SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

December 01, 2014 13:53 ET

SEMAFO Lodges, anbudsgivare: Uttalande för Orbis Gold-Secures Credit Facility för sitt bud

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - Dec 1, 2014) - SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF) inlämnade idag sitt anbud med avseende på sitt bud av 0,65 AUD per aktie som kontant erbjudande för 100% av aktierna i Orbis Gold Limited hos Australian Securities and Investments Commission (ASIC), Orbis Gold och ASX. En kopia av budgivarens uttalande kan återfinnas på ASX:s webbplats, www.asx.com.au, under Orbis- ASX-kod "OBS".

Utöver tillgängliga kontanter, 121 miljoner USD 2014-11-30, så har bolaget säkrat en kredit på upp till 60 miljoner USD för att betala anskaffandet från ett syndikat lett av Sprott Resource Lending Partnership. Denna ledande (äldre) säkrade kredit, som innehåller de vanliga villkoren för kreditutnyttjande, kommer att ha en räntesats på LIBOR plus 6,5% och skall återbetalas ett år efter kreditutnyttjandet.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada, med aktiviteter som guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget äger och driver för närvarande Mana Mine i Burkina Faso, vilken inkluderar de högvärdiga malmerna i satelliterna Siou och Fofina. SEMAFO har åtagit sig att på ett samvetsgrant sätt utvecklas, genom ansvarsfull utveckling av sin Mana-egendom. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera värdet åt aktieägarna genom att effektivt sköta de existerande tillgångarna och även att söka efter organiska och strategiska tillväxtmöjligheter.

FÖRSIKTIGHET RÖRANDE PÅSTÅENDEN OM FRAMTIDEN

Denna press release innehåller påståenden om framtiden. Påståenden om framtiden innehåller kända och okända risker, osäkerheter och antaganden, och följaktligen så kan faktiska resultat och framtida händelser skilja sig väsentligt från dem som är uttryckta eller antydda i sådana påståenden. Du anmanas därför till försiktighet och att inte förlita dig för mycket på påståenden om framtiden. Påståenden om framtiden inkluderar ord eller uttryck såsom ”omständigheter”, ”kommer att”, ”åtagit sig”, ”utvecklas”, ”söka efter”, ”tillväxt”, ”tillfällen”, ”möjligeter” och liknande ord eller uttryck. Faktorer som kan förorsaka att framtida resultat eller händelser väsentligt skiljer sig från nuvarande förväntningar, uttryckliga eller antydda av påståendena om framtiden inkluderar förmågan att uppfylla de vanliga villkoren rörande kreditutnyttjande, och att handla enligt vårt strategiska fokus. Du kan finna ytterligare information med avseende på dessa och andra risker i SEMAFO:s 2013 Annual MD&A, uppdaterad i SEMAFO:s 2014 MD&A för första, andra och tredje kvartalet, och andra inlämnade dokument hos kanadensiska reglerande myndigheter för värdepapper och tillgängliga på www.sedar.com. Dessa dokument finns även tillgängliga på vår webbplats på www.semafo.com. SEMAFO frånsäger sig alla skyldigheter att uppdatera eller revidera dessa påståenden om framtiden, utom i den utsträckning som krävs av tillämplig lagstiftning.

Ovanstående information har meddelats till allmän kännedom i enligt Svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument.

Contact Information • Kontaktperson:
  Robert LaValliere
  Vice-President, Corporate Affairs & Investor Relations
  Mobil: +1 (514) 240 2780
  Robert.Lavalliere@semafo.com

  Ruth Hanna
  Communications & Investor Relations
  Ruth.Hanna@semafo.com

  Tel efon, lokalt och från utriket: +1 (514) 744 4408
  Inom Nordamerika, gratisnummer: 1 (888) 744 4408
  www.semafo.com