SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

February 25, 2015 08:31 ET

SEMAFO: Mana SAG-fabriken igång och I drift

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - Feb 25, 2015) - SEMAFO Inc. (TSX: SMF)(OMX: SMF) rapporterade idag att ersättandet av skalet på SAG-fabriken framgångsrikt fullbordades i tid vid dess Mana Mine in Burkina Faso.

Under stängningen mellan den 19:e januari och den 23:e februari 2015 så producerade vi ungefar 22 220 uns guld. Den sekundära kulfabriken producerade över förväntningar och behandlade dagligen genomgående nära 4 000 ton med en genomsnittlig halt av ungefär 5,2 g/t Au från Fofina.gruvan. Återvinningen var över 94%. Bolagets produktionsvägledning för 2015 av mellan 245 000 och 275 000 uns guld förblir oförändrad.

Konferenssamtal - 2014 fjärde kvartalet och årsresultat.

Bolagets resultat för fjärde kvartalet 2014 och årsresultaten kommer att publiceras på torsdag, 2015-03-12 innan TSX-marknaden öppnar. De finansiella boksluten kommer att vara tillgängliga på Bolagets webbplats på www.semafo.com eller på www.sedar.com.

SEMAFO:s högre chefer kommer att hålla ett konferenssamtal för att diskutera de finansiella och operationella resultaten för fjärde kvartalet och hela året, såväl som för att ge en uppdatering rörande Bolagets aktiviteter.Konferenssamtal:                              
Datum:               Torsdag 2015-03-12              
Tid:                10:00 AM (EDT)                   
Telefon, lokalt och från utlandet: +1 (647) 788 4922                  
Telefon, Nordamerika:       1 (877) 223 4471                  

Konferenssamtalet kommer att finnas arkiverat för att spelas upp igen fram till 2015-04-02. För att komma till det arkiverade konferenssamtalet, vänligen ring 1 (800) 585 8367 och svara med lösenkoden 69022587.

En webcast i realtid av konferenssamtalet kommer att finnas tillgängligt via SEMAFO:s webbplats på www.semafo.com. Webcasten kommer att finnas tillgänglig för att spelas upp igen under 30 dagar.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvföretag baserat i Canada med verksamheter inom guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver Mana Mine i Burkina Faso, vilken inkluderar de höghaltiga satellitfyndigheterna vid Siou och Fofina. SEMAFO is har förbundit sig att utvecklas på ett samvetsgrant sätt för att bli en stor spelare i sitt geografiska intresseområde. SEMAFO':s strategiska fokus är att maximera värdet för aktieägarna genom att effektivt hantera existerande tillgångar såväl som att följa upp organiska och strategiska tillväxtmöjligheter.

FÖRSIKTIGHET RÖRANDE PÅSTÅENDE OM FRAMTIDEN

Denna pressrelease innehåller påståenden om framtiden. Påståenden om framtiden innehåller kända och okända risker, osäkerheter och antaganden, och följaktligen så kan faktiska resultat och framtida händelser skilja sig väsentligt från dem som är uttryckta eller antydda i sådana påståenden. Du anmanas därför till försiktighet och att inte förlita dig för mycket på påståenden om framtiden. Påståenden om framtiden inkluderar ord eller uttryck såsom "kommer att", "förbundit sig", "utvecklas", "bli", "följa upp", "tillväxt ", ”möjligheter" och liknande ord eller uttryck. Faktorer som kan förorsaka att framtida resultat eller händelser väsentligt skiljer sig från nuvarande förväntningar, uttryckliga eller antydda av påståendena om framtiden inkluderar förmågan att upprätthålla produktionsvägledningen för 2015, 245 000 och 275 000 uns, förmågan att handla på vårt strategiska fokus, fluktuationer i priset på valutor, guld eller driftkostnader, risker i gruvindustrin, osäkerhet rörande beräkning av mineralreserver och tillgångar, fördröjningar, politisk och social osäkerhet i Afrika (inklusive vår förmåga att upprätthålla eller förnya licenser och tillstånd), och andra risker beskrivna i SEMAFO:s dokument som har lämnats in till Canadas reglerande myndigheter för värdepapper. Du kan finna ytterligare information med avseende på dessa och andra risker i SEMAFO:s 2014 första kvartal MD&A (Mangement Discussion and analysis/ Chefernas diskusson och analys) 2014 andra kvartal MD&A och 2014 tredje kvartal MD&A, och andra dokument som lämnats in till Canadas reglerande myndigheter för värdepapper och som är tillgängliga på www.sedar.com. These documents are also available on our website at www.semafo.com. frånsäger sig varje skyldighet att uppdatera eller revidera dessa påståenden om framtiden, utom i den utsträckning det krävs av tillämplig lag.

Ovanstående information har gjorts tillgänglig för allmänheten i enlighet med den svenska Förordningen om värdepappersmarknaden och/eller Förordningen om handel med finansiella instrument.

Contact Information • Kontakter:
  SEMAFO
  Robert LaValliere
  Vice-President, Corporate Affairs & Investor Relations
  Mobil: +1 (514) 240 2780
  Robert.Lavalliere@semafo.com

  Ruth Hanna
  Analytiker, Investor Relations
  Ruth.Hanna@semafo.com

  Telefon, lokalt och från utlandet: +1 (514) 744 4408
  Nordamerika, gratisnummer: 1 (888) 744 4408
  www.semafo.com