SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

April 11, 2012 10:22 ET

SEMAFO meddelar att man har en guldproduktion på 60 900 uns det första kvartalet 2012; guldförsäljning för kvartalet på totalt 100,3MUSD

MONTREAL--(Marketwire - Apr 11, 2012) - SEMAFO Inc. (TSX: SMF) (OMX: SMF) meddelade idag att den totala produktionen av guld under en tremånaders period som slutade den 31 mars 2012 var totalt 60 900 uns. Första kvartalets resultat inkluderar 48 000 uns guld producerat vid Mana Mine i Burkina Faso, vilket representerar en sexprocentig ökning år efter år.

Medelvärdet av det faktiska försäljningspriset under kvartalet var 1 710 USD per uns vilket generar en inkomst på 100,3 MUSD. Detta representerar en ökning på 26 % jämfört med inkomster på 79,4 MUSD under motsvarande period 2011.

”Mana har fortsatt sin solida produktionsverksamhet under det första kvartalet”, sa Benoit Desormeaux, Executive Vice President och Chief Operating Officer. ”Vi är orubbliga när det gäller våra ansträngningar att öka Manas produktion samtidigt som vi kontrollerar kostnaderna. Vi är nöjda med att produktionen från våra gruvor Mana och Samira Hill producerar lika mycket guld som under 2011 när vi hade våra tre gruvor igång. SEMAFOs första kvartals produktion är i linje med vår vägledning."

Företaget meddelade också att som väntat har verksamheten återupptagits i Kiniero Mine i Guinea.

Ledningen är övertygad om att företaget kommer att uppnå 2012 års produktionsmål.

Produktionssiffrorna är preliminära och är föremål för slutliga justeringar. Alla värden är i US dollar om inget annat anges.

Företagets första kvartalsrapport för tremånadersperioden som avslutades 31 mars 2012 kommer att släppas efter att TSX-marknaden öppnar på tisdagen den 15 maj, 2012. Bokslut kommer att finnas tillgängligt på företagets webbsida på www.semafo.com eller på www.sedar.com.

SEMAFO kommer att vara värd för ett konferenssamtal för att diskutera resultaten och även för att ge information om verksamheten.


Konferenssamtal:     Datum:            Onsdag, 16 maj, 2012 
             Tid:             10:00 AM (EDT)      
             Telefon lokalt och utrikes:  +1 (416) 981-9000    
             Tel. Nordamerika:       1 (800) 736-7549     

Benoit La Salle, President och Chief Executive Officer, Benoit Desormeaux, Executive Vice-President och Chief Operating Officer, Martin Milette, Chief Financial Officer, Michel Crevier, Vice-President Exploration och Mine Geology och SEMAFO's Qualified Person, och Patrick Moryoussef, Vice-President Mining Operations kommer att delta i konferenssamtalet.

Konferenssamtalet kommer att spelas in och arkiveras för återuppspelning fram till och med 5 juni 2012. För att få tillgång till det inspelade konferenssamtalet, vänligen ring 1 (800) 558-5253 och ange kod 21588192 följt av nummer tecken (#).

En direkt webbradiosändning från konferensen kan höras via SEMAFOS webbsida på Webbsändningen kommer att finnas tillgänglig under en period om 90 dagar.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver för närvarande tre guldgruvor: Mana Mine i Burkina Faso, Samira Hill Mine i Niger och Kiniero Mine i Guinea. SEMAFO har förbundit sig att utvecklas på ett medvetet sätt för att bli en betydelsefull aktör inom sitt geografiska intresseområde. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera sina befintliga tillgångar samt sträva efter strukturella och strategiska tillväxtmöjligheter.

VARNING GÄLLANDE FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker samt osäkerheter och antaganden. Därmed kan verkliga resultat och framtida händelser skilja sig jämfört med vad som direkt eller underförstått uttalats. Du är härmed varnad för att inte ha för mycket tillit till framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innehåller ord eller uttryck såsom "förväntan”, ”vägledning”, ”fortsatt förtroende”, ” kommer att”, ”övertygad”, ”utveckla”, ”bli”, ”uppnå”, ”tillväxt”, ”möjligheter” och liknande ord och uttryck. Faktorer som kan påverka framtida resultat eller händelser att skilja sig avsevärt från de nuvarande förväntningarna uttryckta och underförstådda i de framåtblickande uttalanden inkluderar förmågan att uppnå 2012 produktionsmål, förmågan att verkställa våra strategiska fokus, fluktuationer i valutapriser, guld eller produktionskostnader, risker i gruvindustrin, osäkerhet vad gäller beräkningar av mineralreserver och resurser, förseningar, politisk och social stabilitet i Afrika (omfattar vår möjlighet att behålla och förnya licenser och tillstånd) och andra risker beskrivna i SEMAFOS dokument som finns arkiverat hos Kanadensiska säkerhetsmyndigheter. Du kan hitta mer information med avseende på dessa och andra risker i SEMAFOS 2011 års årliga MD&A och 2011 års Annual Information Form och andra dokument inlämnade hos tillsynsmyndigheten för kanadensiska värdepapper som finns tillgängliga på www.sedar.com. Dessa dokument finns också på vår webbplats på www.semafo.com. SEMAFO frånsäger sig all skyldighet att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag.

Informationen ovan har publicerats i överensstämmelse med Swedish Securities Market Act och/eller med Financial Instruments Trading Act.

Contact Information