SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

March 21, 2013 10:24 ET

SEMAFO: Djupborrning vid Siou öppnar upp för utvidgningspotential i söder

Inklusive värden på upp till 10,4 g/t Au över 7,3 meter

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - Mar 21, 2013) - SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF) tillkännagav idag resultaten från ett djupborrningsprogram vid Siou, vilka visar på en kontinuerlig mineralisering över en slaglängd på 500 meter. Dessutom har det södraste hålet (WDC660) korsat fyra olika zoner inom en fyrtio meter bred korridor och gett värden på upp till 10,4 g/t Au över 7,3 meter.

Borrningsresultaten (WDC653, WDC651 och WDC649) antyder att mineraliseringen fortsätter i både zonerna Siou och Nine till ett djup på 320 meter. Kontinuiteten i kvartsådrorna och guldkvaliteten i dessa tre hål har lagt till mer än 300 meter till sektorns mineralisering för en total slaglängd på 500 meter. Slutligen borrades hål WDC660 i sektionen 1321000N, vilket motsvarar det södraste djupgående hålet. Detta hål korsar fyra olika mineraliserade zoner och har gett värden på upp till 10,40 g/t Au över 7,3 meter. Vidare borrning kommer att krävas för att fastställa deras förhållande med de ytnära zonerna.

Borrningsprogrammet vid Siou utfördes för att ge en antydan om de olika zonernas djupgående potential och för att bekräfta den tolkade geometrin av de olika mineraliserade stupningarna som identifierats med hjälp av resultaten från den ytnära borrningen (Bild 1).

Följande tabell presenterar borrningsresultatens höjdpunkter från det senaste kärnborrningsprogrammet för 2013.

Höjdpunkter från borrningsresultaten från Sioufyndigheten


     -------------------------------------------------------
     DDH Nr.     Från   Till    Au(i) / Längd(ii)
     -------------------------------------------------------
     WDC653     344,0   345,9     11,92 g/t/1,9 m
     -------------------------------------------------------
     WDC653     357,3   364,3      2,25 g/t/7,0 m
     -------------------------------------------------------
     WDC651     355,3   356,2     10,01 g/t/0,9 m
     -------------------------------------------------------
     WDC651     358,9   363,1      3,82 g/t/4,2 m
     -------------------------------------------------------
     WDC649     367,7   375,0      9,41 g/t/7,3 m
                       (8,92 g/t oavskuret)
     -------------------------------------------------------
     WDC649     363,1   363,8      9,59 g/t/0,7 m
     -------------------------------------------------------
     WDC656     198,5   199,6     22,34 g/t/1,1 m
     -------------------------------------------------------
     WDC656     298,0   300,0      1,83 g/t/2,0 m
     -------------------------------------------------------
     WDC646     249,7   254,9      1,85 g/t/5,2 m
     -------------------------------------------------------
     WDC654     237,5   241,5      4,63 g/t/4,0 m
     -------------------------------------------------------
     WDC657     270,0   270,5     19,11 g/t/0,5 m
     -------------------------------------------------------
     WDC659     283,4   293,0      1,88 g/t/9,6 m
     -------------------------------------------------------
     WDC660     307,7   311,0      2,11 g/t/3,3 m
     -------------------------------------------------------
     WDC660     321,6   322,6     18,37 g/t/1,0 m
     -------------------------------------------------------
     WDC660     328,0   336,0      2,38 g/t/8,0 m
     -------------------------------------------------------
     WDC660     340,2   347,5     10,40 g/t/7,3 m
     -------------------------------------------------------
(i) Alla individuella prover skärs av vid 40 g/t för zonerna Siou 
   och Nine och vid 35 g/t Au för alla andra zoner.             
(ii) Alla längder mäts längs med hålets axel, vilket tolkas vara 
   en ungefärlig motsvarighet till den riktiga bredden.                 

Siousektorn ligger 15 kilometer öst om förädlingsanläggningen vid Mana. Dess nuvarande beräknade gruvhålsresurser uppgår till nästan en miljon uns (6,7 miljoner ton med 4,62 g/t Au) Zonerna Siou och Nine står för större delen av mineraliseringen

Borrningen omfattade 3809 meter i 11 hål under 2013:s första två månader i uppföljningen till de tidigare rapporterade sju hålen (2636 meter) som slutfördes i december 2012.

Det nuvarande programmet vid Siou omfattar två kärnborrar och två RC-borrar och går ut på att minska utspridningen till 25 meter gånger 50 meter följt av 25 meter gånger 25 meter där så krävs för resursuppskattningen i det tredje kvartalet 2013. Dessutom har vi två RC-borrningsriggar som undersöker utvidgningar och andra mål längs den trettio kilometer långa Kokoitrenden.

Michel Crevier, P.Geo MScA, Vice-President Exploration and Mine Geology är SEMAFO:s Qualified Person och har granskat detta pressmeddelande för att det ska uppfylla National Instrument 43-101.

Alla individuella prover representerar cirka en och en halv meter kärna som sågats itu. Halva kärnan behålls på plats som referens och den andra skickas för preparation och guldanalys till ALS Mineral Division Laboratories i Ouagadougou i Burkina Faso eller till SEMAFO:s Mana Mine Lab som använder separat utrustning för att preparera proverna, exklusiva för prospekteringsproverna. För RC- samt luftkärnborrning representerar de individuella proverna cirka en meter långa stenbitar homogeniserade och räfflade till ett underprov på cirka 2 kg som sedan skickas för preparation och guldanalys till ALS Mineral Division Laboratories i Ouagadougou i Burkina Faso eller till SEMAFO:s Mana Mine Lab. Varje prov (kärn-, RC- och luftkärneborrning) eldanalyseras som 50-grams underprover för guldinnehåll. Förutom ALS Mineral Divisions eget QA/QC-program (Kvalitetssäkring/kvalitetskontroll) och Mana Labs eget QA/QC-program görs en intern kvalitetskontroll och ett kvalitetssäkringsprogram finns på plats under provtagningen med blinddubletter och blankprov enligt gängse industristandarder.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver för närvarande tre guldgruvor: Mana Mine i Burkina Faso, Samira Hill Mine i Niger och Kiniero Mine i Guinea. SEMAFO har förbundit sig att utvecklas på ett medvetet sätt för att bli en betydelsefull aktör inom sitt geografiska intresseområde. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera sina befintliga tillgångar samt sträva efter strukturella och strategiska tillväxtmöjligheter.

VARNING GÄLLANDE FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker samt osäkerheter och antaganden. Därmed kan verkliga resultat och framtida händelser skilja sig jämfört med vad som direkt eller underförstått uttalats. Vi avråder därmed till otillbörlig tillit till framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innehåller ord och uttryck såsom "antyder", "kommer", "planerade", "engagerade", "evolvera", "bli", "eftersträva", "tillväxt", "möjligheter" och andra liknande ord eller uttryck. Faktorer som skulle kunna orsaka att framtida resultat eller händelser skiljer sig markant från nuvarande förväntningar som uttrycks eller antyds av dessa framåtblickande uttalanden inkluderar förmågan hos djupborrningar att antyda att den djupgående mineraliseringen i både zonerna Siou och Nine fortsätter upp till 320 meter, förmågan att förse en resursuppskattning för det tredje kvartalet 2013, förmågan att genomföra vårt strategiska fokus, fluktuationer i priset på valutor, guld och driftskostnader, gruvindustririsker, osäkerheter i beräkningen av mineralreserver och mineralresurser, förseningar, den politiska och sociala stabiliteten i Afrika (inklusive vår förmåga att upprätthålla och förnya licenser och tillstånd) samt andra risker som beskrivs i dokumenten som SEMAFO lämnat in till de Kanadensiska tillsynsmyndigheterna för värdepapper. Du kan hitta mer information med avseende på dessa och andra risker i SEMAFOs 2011 års årliga MD&A och 2011 års Annual Information Form, uppdaterad i SEMAFOs 2012 års första kvartals MD&A och 2012 års andra kvartals MD&A, och andra dokument inlämnade hos tillsynsmyndigheten för kanadensiska värdepapper som finns tillgängliga på www.sedar.com. Dessa dokument finns även på vår hemsida på www.semafo.com. SEMAFO frånsäger sig skyldigheten att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med den svenska lagen om värdepappersmarknaden och/eller den svenska lagen om handel med finansiella instrument.

Bild 1 finns tillgänglig på följande adress: http://media3.marketwire.com/docs/Fig1_SMF0320.pdf.

Contact Information