SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

October 19, 2012 16:00 ET

SEMAFO påträffar höggradig mineralisering i Yaho

Värden på upp till 3,75 gram guld per ton över 56 meter

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - Oct 19, 2012) - SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF) tillkännagav idag resultaten av 2012 års borrningsprogram i Yaho-zonen vid Mana-området i Burkina Faso. Mer höggradiga snittytor förekommer oftare i den norra sektorn, med upp till 3,75 gram guld per ton över 56 meter (MRC12-2007).

2012 års program i Yaho var ämnat att bättre avgränsa kontinuiteten hos den mer höggradiga mineraliseringen, särskilt inom den norra delen av de 1,7 kilometer långa guldbärande zonerna. Dessutom utfördes viss borrning för att testa fyndighetens norra och södra gränser. Totalt borrades 184 så kallade SC-hål (22 816 meter) klart under det nuvarande året. Dessutom gjordes fyra kärnborrningar (945 meter) för metallurgisk provtagning. Bolaget har nu fått alla analysresultat från 2012 års borrningsprogram.

Följande höjdpunktstabell presenterar utvalda borresultat i Yaho. Sektorkolumnen avser den södra och norra halvan av fyndigheten, medan sektorn Explo. Norr motsvarar bredare borrning ämnad att testa den norra förlängningen av fyndigheten (Figur 1).

Höjdpunkter bland borresultaten i Yaho-zonen


----------------------------------------------------------------------------
DDH Nr.   Sektion (N) Sektor  Från (m)  Till (m)   Au(i) / Längd(ii)
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1189   1310200   Syd     65     84    1.35 g/t / 19 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1189   1310200   Syd     97     113    2.25 g/t / 16 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1865   1310200   Syd     35     71    1.17 g/t / 36 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1864   1310200   Syd     39     47    3.48 g/t / 8 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1168   1310250   Syd     9     20    1.67 g/t / 11 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1862   1310250   Syd     23     42    1.57 g/t / 19 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1860   1310250   Syd     33     37    4.99 g/t / 4 m
                                (7.19 g/t rå)
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1861   1310250   Syd     34     41    5.21 g/t / 7 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1856   1310300   Syd     36     47    1.95 g/t / 11 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1213   1310350   Syd     53     67    1.91 g/t / 14 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1214   1310350   Syd     3     16    1.35 g/t / 13 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1741   1310400   Syd     33     53    1.48 g/t / 20 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1119   1310450   Syd     83     89    2.72 g/t / 6 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1201   1310450   Syd     26     37    1.48 g/t / 11 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1868   1310600   Syd    111     122    2.73 g/t / 11 m
                                (3.09 g/t rå)
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1871   1310650   Syd     58     63    4.86 g/t / 5 m
                                (6.86 g/t rå)
----------------------------------------------------------------------------
                               2.45 g/t / 11 m 
MRC12-1871   1310650   Syd    142     153  (till hålets slut)
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1130   1311050   Norr    33     58    1.55 g/t / 25 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1131   1311050   Norr    36     47    3.07 g/t / 11 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1911   1311100   Norr    76    117    1.48 g/t / 41 m
                                (2.21 g/t rå)
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1129   1311150   Norr    76     87    3.40 g/t / 11 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1893   1311300   Norr    61     70     2.61 g/t / 9 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1126   1311350   Norr    70     91    2.84 g/t / 21 m
----------------------------------------------------------------------------
                               1.33 g/t / 46 m 
MRC12-1897   1311350   Norr    29     75   (till hålets slut)
Inklusive                34     58    1.73 g/t / 24 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-2000   1311400   Norr    125    134     2.82 g/t / 9 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-2001   1311400   Norr    78    126    2.30 g/t / 48 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1123   1311450   Norr    14     18     4.59 g/t / 4 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1123   1311450   Norr    26     71    2.47 g/t / 45 m
----------------------------------------------------------------------------
                               3.75 g/t / 56 m 
MRC12-2007   1311450   Norr    78    134    (till hålets slut)
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-2011   1311450   Norr    86    97     2.21 g/t / 11 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1144   1311550   Norr    106    120     4.06 g/t / 14 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-2006   1311550   Norr    73    89     3.41 g/t / 16 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-2006   1311550   Norr    122    132     5.36 g/t / 10 m
                              (5.44 g/t rå)
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-2008   1311550   Norr    81    88     3.39 g/t / 7 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1141   1311600   Norr    66    79     2.11 g/t / 13 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1111   1311650   Norr    30    48     1.45 g/t / 18 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1923   1311650   Norr    77    90     2.78 g/t / 13 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-2017   1311850   Norr    88    114     2.19 g/t / 26 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1787   1311900   Norr    88    96     2.54 g/t / 8 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-2021   1312000   Norr    109    116     2.83 g/t / 7 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-2022   1312000   Norr    106    113     4.20 g/t / 7 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-2023   1312000   Norr    76    88     2.31 g/t / 12 m
----------------------------------------------------------------------------
              Explo.                      
MRC12-1222   1312100   Norr    72    81     1.94 g/t / 9 m
----------------------------------------------------------------------------
              Explo.                      
MRC12-1229   1312300   Norr    81    90     2.62 g/t / 9 m
----------------------------------------------------------------------------
              Explo.                      
MRC12-2028   1312400   Norr    99    108     2.31 g/t / 9 m
----------------------------------------------------------------------------
(i) Alla individuella prover skärs vid 15 g/t enligt proceduren för 
  Wona-fyndigheten.         
(ii)Alla längder mäts längs hålets axel, ytterligare information behövs för 
  att avgöra sanna bredder. 
            

Som framgår av tabellen ovan hittades mer höggradiga intervaller i hela fyndigheten, särskilt i den norra sektorn (mellan sektion 1311350N och 1311550N) där anrikningszonerna når imponerande bredder. Resultat mottagna till dags dato från sektorn Explo. Norr indikerar att zonen förblir öppen mot norr. Några sektioner borrades även klart i den södra delen av den södra sektorn, men värdenheten tycks nypa avsevärt och mineraliseringen är ovanlig och sporadisk. Den nya stenhorisonten (sulfider) nås vid i genomsnitt 60 meter vertikalt eller uppskattningsvis 80 till 90 meter längs med hålet. Vissa höga halter befinner sig under den oxiderade horisonten (inklusive MRC12-2007), men flera av de rapporterade skärningspunkterna består av oxiderad mineralisering med 2,47 gram guld per ton över 45 meter (MRC12-1123) och 1,73 gram guld per ton över 24 meter (MRC12-1897).

"Borrningarna har väsentligt hjälpt till att förbättra den geologiska tolkningen av de mineraliserade zonerna. Därtill bör den senaste tidens mer höggradiga resultat, särskilt inom den norra sektorn, ha en positiv effekt på den genomsnittliga halten i Yaho", kommenterar Michel Crevier, ansvarig för prospektering hos Semafo.

Nuvarande arbete i Yaho inkluderar blockmodellering och metallurgisk provtagning. När detta är klart kommer gruvoptimeringssimuleringar att utföras för att fastställa fyndighetens ekonomiska bärkraft.

Michel Crevier, P. Geo, MScA, vice ordförande, Exploration and Mine Geology och SEMAFOs kvalitetsansvarig har granskat detta pressmeddelande för noggrannhet och överensstämmelse med National Instrument 43-101.

Alla enskilda prover består av ungefär en längdmeter kärna, som sågats i två halvor. Hälften av kärnan förvaras på området för referens och dess motsvarighet skickas för beredning och guldanalys som utförs på ALS Chemex laboratories i Ouagadougou, Burkina Faso eller på SEMAFOs Mana Mine Laboratory, som använder särskild provberedningsutrustning exklusivt för prospekteringsprover. För RC-borrning representerar alla enskilda prover uppskattningsvis en längdmeter stenflisor, homogeniserade och delade till sub-prov på uppskattningsvis två kilo, som skickas för beredning och guldanalys som utförs på ALS Chemex laboratories i Ouagadougou, Burkina Faso eller på SEMAFOs Mana Mine Laboratory. Varje prov analyseras med hjälp av probering för guldinnehåll på ett 50-grams sub-prov. Förutom ALS Chemex eget QA/QC-program (kvalitetssäkring/kvalitetskontroll) och Mana Laboratory eget QA/QC program, finns en intern kvalitetskontroll och kvalitetssäkring på plats genom hela provtagningsprogrammet som använder sig av av blindduplikat, ämnen och erkända industristandarder.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver för närvarande tre guldgruvor: Mana Mine i Burkina Faso, Samira Hill Mine i Niger och Kiniero Mine i Guinea. SEMAFO har förbundit sig att utvecklas på ett medvetet sätt för att bli en betydelsefull aktör inom sitt geografiska intresseområde. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera sina befintliga tillgångar samt sträva efter strukturella och strategiska tillväxtmöjligheter.

VARNING GÄLLANDE FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker samt osäkerheter och antaganden. Därmed kan verkliga resultat och framtida händelser skilja sig jämfört med vad som direkt eller underförstått uttalats. Framåtblickande uttalanden inkluderar ord eller uttryck som "bör", "kommer", "förpliktigad", "utveckla", "bli", "sträva efter", "tillväxt", "möjligheter" och andra liknande ord eller uttryck. Faktorer som kan leda till att framtida resultat eller händelser skiljer sig påtagligt från aktuella förväntningar, uttalade eller underförstådda av de framåtblickande uttalandena, inkluderar förmågan för de mer höggradiga resultaten att ha en positiv effekt på den genomsnittliga halten i Yaho, förmågan för gruvoptimeringssimuleringarna att fastställa fyndighetens ekonomiska bärkraft, förmågan att verkställa vår strategiska inriktning, förändringar i valutapriser, guld eller driftskostnader, gruvindustririsker, osäkerhet vid beräknandet av mineralreserver och resurser, såväl som den metallurgiska utvärderingen av sammansättningen på fyndighetens sulfidpartier och den potentiella återvinningstakten på sulfiderna, förseningar, politisk och social stabilitet i Afrika (inklusive vår förmåga att upprätthålla eller förnya licenser eller tillstånd) och andra risker beskrivna i SEMAFOs dokument inlämnade hos tillsynsmyndigheten för kanadensiska värdepapper. Du kan hitta mer information med avseende på dessa och andra risker i SEMAFOs 2011 års årliga MD&A och 2011 års Annual Information Form, uppdaterad i SEMAFOs 2012 års första kvartals MD&A och 2012 års andra kvartals MD&A, och andra dokument inlämnade hos tillsynsmyndigheten för kanadensiska värdepapper som finns tillgängliga på www.sedar.com. Dessa dokument finns även på vår hemsida på www.semafo.com. SEMAFO frånsäger sig skyldigheten att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med den svenska lagen om värdepappersmarknaden och/eller den svenska lagen om handel med finansiella instrument.

En figur finns på följande länk: http://media3.marketwire.com/docs/Fig.1_smfa1018.pdf.

Contact Information • Contacts:
  SEMAFO
  Robert LaValliere
  Vice-President, Investor Relations (Vice ordförande för investerarrelationer)
  Mobil: +1 (514) 240 2780
  robert.lavalliere@semafo.com

  Sofia St Laurent
  Communications & Investor Relations (Kommunikation & investerarrelationer)
  Lokala och utländska: +1 (514) 744 4408
  Nordamerikanskt avgiftsfritt: 1 (888) 744 4408
  sofia.stlaurent@semafo.com
  www.semafo.com

  Maria Bang
  Brunswick Group Stockholm
  +46 (8) 410 32 189
  mbang@brunswickgroup.com