SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

December 03, 2014 17:03 ET

SEMAFO rapporterar att driften hos Mana-gruvan har återupptagits

Produktionsledningen upprätthållen

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - Dec 3, 2014) - SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF) rapporterade att driften har återupptagits idag hos dess Mana-gruva i Burkina Faso. Driften hade hade temporärt stoppats på kvällen, lördag 2014-11-29

Bolaget upprätthåller sin vägledning för 2014, mellan 230 000 och 235 000 uns och total kontantkostnad för 2014 av mellan 660 USD och 675 USD per uns.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada, med aktiviteter som guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget äger och driver för närvarande Mana-gruvan i Burkina Faso, vilken inkluderar de högvärdiga fyndigheterna i satelliterna Siou och Fofina. SEMAFO har åtagit sig att på ett samvetsgrant sätt utvecklas, genom ansvarsfull utveckling av sin Mana-egendom. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera värdet åt aktieägarna genom att effektivt sköta de existerande tillgångarna och även att söka efter organiska och strategiska tillväxtmöjligheter.

FÖRSIKTIGHET RÖRANDE PÅSTÅENDEN OM FRAMTIDEN

Denna pressrelease innehåller påståenden om framtiden. Påståenden om framtiden innehåller kända och okända risker, osäkerheter och antaganden, och följaktligen så kan faktiska resultat och framtida händelser skilja sig väsentligt från dem som är uttryckta eller antydda i sådana påståenden. Du anmanas därför till försiktighet och att inte förlita dig för mycket på påståenden om framtiden. Påståenden om framtiden inkluderar ord eller uttryck såsom ”omständigheter”, ”kommer att”, ”åtagit sig”, ”utvecklas”, ”söka efter”, ”tillväxt”, ”tillfällen”, ”möjligheter” och liknande ord eller uttryck. Faktorer som kan förorsaka att framtida resultat eller händelser väsentligt skiljer sig från nuvarande förväntningar, uttryckliga eller antydda av påståendena om framtiden inkluderar vår förmåga att uppnå vår produktionsvägledning för 2014 av mellan 230 000 och 235 000 uns guld, vår förmåga att uppfylla vägledningen för kontantkostnad av mellan 660 USD och 675 USD och förmågan att handla enligt vårt strategiska fokus. Du kan finna ytterligare information med avseende på dessa och andra risker i SEMAFO:s 2013 Annual MD&A, uppdaterad i SEMAFO:s 2014 MD&A för första, andra och tredje kvartalet, och andra inlämnade dokument hos kanadensiska reglerande myndigheter för värdepapper och tillgängliga på www.sedar.com. Dessa dokument finns även tillgängliga på vår webbplats på www.semafo.com. SEMAFO frånsäger sig alla skyldigheter att uppdatera eller revidera dessa påståenden om framtiden, utom i den utsträckning som krävs av tillämplig lagstiftning.

Ovanstående information har meddelats till allmän kännedom i enligt Svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument.

Contact Information • Kontaktperson:
  SEMAFO
  Robert LaValliere
  Vicepresident, Corporate Affairs & Investor Relations
  Mobil: +1 (514) 240 2780
  Robert.Lavalliere@semafo.com

  Ruth Hanna
  Analytiker, Investor Relations
  Ruth.Hanna@semafo.com

  Telefon, lokalt och från utriket: +1 (514) 744 4408
  Inom Nordamerika, gratisnummer: 1 (888) 744 4408
  www.semafo.com