SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

July 06, 2012 11:00 ET

SEMAFO Meddelar Andra Kvartalet Guld Produktion av 60,500 Ounce

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - Jul 6, 2012) - SEMAFO Inc. (TSX: SMF)(OMX: SMF) meddelade idag en produktion av totalt 60.500 ounce (1715 Kg, 1 ounce = 0,03 Kg) guld för tre månaders perioden som avslutades den 30 juni, 2012 med en guldförsäljning av $98.4 miljoner. Företaget avslöjade också att andra kvartalets finansiella resultat kommer att inkludera en engångs förlust som resultat av försäljningen av en kortsiktig investering.

Det genomsnittliga avyttrade guldpriset för kvartalet var $1.615 per ounce, vilket genererade inkomster på $98.4 miljoner. Detta kan jämföras med ett genomsnittligt avyttrat guldpris på $1.519 per ounce för totala inkomster på $100.4 miljoner motsvarande period 2011.

“Guldproduktionen minskade något vid Mana under det andra kvartalet till 42.500 ounce p.g.a. gruvtransition”, sa Benoit Desormeaux, Executive Vice-President och Chief Operating Officer. “Vår Samira Hill Mine hade ett väldigt bra kvartal, och överträffade våra förväntningar med en produktion på 13.800 ounce guld. ” Driften återtogs vid vår Kiniero Mine i april med en total guldproduktion på 4.200 ounce för kvartalet. Den samlade produktionen för andra kvartalet är i överensstämmelse med våra mål och vi är fortsatt säkra på att vi kommer att uppnå vår årliga prognos för produktion på mellan 235.000 och 260.000 ounce guld."

Angående kvartalet sa Benoit La Salle, SEMAFOs President och Chief Executive Officer, “I den ekonomiska rapporten för första kvartalet 2012, noterade vi en orealiserad förlust relaterad till kortsiktiga investeringar i noterade aktier som utsattes för stora nedåtgående förändringar av marknadsvärdet. Andra kvartalet sålde vi en investering och kommer således generera en engångs förlust på $24.3 miljoner, av vilken en värdeförlust på $9.5 miljoner tidigare har registrerats i omfattande intäkter och redan återspeglats i vårt kapital. Trots denna förlust, förblir vår kassa och rörelsekapital starkt.”.

Ledningen bekräftade att SEMAFOs geologilag arbetar i nära samarbete med externa konsultfirmor för att avsluta företagets uppdaterade reserv -och resursuppskattningar. Publiceringen av informationen väntas komma inom de närmaste dagarna.

Produktionssiffror är preliminära och är föremål för slutlig justering. Alla belopp är i US dollar om inte annat angivits.

Företagets resultat andra kvartalet för tre månaders perioden som avslutas den 30 juni, 2012, kommer att tillkännages vid TSX marknadens öppnande onsdagen den 8 augusti, 2012. De finansiella rapporterna kommer att finnas tillgängliga på företagets hemsida på www.semafo.com eller på www.sedar.com.

SEMAFO kommer att leda ett konferenssamtal för att diskutera resultaten, samt för att ge uppdaterad information om verksamheten.


Konferenssamtal:
Datum:                torsdag 9 augusti, 2012
Tid:                 10.00 (EDT)      
Tel. lokalt och utrikes:       +1 (416) 981-9000    
Tel. Nordamerika:           1 (800) 736-7549 

Deltagare i konferenssamtalet är Benoit La Salle, FCPA, FCA, President och Chief Executive Officer, Benoit Desormeaux CPA, CA, Executive Vice-President och Chief Operating Officer, Martin Milette, CPA, CA, Chief Financial Officer, Michel Crevier, PGeo, MScA, Vice-President Exploration och Mine Geology och SEMAFO's Qualified Person, samt Patrick Moryoussef, Eng., Vice-President Mining Operations.

Konferenssamtalet kommer att arkiveras för återuppspelning till och med den 29 augusti, 2012 För att lyssna till det arkiverade konferenssamtalet, var god slå 1 (800) 558-5253 och för därefter in koden 21599113 följt av tecknet (#).

En webbsändning (ljud) från konferensen kan höras live via SEMAFO:s webbplats på www.semafo.com. Webbsändningen kommer att finnas tillgänglig för återuppspelning i 90 dagar.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver för närvarande tre guldgruvor: Mana Mine i Burkina Faso, Samira Hill Mine i Niger och Kiniero Mine i Guinea. SEMAFO har förbundit sig att utvecklas på ett medvetet sätt för att bli en betydelsefull aktör inom sitt geografiska intresseområde. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera sina befintliga tillgångar samt sträva efter strukturella och strategiska tillväxtmöjligheter.

VARNING GÄLLANDE FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker samt osäkerheter och antaganden. Därmed kan verkliga resultat och framtida händelser skilja sig jämfört med vad som direkt eller underförstått uttalats. Framåtblickande uttalanden innehåller ord eller uttryck som “överstiga”, “vägledning“, “förväntning“, “förvänta“, “mål“, “förbli övertygad om“, “ska“, “uppnå“, “vägledning“, “engångs“, “stark“, “förpliktigad“, “utveckla“, “bli“, “eftersträvar“, “ökning“, “möjlighet“ och andra liknande ord och uttryck. Faktorer som kan orsaka att framtida resultat eller händelser skiljer sig påtagligt från aktuella förväntningar, uttalade eller underförstådda av de framåtblickande uttalandena, inkluderar förmågan att uppnå 2012 års produktionsvägledning, förmågan att lägligt avsluta företagets uppdaterade reserv -och resursuppskattningar i samarbete med externa företag, förmågan att verkställa vår strategiska inriktning, förändringar i valutapriser, guld eller driftskostnader, gruvindustririsker, osäkerhet vid beräknandet av mineralreserver och resurser, förseningar, politisk och social stabilitet i Afrika (innefattande vår förmåga att bibehålla licenser och tillstånd) och andra risker beskrivna i SEMAFOs dokument arkiverade hos kanadensiska tillsynsmyndigheter för värdepapper.Du kan hitta mer information med avseende på dessa och andra risker i SEMAFOS 2011 års årliga MD&A och 2011 års Annual Information Form och andra dokument inlämnade hos tillsynsmyndigheten för kanadensiska värdepapper som finns tillgängliga på www.sedar.com. Dessa dokument finns också på vår webbplats på www.semafo.com. SEMAFO frånsäger sig all skyldighet att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag.

Informationen ovan har offentliggjorts i enlighet med den svenska lagen om värdepappersmarknaden och/eller den svenska lagen om handel med finansiella instrument.

Contact Information