SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

May 02, 2013 12:58 ET

SEMAFO: Provborrningar vid Siou-sektorn i Mana-området bekräftar mineralisering och utvidgning

Arbetet går enligt plan för att tillkännage en uppskattning av malmreserver under tredje kvartalet 2013

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - May 2, 2013) - SEMAFO Inc. (TSX: SMF)(OMX: SMF) tillkännagav idag att ca 70% av provborrningarna slutförts på en 50 x 25 meter stor yta, ned till 150 meters djup, i Siou-sektorn vid Mana. Resultaten bekräftar god utbredning och förutsägbarhet i mineraliseringen jämfört med resultaten från årsslutet 2012. Längdsektionernas gram per meter för både Siou-zonen och Nine-zonen (Bild 1) är mycket lika de som ursprungligen producerades. Som en följd av de utmärkta resultaten från Siou-sektorn har hela SEMAFO:s utforskningsbudget på 22 miljoner dollar för 2012 tilldelats Mana. Huvudsakligt fokus för utforskningarna kommer att hållas inom en radie på 20 km från Mana-anläggningen.

Avgränsningsborrningen för Fas I, på 50 meter x 25 meter, påbörjades i januari 2013 och inkluderar i dagsläget 8,400 meter RC-borrning i 75 hål och 4,950 meter kärnborrning i 34 hål. Ytterligare 34 kärnhål måste ännu borras för att fullborda Fas 1 ner till 150 meters djup. Syftet med dessa borrningar är att bättre kunna definiera mineraliseringarna i zonerna Siou och Nine, inom gränserna för det gruvområde som användes till grund för resursuppskattningarna vid årsslutet 2012.

Tabellen nedan visar de resultat från de senaste borrningarna som gav analysvärden större än 20 gram per meter enbart för zonerna Siou och Nine.


----------------------------------------------------------------------
DDH Nr.      Zon  sektion   Från   Till  Au(i) / Längd(ii)
               (N) 
----------------------------------------------------------------------
MRC13-2744    Nine  1321150  119,00  126,00  5,86 g/t / 7,0 m
----------------------------------------------------------------------
MRC13-2856    Siou  1321250  126,00  129,00  14,68 g/t / 3,0 m
----------------------------------------------------------------------
MRC13-2856    Nine  1321250  151,00  153,00  22,09 g/t / 2,0 m
----------------------------------------------------------------------
MRC13-2861    Nine  1321350  128,00  136,00  7,82 g/t / 8,0 m
----------------------------------------------------------------------
MRC13-2867    Siou  1321500  70,00  74,00  11,17 g/t / 4,0 m
----------------------------------------------------------------------
MRC13-2867    Nine  1321500  108,00  111,00  22,12 g/t / 3,0 m
----------------------------------------------------------------------
MRC13-2868    Siou  1321500  38,00  43,00  11,20 g/t / 5,0 m
----------------------------------------------------------------------
MRC13-2869    Siou  1321550  69,00  75,00  14,55 g/t / 6,0 m
----------------------------------------------------------------------
MRC13-2941    Siou  1321600  75,00  80,00  24,01 g/t / 5,0 m
----------------------------------------------------------------------
MRC13-2944    Siou  1321650  103,00  108,00  4,28 g/t / 5,0 m
----------------------------------------------------------------------
MRC13-2945    Siou  1321700  95,00  99,00  21,84 g/t / 4,0 m
----------------------------------------------------------------------
MRC13-2947    Siou  1321750  99,00  107,00  12,97 g/t / 8,0 m
----------------------------------------------------------------------
MRC13-2948    Siou  1321750  60,00  63,00  19,05 g/t / 3,0 m
----------------------------------------------------------------------
MRC13-2949    Siou  1321750  20,00  23,00  8,85 g/t / 3,0 m
----------------------------------------------------------------------
MRC13-3200    Siou  1321800  122,00  126,00  20,51 g/t / 4,0 m
----------------------------------------------------------------------
MRC13-3201    Siou  1321800  82,00  87,00  21,41 g/t / 5,0 m
----------------------------------------------------------------------
MRC13-3202    Siou  1321800  42,00  47,00  8,46 g/t / 5,0 m
----------------------------------------------------------------------
MRC13-3203    Nine  1321850  147,00  153,00  3,86 g/t / 6,0 m
----------------------------------------------------------------------
MRC13-3205    Siou  1321900  115,00  118,00  11,28 g/t / 3,0 m
----------------------------------------------------------------------
MRC13-3205    Nine  1321900  129,00  133,00  18,05 g/t / 4,0 m
----------------------------------------------------------------------
MRC13-3214    Nine  1322100  93,00  96,00  8,13 g/t / 3,0 m
----------------------------------------------------------------------
MRC13-3217    Siou  1322150  80,00  81,00  22,65 g/t / 1,0 m
----------------------------------------------------------------------
WDC661      Siou  1321500  23,50  27,80  11,16 g/t / 4,3 m
----------------------------------------------------------------------
WDC662      Siou  1321700  112,00  118,00  7,35 g/t / 6,0 m
----------------------------------------------------------------------
WDC663      Siou  1321800  23,50  30,00  11,51 g/t / 6,5 m
----------------------------------------------------------------------
WDC665      Nine  1321900  139,50  146,00  9,20 g/t / 6,5 m
----------------------------------------------------------------------
WDC681      Siou  1321000  211,00  218,30  3,88 g/t / 7,3 m
----------------------------------------------------------------------
WDC681      Nine  1321000  228,00  232,10  8,66 g/t / 4,1 m
----------------------------------------------------------------------
WDC682      Siou  1321100  157,00  165,00  11,04 g/t / 8,0 m
----------------------------------------------------------------------
WDC682      Nine  1321100  166,90  168,50  20,56 g/t / 1,6 m
----------------------------------------------------------------------
WDC684      Siou  1322000  165,00  167,00  13,09 g/t / 2,0 m
----------------------------------------------------------------------
WDC685      Siou  1321200  164,00  164,60  40,00 g/t / 0,6 m
----------------------------------------------------------------------
WDC685      Nine  1321200  171,50  175,60  5,19 g/t / 4,1 m
----------------------------------------------------------------------
WDC690      Nine  1322050  144,10  153,00  2,93 g/t / 8,9 m
----------------------------------------------------------------------
WDC691      Siou  1321300  90,00  91,60  13,60 g/t / 1,6 m
----------------------------------------------------------------------
WDC692      Nine  1322050  192,70  196,40  6,87 g/t / 3,7 m
----------------------------------------------------------------------
WDC695      Nine  1322100  179,00  188,00  5,66 g/t / 9,0 m
----------------------------------------------------------------------
WDC696      Siou  1321550  30,50  33,00  13,36 g/t / 2,5 m
----------------------------------------------------------------------
WDC697      Siou  1322150  123,80  124,50  40,00 g/t / 0,7 m
----------------------------------------------------------------------
WDC698      Siou  1321650  26,70  35,00  6,96 g/t / 8,3 m
----------------------------------------------------------------------
WDC699      Siou  1321700  52,50  54,00  17,13 g/t / 1,5 m
----------------------------------------------------------------------
WDC701      Siou  1321850  37,00  41,00  10,73 g/t / 4,0 m
----------------------------------------------------------------------

(i) Samtliga individuella prover har delats vid 40 g/t för zonerna Siou 
   och Nine. Odelade analysprov visas inte.                    
(ii) Samtliga längder har mätts utefter hålets axel, vilket bedöms i 
   stort motsvara ungefär den verkliga bredden.                     

Kärnborrningen inkluderar även två ytterligare hål (WDC-681 och WDC-667) på den bredare åder som påträffades i WDC-660-hålet (se SEMAFO:s pressmeddelande daterat den 20 mars 2013).

Hålen WDC-681 och WDC-667 (bild 1) bekräftar möjligheterna hos de båda zonerna Siou och Nine. Det bästa resultatet, från WDC-681-hålet (8.66 g/t Au över 4,1 meter i Nine-zonen och 3.88 g/t Au över 7,3 meter i Siou-zonen), utökar det södra områdets möjligheter för gruvbrytning. Dessutom antyder resultat från WDC-682-hålet, som motsvarar det djupaste hålet i borrningsprogrammet på 50 x 25 meter i samma sektion, att den södra mineraliseringen i både Siou- och Nine-zonen kan innebära en utökad nedre gräns för den slutliga gruvans djup. Ytterligare borrningar krävs i området för att bättre fastställa huruvida det bör inkluderas i gruvresurserna.

Fyra kärnriggar och två RC-riggar är för närvarande aktiva inom zonerna Siou och Nine för att fullborda programmet på ytan 25 x 25 meter (Fas II), vilket borde vara tillräckligt för att enligt planerna kunna fastställa områdets mineralreserver vid slutet av det tredje kvartalet 2013.

Sammanställning av data och andra aktiviteter som krävs för miljökonsekvensbeskrivning samt ansökan om tillstånd har inletts vid Siou. Under 2013 utgör Siou en prioritering för bolaget och varje tänkbar ansträngning kommer att göras för att skynda på produktionsstarten i sektorn.

Michel Crevier, P.Geo MScA, Direktör för utforskning och gruvgeologi, är SEMAFO:s kvalificerade person och har granskat detta pressmeddelande för att säkra dess riktighet och överensstämmelse med National Instrument 43-101.

Samtliga individuella prover motsvarar ungefär en meter kärnlängd, som sågats itu på längden. Hälften av kärnan förvaras vid gruvan som informationsunderlag medan den andra delen skickats till ALS Mineral Divisions laboratorier i Ouagadougou, Burkina Faso, eller till SEMAFO:s gruvlaboratorium i Mana för analys. Dessa laboratorier använder särskild prepareringsutrustning speciellt framtagen för borrprover. Vid RC-borrning motsvarar samtliga individuella prover ungefär en meter pulveriserad borrkax som homogeniseras och delas till prover på ca 2 kg, som skickas till ALS Mineral Divisions laboratorier i Ouagadougou, Burkina Faso, eller till SEMAFO:s gruvlaboratorium i Mana, för preparering och guldanalys. Varje prov (kärn eller RC) hettas upp och guldinnehållet analyseras i ett mindre prov på 50 gram. Utöver ALS Mineral Divisions laboratoriers eget program för kvalitetsförsäkran och -kontroll, samt Mana-laboratoriets program för kvalitetsförsäkran och -kontroll, tillämpas ett internt program för kvalitetsförsäkran och -kontroll under hela provprocessen, med hjälp av blindprover, nollprover och erkänd industristandard för prover både på ALS och Mana-laboriatoriet.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver för närvarande tre guldgruvor: Mana Mine i Burkina Faso, Samira Hill Mine i Niger och Kiniero Mine i Guinea. SEMAFO har förbundit sig att utvecklas på ett medvetet sätt för att bli en betydelsefull aktör inom sitt geografiska intresseområde. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera sina befintliga tillgångar samt sträva efter strukturella och strategiska tillväxtmöjligheter.

VARNING GÄLLANDE FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmedelande innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker, osäkra faktorer samt antaganden, och i enlighet med detta kan faktiska resultat och framtida skeenden komma att skilja sig avsevärt från vad som uttryckts eller antytts i dessa uttalanden. Härmed varnas ni för att sätta alltför stor tilltro till framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden inkluderar ord eller uttryck såsom "potentiell", "kommer att", "överväga", "expansion", "utökning", "strategi", "engagerad", "utveckla", "bli", "sträva efter", "tillväxt", "möjligheter" och andra liknande ord eller uttryck. Faktorer som skulle kunna medföra att framtida resultat eller skeenden avviker i väsentlig grad från de nuvarande förväntningar som redovisats eller indikerats av de framåtblickande uttalandena inkluderar borrningprogrammets förmåga att bättre definiera mineraliseringen i zonerna Siou och Nine inom gränserna för det gruvområde som användes till grund för resursuppskattningarna vid årsslutet 2012, WDC-681-hålets förmåga att utöka det södra områdets up-dip potential, WDC-682-hålets förmåga att antyda att den södra mineraliseringen inom både Siou- och Nine-zonen skulle kunna utöka djupet av den slutliga gruvan, förmågan hos ytterligare borrningar att bättre bättre fastställa huruvida det bör inkluderas i gruvresurserna, förmågan att definiera utviningsbara reserver vid slutet av det tredje kvartalet 2013, förmågan att skynda på produktionsstarten i Siou-sektorn, förmågan att leverera resultat i enlighet med vårt strategiska fokus, fluktuering i valutakurser, guldpriser eller driftskostnader, risker inom gruvindustrin, osäkerhet angående beräkningarna av mineralreserver och resurser, förseningar, politisk och social stabilitet i Afrika (inklusive vår förmåga att bibehålla eller förnya licenser och tillstånd) och andra risker beskrivna i SEMAFO:s dokument arkiverade hos kanadensiska tillsynsmyndigheter. Ytterligare information angående dessa och andra risker går att finna i SEMAFO:s finansiella rapporter 2012 Annual MD&A och 2011 Annual Information Form samt andra dokument arkiverade hos kanadensiska tillsynsmyndigheter och tillgängliga på www.sedar.com. Dessa dokument finns även tillgängliga på vår webbplats på www.semafo.com. SEMAFO åtar sig inte att uppdatera eller omformulera någon framåtblickande information i detta pressmeddelande, förutom vad som krävs av gällande lagstiftning.

Ovan information har publicerats i enlighet med den svenska Värdepappersmarknadslagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument.

Bild 1 finns tillgänglig på denna adress: http://media3.marketwire.com/docs/figure1_0501.pdf

Contact Information