlagt 15 640 000 stamaktier till ett pris av C$3,70 per stamaktie, vilket inkluderar att man kan använda garanters övertilldelningsoption fullt ut för sammanlagda bruttointäkter av C$57 868 000 ("erbjudandet").

Erbjudandet avslutades av ett konsortium av garanter som leds av Clarus Securities Inc. och inkluderar BMO Capital Markets, CIBC World Markets Inc., Paradigm Capital Inc. och Scotia Capital Inc.

SEMAFO planerar att använda nettolikviden från erbjudandet för att delvis finansiera inköp av Orbis Gold Limited, samt för rörelsekapital och allmänna företagsändamål.

Dessutom har SEMAFO införskaffat en $90 miljoner stor fastighetskreditfacilitet från Macquarie Bank Limited ("facilitet"). Faciliteten kommer att användas för att finansiera bolagets förvärv av Orbis Gold Limited. Faciliteten har en löptid på tre år och $30 miljoner ska årligen återbetalas på den första, andra och tredje årsdagen. Facilitetens ränta är hos LIBOR plus 6,5% vilket ersätter den kortsiktiga Sprott faciliteten (meddelade november 30, 2014), som har annullerats.

Samtliga stamaktier utfärdade enligt erbjudandet kommer att bli föremål för en lagstadgad inlåsningsperiod på fyra månader enligt lagstiftningen för kanadensiska värdepapper. De värdepapper som erbjuds har inte, och kommer inte heller att registreras enligt lagen för värdepapper i USA från 1933, i dess ändrade lydelse, och får inte erbjudas eller säljas inom USA eller till, eller på uppdrag av eller till förmån för, amerikanska personer som inte är registrerade i USA eller göra undantag från kraven för amerikansk registrering. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning till ett erbjudande att köpa några värdepapper.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett kanadensiskt gruvföretag med guldproduktion och prospekteringsaktiviteter i Västafrika. Bolaget äger och driver för tillfället Mana Mine i Burkina Faso, vilket inkluderar den höggradiga satelliten Siou och gruvområdet Fofina. SEMAFO är noga med att utvecklas på ett samvetsgrant sätt genom en ansvarsfull utveckling av området Mana. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera värdet för aktieägarna genom att effektivt hantera dess nuvarande tillgångar samt bedriva organiska och strategiska tillväxtmöjligheter.

VARNING FÖR FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innehåller kända och okända risker, osäkerheter och antaganden och därmed, faktiska resultat och framtida händelser som kan skilja sig väsentligt från de som uttrycks eller antyds i sådana uttalanden. Du uppmanas därför att inte förlita dig helt och hållet till framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden inkluderar ord eller uttryck som "planer", "tro", "vilja", "engagerad", "utvecklande", "tillväxt", "möjligheter" och andra liknande ord eller uttryck. Faktorer som kan orsaka framtida resultat och händelser skiljer sig väsentligt från aktuella förväntningar som uttrycks eller antyds i de framåtblickande uttalanden, inkluderat vår förmåga att använda vårt strategiska fokus. Du kan hitta ytterligare information angående dessa och andra risker i SEMAFO:s 2013 årliga MD&A, som uppdaterades i SEMAFO:s MD&A för första kvartalet 2014, MD&A för andra kvartalet 2014 och MD&A för tredje kvartalet 2014, och andra registreringar som görs hos den kanadensiska tillsynsmyndigheter för värdepapper och de finns tillgängliga på www.sedar.com. Dessa dokument finns även tillgängliga på vår webbsida www.semafo.com. SEMAFO avsäger sig all skyldighet att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lag.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om Sveriges värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Contact Information