SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

July 31, 2014 06:26 ET

SEMAFO: Inledande resultat enligt förväntningar från utfyllnadsborrningar i Siou

Zon 9 returvärden upp till 8,38 (10,49 råmineral) g/t Au över 17,5 meter

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - Jul 31, 2014) - SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF) tillkännagav idag resultaten från ett program med utfyllnadsborrning i Siou, borrningen av kärnor har skett på mellan 180 och 225 meters vertikaldjup och målet är att ersätta och utöka basen för fyndigheter vid Siou till årets slut. De initiala resultaten har hittills varit mycket goda och bekräftat att det är kontinuitet i bredder och kvalitet för zonen. Vissa borresultat har överträffade våra förväntningar, såsom det från hål WDC787 (8,38 g/t Au över 17,5 meter).

Efter att programmet med utfyllnadsborrningar inleddes vid Siou i början av juni, har det gått från två kärnriggar till nuvarande sammanlagt fyra kärnriggar. Till dags dato har vi fått de slutliga analysresultaten från totalt 4 172 meter i 15 hål. Sammandrag av borresultat till dags dato presenteras i tabellen nedan.


----------------------------------------------------------------------------
                                   Au g/t
Hål nr  Sektion (N)  Från   Till Au   (g/t)(i) Längd(ii)  (råmineral)
----------------------------------------------------------------------------
WDC779   1 321 150  169.20  181.00    9.41    11.80   15.28
----------------------------------------------------------------------------
WDC780   1 321 050  194.00  200.00    2.20    6.00      
----------------------------------------------------------------------------
WDC783   1 321 200  234.20  255.00    4.08    20.80    5.7
----------------------------------------------------------------------------
WDC785   1 321 050  207.00  217.40    7.59    10.40    9.43
----------------------------------------------------------------------------
WDC786   1 321 150  228.50  239.30    11.46    10.80   12.77
----------------------------------------------------------------------------
WDC787   1 321 050  249.00  266.50    8.38    17.50   10.49
----------------------------------------------------------------------------
WDC790   1 321 425  222.90  227.80    9.83    4.90   14.61
----------------------------------------------------------------------------
WDC793   1 322 125  209.60  216.35    7.19    6.75      
----------------------------------------------------------------------------
WDC795   1 322 050  214.00  225.50    4.35    11.50      
----------------------------------------------------------------------------
                                      
(i) Enskilda analysresultat skärs vid 40 g/t Au.                          
(ii) Längd på kärna. Sanna bredder förväntas i genomsnitt motsvara cirka 70% till
90% av kärnans längd.                     
                     

Som man kan se på längdsnittet av Zon 9 (Figur 1), ligger målområdet för utfyllnadsborrning omedelbart nedanför nuvarande designen med dagbrott för fyndigheten, och täcker ytterligare 45 meter vertikalt med potentiella fyndigheter. Även om Zon 9 är huvudmålet, så har andra zoner (Siou, Zon 55 och Zon 56) korsats, men de förväntas inte ge något ökad bidrag av betydelse till fyndighetsbasen. Till dags dato är både kvalitet och tjocklek från Zon 9 i enlighet med förväntningarna. Några hål gav dock bättre resultat än förväntat, särskilt i den södra delen av zonen. Ett borrprogram med två djupa hål genomfördes också för att testa södra förlängningen av mineraliseringen i Zon 9 (WDC788 och WDC789). Resultat från dessa två hål antyder att utskottet av malm faller på en grundare nivå än ursprungligen förväntat. Borrning pågår för att testa denna hypotes. Ytterligare borrningar för att testa djupets utvidgning för Zon 9 i norra delen av fyndigheten har också planerats för andra halvåret 2014.

Michel Crevier, P.Geo MScA, Vice ordförande för prospektering och gruvgeologi, är SEMAFO:s kvalificerade person och har granskat detta pressmeddelande för korrekthet och överensstämmelse med National Instrument 43-101.

Alla enskilda prover utgör kärnor av cirka en meters längd, vilka sågats i halvor. Halva kärnan behålls på plats för referens, och mosvarande halva skickas för att prepareras och genomgå guldanalys vid ALS Chemex laboratorium i Ouagadougou, Burkina Faso eller vid SEMAFO:s Mana gruvlaboratorium som använder separat utrustning exklusivt för att preparera prover från prospektering. För varje prov utförs en analys med fire assay på ett 50-grams delprov. Förutom ALS Chemex egna program för QA/QC (kvalitetssäkring/kvalitetskontroll) och Mana-laboratoriets egna QA/QC-program, finns ett internt program för kvalitetskontroll och kvalitetssäkring på plats under hela provtagningsprogrammet, med användning av dubbla blindtester, "nitar" och erkända industrinormer för både ALS prover och Mana-laboratoriets prover.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett Kanada-baserat företag med verksamhet omfattande prospektering och utvinning av guld i västra Afrika. Företaget äger och driver för närvarande Mana-gruvan i Burkina Faso, vilket omfattar de högkvalitativa satellitfyndigheterna Siou och Fofina. SEMAFO har åtagit sig att gå framåt på ett samvetsgrant sätt genom en ansvarsfull utveckling av egendomarna vid Mana. SEMAFO:s strategiska inriktning är att maximera värdet för aktieägarna genom att effektivt hantera sina befintliga tillgångar såväl som att söka möjligheter till en organisk och strategisk tillväxt.

OBSERVERA GÄLLANDE FRAMÅTBLICKANDE PÅSTÅENDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande påståenden. Framåtblickande påståenden innefattar kända och okända risker, osäkerheter och antaganden och faktiska resultat och framtida skeenden kan följaktligen skilja sig väsentligt från vad som uttryckts eller antytts i sådana påståenden. Ni varnas därför inte att placera otillbörlig tillit till framåtblickande påståenden. Framåtblickande påståenden inkluderar ord och uttryck som "förväntningar", "initiala", "målsättningar", "potential", "mål", "antyder", "pågående", "i avsikt att", "hypotes", "planerad", "engagerad", "utvecklas", "söker", "tillväxt", "möjligheter" och andra liknande ord och uttryck. Faktorer som kan orsaka att framtida resultat eller händelser skiljer sig väsentligt från nuvarande förväntningar uttryckta eller antydda av framåtblickande påståenden inkluderar möjligheten att ersätta eller utöka basen för fyndigheterna vid Siou till årsskiftet, möjligheten att fullfölja vår strategiska inriktning, fluktuationer i valutakurser, guldpriser och driftskostnader, risker förknippade med gruvdrift, osäkerheter i beräkningar av mineralfyndigheter och resurser, förseningar, politisk och social stabilitet i Afrika (inklusive vår förmåga att bibehålla och förnya licenser och tillstånd) och andra risker som beskrivs i handlingar inlämnade av SEMAFO till kanadensiska tillsynsmyndigheter. Ni kan hitta mer information om dessa och andra risker i SEMAFO:s verksamhetsberättelse och årliga informationsblad för 2013, såsom det uppdaterats i SEMAFO:s verksamhetsberättelse för första kvartalet 2014, och andra inlagor som gjorts till de kanadensiska tillsynsmyndigheterna och vilka finns tillgängliga på www.sedar.com. Dokumenten finns också tillgängliga på vår webbplats www.semafo.com. SEMAFO frånsäger sig all skyldighet att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande påståenden, förutom såsom krävs enligt lag.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med den svenska lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Contact Information • Kontakter:
  SEMAFO
  Robert LaValliere
  Vice-President, Corporate Affairs & Investor Relations
  Mobil: +1 (514) 240 2780
  robert.lavalliere@semafo.com

  Ruth Hanna
  Communications & Investor Relations
  Tel. lokalt & kontinentalt: +1 (514) 744 4408
  Nordamerika avgiftsfritt: 1 (888) 744 4408
  ruth.hanna@semafo.com
  www.semafo.com