SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

March 18, 2014 12:00 ET

SEMAFO rapporterar 2013 pengainflöde från verksamheter på $77.6 miljoner

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - Mar 18, 2014) - SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF) rapporterade idagdess finansiella och operativa resultat för det fjärde kvartalet och år med slut 31:a december, 2013. Alla summor är i US Dollar om inget annat anges.

I det tredje kvartalet 2013 beräknade SEMAFO dess två icke-kärntillgångar, Samira Hill och Kiniero-gruvorna, som avslutade verksamheter i bolagets finansiella påståenden. Samira Hill-gruvan i Niger såldes under 2013 års fjärde kvartal och Kiniero-gruvan i Guinea sattes under skötsel och underhåll under år 2014 års första kvartal.

Följande 2013 års årssluts- och fjärdekvartals-återblickarär bestående av enbart information och data ifrån pågående verksamheter vid Mana-gruvan i Burkina Faso.

2013 –Året i överblick


-- Guldproduktion vid Mana av 158,600 uns jämfört med 172,700 uns år 
  2012 
-- Guldförsäljning av $226.6 miljoner, en 21%:ig sänkning jämfört med år 2012 
-- Operativa intäkter av $18,9 miljoner jämfört med $66.5 miljoner år 2012
-- Nettoförlust från fortsatta verksamheter hänförlig till moderbolagets aktieägare av $9.2 miljoner 
  eller $0.03 per aktie jämfört med netto-intäkter av $14.9 miljoner eller $0.06 per aktie år 2012 
-- Kassaflöde från den löpande verksamheten från fortsatta aktiviteter(1) av 
  $77.6 miljoner eller $0.28 per aktie(2) 
-- Uppnådde rekord vad gäller genomströmning vid Manas bearbetningsanläggning av 2.8 miljoner ton malm 
-- Siou adderade 769,000 uns vid 4.94g/t Au till Manas guldreserver
-- Siou demonstrerade ytterligare potential medantagna mineralresurser 
  Av 795,300 uns av 3.97g/t Au 
-- Fick igång Sious produktion, ett år före det ursprungliga 
  schemat 
-- Kapitalspendering vid Siou reducerad till $12.5 miljoner från $25.0 miljoner

Fjärdekvartalets överblick


-- Guldproduktion vid Mana av 35,700 uns, jämfört med 45,600 uns för 
  samma period år 2012 
-- Guldförsäljning vid Mana av $50.8 miljoner, en 40%:ig minskning år över år
-- Operativ förlust av kvarvarande verksamhet av $8.4 miljoner, jämfört med
  operativa intäkter av $23.9 miljoner för samma period år 2012 
-- Nettoförlust från kvarvarande verksamheter hänförlig till moderbolagets aktieägare
  Av $7.1 miljoner eller $0.03 per aktie jämfört med nettointäkter av $15.2 miljoner eller $0.06 per aktie för samma period under 2012 
-- Kassaflöde från operativa verksamheter från kvarvarande verksamheter(1) av
  $16.2 miljoner eller $0.06 per aktie(2) jämfört med $38.3 miljoner eller $0.14 per aktie(2) för samma period år 2012 
-- Identifierade nya prioritetsborrmål inom Kokoi-skjuvningszonen
-- Mottog det nya Pompoi Nord-godkännandet från Burkina Fasos regering 
-- Mottog auktorisering från Burkina Fasos regering för utvecklingen av våra höggradiga Siou- och Fofina-fyndigheter
-- Accelerade Siou-utveckling med påbörjande av konstruktion av den 17 kilometer långa tillgångsvägen och började pre-stripp aktiviteter

(1) Kassaflöde från operativa aktiviteter från kvarvarande verksamheter exkluderar 
   Förändringar i icke-kontanta rörelsekapital poster.              
(2) Operativt kassaflöde per aktie från fortsatta verksamheter är en icke-IFRS finansiell prestanda-måttstock utan någon standarddefinition under IFRS.

Ett ord från VD:n

Betydande volatilitet på guldmarknaden under 2013, en trend som inleddes under 2012, såg priset på denna ädelmetall variera från $1694 per uns i början av året till $1204 per unsden 31 december. Inter-dagsaktivitet visade ofta variationer på mer än $40 per uns, vilket bidrog till en turbulent marknad för guld ien redan osäker ekonomi. I en svag guldprismiljö är SEMAFO:s strategi oförändrad: det bolagetfortsätter att fokusera på är att uppnå produktionsmålen, upprätthålla strikt kontroll av kapitalallokering, pågående optimeringsprogram och fortsatt värdeskapande genom prospektering.

Sedan upptäckten av den högvärdiga Siou-fyndigheten i augusti 2012 har vi lagt 769,300 uns till malmreserver och 795300 uns till antagna resurser. Per den 31 december 2013 hade Manas reserver ökat med 24% till 2,3 miljoner uns och medelhalt ökat 22% till 2,81 g/t Au över året. Under de kommande åren kommer utvinning av dessa kvalitetsuns att bidra till ökad produktion och väsentligt lägre generella upprätthållandekostnader. Vi är stolta över att vår snabba utveckling av Siou ledde till produktion av hög kvalitetsinsättning medbörjan den 20 februari 2014, ett helt år tidigare än planerat.

Ett sjätte år irad då man uppnår produktions- och kostnadsvägledning

SEMAFO:s verksamhetslag levererade en annan solid driftprestanda på Mana med rekordgenomströmning vid bearbetningsanläggningen på 2,8 miljoner ton malm med en medelhalt på 2,0 g/t Au. Således nådde Mana den vägledning som etablerats i början av 2013 med produktion av 158,600 uns guld. Manas totala pengakostnaden var $777 per sålt uns, bättre än 2013 års vägledning, som hade fastställts till mellan $805 och $855 per uns. Bolaget har därför nått sin produktionsprognos för sjätte året i rad.

År 2013uppgick guldförsäljning vid Mana till 161,300 uns och resulterade i en årlig omsättning på $226600000. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till $77600000 eller $0,28 per aktie (2). Rörelseresultatet uppgick till $18900000, med en nettoförlust från kvarvarande verksamheter på $ 9200000 eller $0,03 per aktie. Detta beror främst på en minskad produktion och en lägre genomsnittlig realiserade försäljningspriset per uns guld, som föll med $277 per uns jämfört med 2012. SEMAFO har en stark finansiell ställning, bolaget är skuldfritt och har likvida medel på $83000000 per den 31 december 2013.

Utsikt2014 –ökad produktion och en lägre kostnad per uns

SEMAFO:s produktionsvägledning för 2014 har fastställts till mellan 200000 och 225000 uns guld, vilket motsvarar en ökning med 34% jämfört med 2013 års guldproduktion. Den totala kostnadsvägledningen(1)är mellan $695 och $745 per uns, en 7%:ig minskning från 2013. Ökad produktion och lägre driftskostnader förväntas till följd av gruvdrift av de högvärdiga Siou- och Fofina-fyndigheterna. Vi räknar med att uppnå full gruvtakt vid Siou under andra kvartalet och avancera Fofina-fyndighetsproduktionen under tredje kvartalet 2014. Under 2015 räknar vi med ett helt års produktion vid Siou och Fofina, vilket kommer att ha en betydande positiv inverkan på Mana totalproduktion.

Fokus på kvalitetsuns

När det gäller investeringar har SEMAFO:s budget år 2014 för upprätthållandeinvesteringar fastställts till $31000000 vilket motsvarar strippkostnaden för brytning av fyra gropar, medan ett engångsbelopppå 18 MUSD i tillväxtinvesteringarharavsatts för att utveckla Siou och Fofina. Bolaget planerar också att investera 18 MUSD i ett robust prospekteringsprogram som kommer att fokusera på Siou påträngande område, som ligger cirka 20 kilometer öster om anrikningsverket i Mana. Borrprogrammet kommer att fokusera på den norraapex, det nyförvärvade Pompoi Nord tillståndet och den nyligen lanserade 15 kilometer långa geokemiska anomalitrenden, och kommer att omfatta mer än 103000 meter av omvänd cirkulation, 290000 meter matarskruv och 33000 meter diamantborrning. Detta område, som omfattar mer än 200 km2, anses mycket lovande i vårt sökande efter kvalitetsuns. Resultat av skruvmatar- och omvänd cirkulationsborrningförväntas under andra och tredje kvartalet 2014. Som en del av programmetkommer under andra halvåret 2014 24000 meter diamantborrning att genomföras i syfte att omvandla en del av på-djupet mineraltillgångarna mellan 180 och 225 meter vid Siou till reserver och slutligen förlänga livslängden på gruvan. Viss diamantborrningkommer att slutföras på ett djup av över 400 meter för att testa den vertikala kontinuiteten hos fyndigheten. Resultat förväntas under fjärde kvartalet 2014.

Kostnadsinneslutning på alla nivåer

Vi är stolta över de stora steg som tagits genom våra program för fortsatt optimering, vilka har resulterat i besparingar på miljontals dollar på alla nivåer under de senaste två åren. Vi förväntar oss att sänka generella och administrativa utgifter återigen under 2014 till $16 miljoner. Våra optimeringsprogram, försäljningen av Samira Hill-gruvan i december och avvecklingen av aktiviteterna vid Kiniero-gruvan till skötsel och underhållning under denna månad med objektivet att sälja egendomen kommer att låta oss fokusera enbart på vår Mana-egendom.

För framtiden ser vi till Mana, vår kvalitetstillgång med stark geologisk potential, såväl som till den fortsatta expansionen av vår direktförbindelse av egendomar i Burkina Faso, Västafrika och vidare.

SEMAFO:s Koncernredovisning samtLedningsdiskussion och –Analys och andra relevanta finansiella material finns tillgängliga under Investor Relations-sektionen på Bolagets hemsidapå www.semafo.com. Dessa och andra bolagsrapporter finns också tillgängliga på webbsidan som upprätthålls av de kanadensiska tillsynsmyndigheterna www.sedar.com.

2013 Fjärdekvartals- och Årsslutskonferenssamtal

SEMAFO kommer att hålla i ett konferenssamtal idag, onsdag, 12:e mars, 2014 vid 10.00 EDT för att diskutera detta pressutskick. Investerare är inbjudna att ringa följande telefonnummer för att delta i konferensen:


Tel. lokalt & utomlands:        +1 (647) 788 4922           
Tel. Nordamerika:            1 (877) 223 4471           

Telefonkonferensen kommer att arkiveras för repris tills april, 2014. För att komma åt den arkiverade konferensen, vänligen ring 1 (800) 585 8367 och tryck i passerkoden 58281483.

En live ljud-webcast av konferenssamtalet kan tillgås genom SEMAFO:s hemsida på www.semafo.com. Denna webcast kommer att finnas tillgänglig för repris under en period av 30 dagar.

Årlig bolagsstämma och extra bolagsstämma

SEMAFO:sårliga bolagsstämma och extra bolagsstämma kommer att hållas på torsdagen den15:e maj 2014 kl 10:00 EDT på Le Centre Sheraton Montreal, Salong Jarry & Joyce, 1201 Rene-Levesque Boulevard West, i Montreal, Quebec. Deltagare kommer att ha möjlighet att ställa frågor och träffa ledningsgruppen och ledamöter i styrelsen.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett kanadensisk-baserat gruvbolag med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget äger och driver Mana Mine i Burkina Faso, som inkluderar högkvalitetssatelliter Siou- och Fofina-fyndigheterna. SEMAFO har förbundit sig att utvecklas på ett medvetet sätt genom en ansvarsfull utveckling av sin egendom Mana. SEMAFO:s strategiska inriktning är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera sina befintliga tillgångar samt bedriva ekologiska och strategiska tillväxtmöjligheter.

FÖRSIKTIGHET GÄLLANDE FRAMTIDSINRIKTADE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden. Framtidsinriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och antaganden och därmed kan faktiska resultat och framtida händelser skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana uttalanden. Du bör alltså vara aktsam att inte förlita dig på framtidsinriktade uttalanden. Framtidsinriktade uttalanden inkluderar ord eller uttryck som "strategi", "kommer att", "utsikt" , "vägledning" , "förväntas" , "förutser" , "planerar" , "mål" , "engagerad" , "utvecklas" , "bli" , "driva" , "tillväxt" , "möjligheter" och andra liknande ord eller uttryck . Faktorer som kan orsaka att framtida resultat och händelser skiljer sig väsentligt från aktuella förväntningar som uttrycks eller antyds i den framtidsinriktade informationen innefattar möjligheten för Sious kvalitetsuns till att bidra till att öka produktionen och avsevärt lägre generella upprätthållandekostnader, förmågan att möta vår 2014 års vägledning på mellan 200000 och 225000 uns guld till en total kostnad på mellan $695 och $745 per uns, förmåga att vid Siou och Fofina öka produktionen och sänka driftskostnader, förmågan att uppnå den fulla utvinningstakten vid Siou under andra kvartalet och avancera Fofina-insättningen till produktion under tredje kvartalet 2014, möjligheten att år 2015 ha ett helt års produktion vid Siou och Fofina, förmågan att uppfylla våra investerings- och prospekteringsprogram under 2014, förmågan att sänka allmänna- och administrationskostnader under 2014 till $16000000 , förmågan att genomföra vår strategiska inriktning, fluktuationer i priset på valutor, guld eller driftskostnader, gruvindustriella risker, osäkerhet om beräkning av malmreserver och mineraltillgångar, förseningar, politisk och social stabilitet i Afrika (inklusive vår förmåga att upprätthålla eller förnya licenser och tillstånd) och andra risker som beskrivs i SEMAFO:s dokument som lämnats in till kanadensiska värdepapperstillsynsmyndigheterna. Du kan hitta ytterligare information med avseende till dessa och andra risker i SEMAFO:s 2013 Årliga MD & A och andra registreringar som gjorts med kanadensiska värdepapperstillsynsmyndigheterna och finns på www.sedar.com. Dessa dokument finns också tillgängliga på vår webbsida på www.semafo.com. SEMAFO frånsäger sig någon obligation till att uppdatera eller överse dessa framtidsinriktade uttalanden, förutom som krävs enligt tillämplig lag.

Ovan information har offentliggjorts enligt den svenska värdpappersmarknadslagen och/eller lagen om handel av finansiella instrument.

MANA EGENDOM (1, 2, 4 )- MINERALRESERVER OCH RESURSER (Per 31:a december, 2013)

Följande tabell anger Bolagets mineralreserver och resurser per 31:a december,2013.


----------------------------------------------------------------------------
                             31:ADECEMBER, 2013
     ------------------------------------------------------------------
FYNDIGHETER        BEVISADE RESERVER        TROLIGA RESERVER
              Grad               Grad      
      Antal ton  (g/t Au)   Uns(3) Antal ton  ( g/t Au)  Uns(3)
----------------------------------------------------------------------------
WONA-KONA  8,216,300    2.27  599,900 9,319,100    2.14  640,000
NYAFE     262,600    5.85   49,400   4,100    5.02    700
FOFINA   1,742,300    2.53  141,600 1,014,800    2.94   96,100
SIOU    3,394,400    5.55  605,500 1,448,500    3.52  163,800
ROMPAD    114,000    1.50   5,500     0    0.00     0
----------------------------------------------------------------------------
TOTALT   13,729,600    3.18 1,401,900 11,786,500    2.38  900,600
MANA 
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

     ------------------------------------------------------------------
FYNDIGHETER                         TOTALA RESERVER
                         Grad           
            Antal ton        (g/t Au)        Uns(3)
----------------------------------------------------------------------------
WONA-KONA       17,535,400         2.20       1,239,900
NYAFE          266,700         5.84        50,100
FOFINA         2,757,100         2.68        237,700
SIOU          4,842,900         4.94        769,300
ROMPAD          114,000         1.50         5,500
----------------------------------------------------------------------------
TOTALT MANA      25,516,100         2.81       2,302,500
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                             31:ADECEMBER, 2013
     ------------------------------------------------------------------
FYNDIGHETER       UPPMÄTTA            INDIKERADE
              Grad               Grad      
       Antal ton  (g/t Au)   Uns(3) Antal ton  (g/t Au)  Uns(3)
----------------------------------------------------------------------------
WONA-KONA   928,600    2.65   79,100 16,100,500   2.90 1,499,600
NYAFE     300,200    5.60   54,100   229,500   5.84   43,100
FOFINA    519,400    1.92   32,000   555,700   4.04   72,200
YAHO    4,654,400    1.05  157,200  9,895,200   0.99  316,200
FILON 67    26,100    2.72   2,300    8,900   3.59   1,000
FOBIRI    468,900    1.80   27,100   114,200   1.52   5,600
SIOU     241,200    1.22   9,500  1,832,100   2.49  146,700
----------------------------------------------------------------------------
TOTALT MANA 7,138,800    1.57  361,300 28,736,100   2.26 2,084,400
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

     ------------------------------------------------------------------
FYNDIGHETER                         TOTALA RESURSER
                         Grad           
            Antal ton        (g/t Au)        Uns(3)
----------------------------------------------------------------------------
WONA-KONA       17,029,100         2.88       1,578,700
NYAFE          529,700         5.71        97,200
FOFINA         1,075,100         3.01        104,200
YAHO         14,549,600         1.01        473,400
FILON 67         35,000         2.93         3,300
FOBIRI          583,100         1.74        32,700
SIOU          2,073,300         2.34        156,200
----------------------------------------------------------------------------
TOTALT MANA      35,874,900         2.12       2,445,700
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                             31:ADECEMBER, 2013
        ------------------------------------------------------------
FYNDIGHETER                             ANTAGNA
                          Grad          
              Antal ton      (g/t Au)       Uns(3)
----------------------------------------------------------------------------
WONA-KONA         4,441,100        2.80       399,500
NYAFE            150,800        5.86       28,400
FOFINA            210,500        5.36       36,300
YAHO             470,800        1.45       22,000
FILON 67            5,500        6.32        1,100
FOBIRI            577,600        1.39       25,800
MAOULA           2,628,200        1.62       137,100
SIOU            6,227,600        3.97       795,300
----------------------------------------------------------------------------
TOTALT MANA        14,712,100        3.06      1,445,500
----------------------------------------------------------------------------

(1) Bolaget äger direkt 90% av SEMAFO Burkina, vilket direkt håller intressen för Mana Mine-reserver och –resurser.     
(2) Mineralreserver och -resurserberäknades med användning av ett guldpris av $1100 och $1400 per uns respektive.               
(3) Avrundning av siffror till närmaste hundratals ton kan presentera mindre skillnader i talen som representerar de innehållande.  
(4) Alla mineralresurser som rapporteras är exklusiva av mineralreserver. Alla mineralreserver och –resurser är netto av gruvurarmning      Årssluts Finansiella och Operativa Höjdpunkter


                    ------------------------------------
                        2013  2012(6,7)   2011(7)
                    ------------------------------------
Gulduns producerade             158,600   172,700   187,800
Gulduns sålda                161,300   170,800   188,000
(i tusentals dollar, förutom mängder 
 per uns, per ton och per aktie)                                     
Från kvarvarande verksamheter                         
Omsättningar - Guldförsäljning       226,618   287,209   297,673
Operativa intäkter              18,942   66,471   134,872
Nettointäkter (förlust) från kvarvarande 
verksamheter hänförligt till 
moderbolagets aktieägare           (9,227)   14,927    91,998
Resultat (förlust) per aktie från
kvarvarande verksamheter           (0.03)    0.06     0.34
Utspädd vinst (förlust) per aktie
från kvarvarande verksamheter         (0.03)    0.05     0.33
Justerade operativa intäkter från 
kvarvarande verksamheter(1)         18,942   83,469   134,872
Justerade nettointäkter från kvarvarande 
verksamheter hänförlig till 
moderbolagets aktieägare(1)         10,373   51,845    91,998
Justerade vinster per aktie från 
kvarvarande verksamheter(1)          0.04    0.19     0.34
Kassaflöde från kvarvarande 
verksamheterfrån kvarvarande verksamhet(2)  77,562   113,944   137,267
Driftskassaflöde per aktiefrån
kvarvarande verksamheter(3)          0.28    0.42     0.50
Genomsnittligt realiserat 
försäljningspris(per uns)           1,405    1,682    1,583
Driftskostnad (per producerat uns
 )(4)                      707     662     510
Driftskostnad (per bearbetat ton)(4)       40     42      40
Total kostnad (per sålt uns)(5)         777     750     592

Nettointäkter (förlust) från avslutad 
verksamhet                 (75,995)  (29,722)   19,761

Total                                    
Nettointäkter (förlust) hänförliga
till moderbolaget              (85,222)  (14,795)   111,759
Resultat (förlust) per aktie         (0.31)   (0.05)    0.41
Utspädd vinst (förlust) per aktie       (0.31)   (0.05)    0.40

Totala tillgångar              567,546   691,714   724,011
Utdelning deklarerad per aktie         0.02    0.04     0.02

(1) Justerat rörelseresultat från kvarvarande verksamheter, justerade netto   
   resultat från kvarvarande verksamheterhänförliga till moderbolagets aktieägare 
   och justerade resultat per aktie från kvarvarande verksamheter är  
   icke-IFRS-finansiella resultatmått utan standarddefinition  
   enligt IFRS. Se avsnittet "Icke-IFRS finansiella åtgärder" för   
   Corporations MD & A, notis 22.                      
(2) Kassaflödet från den löpande verksamheten från kvarvarande verksamheter exkluderar 
   förändringar i icke-kassa rörelsekapitalsposter.               
(3) Operativt kassaflöde per aktie från kvarvarande verksamheter är ett icke-IFRS 
   finansiellt resultatmått utan standarddefinition enligt IFRS. 
   Se avsnittet "Non-IFRS finansiella resultatmått" i   
   Corporations MD & A, notis 22.                    
(4) Kontantdriftskostnad är icke-IFRS ekonomiskt resultatmått utan 
   standard definition enligt IFRS och beräknas med hjälp av producerade uns 
   och bearbetade ton. Se "icke-IFRS-finansiella nyckeltal"-
   delen av koncernens MD & A, notis 22.                 
(5) Total kontaktkostnad är ett icke-IFRS ekonomiskt resultatmått utan  
   standard definition enligt IFRS och representerar gruvdriftens   
   kostnader och statliga royalties per sålt uns.                   
(6) Beloppen har justerats för antagandet av IFRIC 20, Strippkostnader i produktionsfasen av en ytlig   
   gruva. Se notis 6 av bolagets finansiella rapporter.                       
(7) Beloppen har justerats för att reflektera avbruten verksamhet.     Fjärde Kvartalets Finansiella och Driftsmässiga Höjdpunkter


                       Tremånadsperiod      
                       Med slut 31: december,       
                    ------------------------------------
                        2013  2012(5,6) Variation 
                    ------------------------------------

Producerade gulduns             35,700   45,600    (22%)
Sålda gulduns                40,100   49,000    (18%)

(i tusentals dollar, förutom belopp per uns,
 per ton och per aktie)                    
Från kvarvarande verksamheter                          
Omsättning– Guldförsäljning         50,771   84,519    (40%)
Rörelseresultat (förlust)          (8,407)   23,932     - 

Nettointäkter (förlust) från kvarvarande
 verksamheter hänförliga till 
 moderbolaget aktieägare           (7,098)   15,246     - 
Resultat (förlust) per aktie från
 kvarvarande verksamheter           (0.03)    0.06     - 
Utspädd vinst (förlust) per aktie från 
 kvarvarande verksamheter           (0.03)    0.06     - 

Kassaflöde från löpande verksamhet från 
 kvarvarande verksamheter (1)        16,197   38,301    (58%)
Operativtkassaflöde per aktiefrån
 kvarvarandeverksamheter (2)         0.06    0.14    (57%)

Genomsnittligt realiserat försäljningspris 
(per uns)                   1,266    1,725    (27%)
Driftskostnad (per bearbetat uns) (3)      890     645     38% 
Driftskostnad (per bearbetat ton) (3)      45     40     13% 
Total kostnad (per sålt uns) (4)        935     746     25% 

Från avyttrad verksamhet 
Periodens resultat från 
avvecklade verksamheter 
 hänförligt till moderbolagets 
 aktieägare                 (11,700)  (44,057)    73% 

Total                                    
Nettoförlust hänförlig till moderbolagets 
aktieägare                 (18,798)  (28,811)    35% 
Förlust per aktie               (0.07)   (0.11)    36% 
Utspädd förlust per aktie           (0.07)   (0.10)    30% 

(1) Kassaflödet från den löpande verksamheten från kvarvarande verksamhet exkluderar 
   förändringar i icke-kassa rörelsekapitalsposter.              
(2) Operativt kassaflöde per aktie från kvarvarande verksamhet är ett icke-IFRS 
   finansiellt resultatmått utan standarddefinition enligt IFRS.  
(3) Kontant driftskostnad är ett icke-IFRS ekonomiskt resultatmått utan 
   standard definition enligt IFRS och beräknas med hjälp avproducerade uns 
   och bearbetade ton.                         
(4) Total kontantkostnad är ett icke-IFRS ekonomiskt resultatmått utan 
   standard definition enligt IFRS och representerar gruvdriftskostnader och statliga royalties per sålt uns.           
(5) Beloppen har justerats för antagandet av IFRIC 20, Strippkostnader i produktionsfasen av en ytlig gruva. 
   Se notis 6 av bolagets finansiella rapporter.             
(6) Beloppen har justerats för att reflektera avyttrade verksamheter.    Koncernens Rapport Över Finansiell Ställning                
----------------------------------------------------------------------------
(Uttryckt i tusentals US dollar)                   

                             Per      Per
                         31: december, 31:a december,
                             2013      2012
                              $       $
                                 (Justerad)

Tillgångar                                   

Nuvarande tillgångar                               
Kontanter och kontantekvivalenter           82,159    139,451
Handel och andra fordringar              23,657     30,395
Inkomstskattefordringar                 9,198       -
Inventarier                      55,140     98,231
Andra nuvarande tillgångar               2,885     6,432
                       ------------------------------
                           173,039    274,509
Tillgångar som innehas för försäljning         4,140       -
                       ------------------------------
                           177,179    274,509
Icke-nuvarande tillgångar                             
Förskottsfordringar                   3,029       -
Spärrade medel                     3,516      923
Egendom, anläggning och utrustning          382,534    393,682
Immateriella tillgångar                 1,288       -
Investering                         -     19,600
Latent Skattefordran                    -     3,000
                       ------------------------------
                           390,367    417,205
Totala tillgångar                   567,546    691,714
                       ------------------------------
                       ------------------------------

Skulder                                 

Nuvarande skulder                             
Leverantörsskulder och upplupna kostnader       38,820     67,020
Villkorade aktieenhetsskulder              1,302       -
Provisioner                       5,359     2,588
Förskottsbetalning                     -      915
Inkomstbetalning                     715     8,276
Utdelningsbetalning                     -     5,492
                       ------------------------------
                            46,196     84,291
Skulder som innehas för försäljning           4,386       -
                       ------------------------------
                            50,582     84,291
Icke-nuvarande skulder                           
Villkorade aktieenhetsskulder              2,995     2,001
Provisioner                       7,079     12,487
Uppskjutna skatteskulder                1,062      355
                       ------------------------------

Totala skulder                     61,718     99,134
                       ------------------------------

Eget Kapital                                   

Moderbolagets aktieägare                            
Aktiekapital                     458,033    455,179
Skjutet överskott                   12,687     12,232
Balanserade vinstmedel                 21,459    111,961
                       ------------------------------
                           492,179    579,372
Innehav utan bestämmande inflytande          13,649     13,208
                       ------------------------------

Totalt eget kapital                  505,828    592,580
                       ------------------------------

Totala skulder och eget kapital            567,546    691,714
                       ------------------------------
                       ------------------------------Koncernens resultaträkning (Förlust) 
För årensom slutade 31:a december, 2013 och 2012               
----------------------------------------------------------------------------
(Uttryckt i tusentals US dollar, förutom per aktie-belopp)    

                            2013      2012 
                              $       $ 
                                 (Justerade) 


Avkastning– Guldförsäljning             226,618    287,209 
                       ------------------------------

Kostnad för verksamheten                             
Gruvdriftsutgifter                  125,393    128,123 
Avskrivningar av materiella anläggningtillgångar   58,110     46,060 
Generellt och administrativt             19,579     22,333 
Förtagets kostnader för socialt ansvar         1,310     4,178 
Aktierelaterade ersättningar              3,284     3,046 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar     -     16,998 
                       ------------------------------

Rörelseresultat                    18,942     66,471 
                       ------------------------------

Andra utgifter (intäkter)                           
Finansiella intäkter                  (249)     (293)
Finansiella kostnader                 1,238      790 
Valutakursvinster                   (1,653)     (571)
Nedskrivning av investeringar i GoviEx        19,600       - 
Förlust på försäljningen av nuvarande           -     24,297 
                       ------------------------------

Inkomst före inkomstskatter                6     42,248 

Inkomstskatteutgifter (återhämtning)                        
Nuvarande                       4,897     24,881 
Latent                          812     (5,176)
                       ------------------------------
                            5,709     19,705 

Nettointäkter (förlust) från kvarvarande 
verksamhet                      (5,703)    22,543 
Nettoförlust från avyttrade verksamheter       (78,262)    (40,860)
                       ------------------------------
Nettoförlust för året                (83,965)    (18,317)
                       ------------------------------
                       ------------------------------

Nettointäkter (förlust) från kvarvarande 
verksamheter hänförliga till:                              
Moderbolagets aktieägare               (9,227)    14,927 
Innehav utan bestämmande inflytande          3,524     7,616 
                       ------------------------------
                           (5,703)    22,543 
                       ------------------------------
                       ------------------------------

Nettoförlust för året hänförlig till:                   
Moderbolagets aktieägare               (85,222)    (14,795)
Innehav utan bestämmande inflytande          1,257     (3,522)
                       ------------------------------
                           (83,965)    (18,317)
                       ------------------------------
                       ------------------------------

Vinst (förlust) per aktie från 
 kvarvarande verksamheter               (0.03)     0.06 
Förlust per aktie från avyttrade 
 verksamheter                     (0.28)     (0.11)
                       ------------------------------
Förlust per aktie                   (0.31)     (0.05)
                       ------------------------------
                       ------------------------------

Utspädda vinster (förlust) per aktie från 
 kvarvarande verksamheter               (0.03)     0.05 
Utspädd förlust från avyttrade
 verksamheter                     (0.28)     (0.10)
                       ------------------------------
Utspädd förlust per aktie               (0.31)     (0.05)
                       ------------------------------
                       ------------------------------Koncernens Rapport Över Totalförlust	
För Åren Som Slutade 31:a december, 2013 och 2012               
----------------------------------------------------------------------------
(Uttryckt i tusentals US dollar, förutom per aktie-belopp)      

                            2013      2012 
                              $       $ 
                                 (Justerade) 


Nettoförlust för året                (83,965)    (18,317)
                       ------------------------------

Övriga totalresultat (förlust)                      
 Punkt som kan klassificeras som nettoförlust                  
 Förändring i verkligt värde av investeringar    (19,600)    (29,983)
 Omklassificering av ackumulerad annan                   
  omfattande förlust för nettoförlust        19,600     24,297 
                       ------------------------------

Övrigt totalresultat för året, netto efter 
 skatt                          -     (5,686)
                       ------------------------------

Totalt totalresultat för året, netto efter 
 skatt                       (83,965)    (24,003)
                       ------------------------------
                       ------------------------------
Hänförlig till:                             
 Moderbolagets aktieägare              (85,222)    (20,481)
 Innehav utan bestämmande inflytande         1,257     (3,522)
                       ------------------------------
                       ------------------------------

                           (83,965)    (24,003)
                       ------------------------------
                       ------------------------------Koncernens kassaflödesanalyser                  
Åren Som Slutade 31:a december, 2013 och 2012             
----------------------------------------------------------------------------
(Uttryckt i tusentals US dollar)                   

                            2013      2012 
                              $       $ 
                                 (Justerade) 

Kassaflöden från (använda i):                         

Den löpande verksamheter                           
Nettointäkter (förlust) för året från kvarvarande 
 verksamheter                     (5,703)    22,543 
Justeringar för :                              
 Nedskrivning av egendom, anläggning och 
 utrustning:                     58,110     46,060 
 Aktierelaterade ersättningar             3,284     3,046 
 Avskrivning av materiella anläggningstillgångar     -     16,998 
 Nedskrivning av investeringar i GoviEx       19,600       - 
 Förlust vid försäljning av kortfristiga placeringar   -     24,297 
 Uppskjuten inkomstskatteutgift (återhämtning      812     (5,176)
 Provisioner                       -     3,980 
 Andra                        1,459     2,196 
                       ------------------------------
                           77,562    113,944 
                       ------------------------------
Förändringar i icke-kassa rörelsekapitalposter    (14,445)    (4,386)
                       ------------------------------

Kassaflöde från den löpande verksamheten från 
 kvarvarande verksamheter              63,117    109,558 
Kassaflöde från den löpande verksamheten från 
 avvecklade verksamheter               12,636     45,098 
                       ------------------------------
Kassaflöde från den löpande verksamheten       75,753    154,656 
                       ------------------------------

Finansieringsverksamheten                            
Intäkter om emission av aktiekapital          2,079      315 
Utbetalning av utdelning till minoritetsintresse    (897)     (787)
Utbetalning av utdelning till aktieägare       (10,691)    (10,709)
                       ------------------------------

Kassaflöde från finansieringsverksamheten från 
 kvarvarande verksamheter              (9,509)    (11,181)
Kassaflöde från finansieringsverksamheten från 
avveckladeverksamheter                   -     (2,000)
                       ------------------------------
Kassaflöde använt i finansieringsverksamheten     (9,509)    (13,181)
                       ------------------------------

Investeringsverksamheten                            
Investering                        -     (4,813)
Förskottningbetalning gjord till Sonabel       (4,050)       - 
Inkomster från försäljning av kortfristiga 
placeringar                        -     5,617 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar     (109,119)   (152,820)
Minskning (ökning) i spärrade medel          (2,593)       3 
                       ------------------------------

Kassaflöde från investeringsverksamheten från 
 kvarvarande verksamheter             (115,762)   (152,013)
Kassaflöde från investeringsverksamheten från 
 avvecklade verksamheter               (5,899)    (27,646)
                       ------------------------------
Kassaflöde från investeringsverksamheten      (121,661)   (179,659)
                       ------------------------------

Effekt av valutakursförändringar på likvida
 medel och likvida medel               (1,435)    (1,078)
                       ------------------------------

Förändring av likvida medel under 
 år                         (56,852)    (39,262)
Likvida medel - vid årets början           139,451    178,713 
                       ------------------------------

Likvida medel - i slutet av året           82,599    139,451 
                       ------------------------------
                       ------------------------------
Avgår likvida medel i avvecklad               
 verksamhet - årets slut                 440       - 
Likvida medel för fortsatt                   
 verksamhet - årets slut               82,159    139,451 
                       ------------------------------
                       ------------------------------

Betalda räntor                       -       - 
Erhållna räntor                     249      295 
Betald inkomstskatt                  19,590     29,377 

Contact Information • Kontakter:
  SEMAFO
  Robert LaValliere
  Vice-President, Investor Relations
  Mobiltelefon: +1 (514) 240 2780
  robert.lavalliere@semafo.com

  Ruth Hanna
  Communications & Investor Relations
  Tel. lokalt&utomlands: +1 (514) 744 4408
  Nordamerika Tullfritt: 1 (888) 744 4408
  Ruth.Hanna@semafo.com

  Sofia St Laurent
  Communications & Investor Relations
  Tel. lokalt&utomlands: +1 (514) 744 4408
  Nordamerika Tullfritt: 1 (888) 744 4408
  Sofia.Stlaurent@semafo.com
  www.semafo.com