SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

December 02, 2014 09:30 ET

SEMAFO Rapporterar illegal strejk vid Mana-gruvan

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - Dec 2, 2014) - SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF) rapporterade i dag att anställda startade en illegal strejk vid dess Mana-gruva i Burkina Faso på kvällen lördag 2014-11-29. Den illegala strejken kom trots att ett existerande kollektivavtal som förblir i kraft till 2015-12-31.

Bolaget har säkrat Mana-installationen och samarbetar med fackföreningsrepresentanter för att få fram en snar återgång till normal drift..

Ytterligare information kommer att tillhandahållas vartefter information blir tillgänlig.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada, med aktiviteter som guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget äger och driver för närvarande Mana Mine i Burkina Faso, vilken inkluderar de högvärdiga fyndigheterna i satelliterna Siou och Fofina. SEMAFO har åtagit sig att på ett samvetsgrant sätt utvecklas, genom ansvarsfull utveckling av sin Mana-egendom. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera värdet åt aktieägarna genom att effektivt sköta de existerande tillgångarna och även att söka efter organiska och strategiska tillväxtmöjligheter.

FÖRSIKTIGHET RÖRANDE PÅSTÅENDEN OM FRAMTIDEN

Denna press release innehåller påståenden om framtiden. Påståenden om framtiden innehåller kända och okända risker, osäkerheter och antaganden, och följaktligen så kan faktiska resultat och framtida händelser skilja sig väsentligt från dem som är uttryckta eller antydda i sådana påståenden. Du anmanas därför till försiktighet och att inte förlita dig för mycket på påståenden om framtiden. Påståenden om framtiden inkluderar ord eller uttryck såsom ”omständigheter”, ”kommer att”, ”åtagit sig”, ”utvecklas”, ”söka efter”, ”tillväxt”, ”tillfällen”, ”möjligeter” och liknande ord eller uttryck. Faktorer som kan förorsaka att framtida resultat eller händelser väsentligt skiljer sig från nuvarande förväntningar, uttryckliga eller antydda av påståendena om framtiden inkluderar förmågan att uppfylla de vanliga villkoren rörande kreditutnyttjande, och att handla enligt vårt strategiska fokus. Du kan finna ytterligare information med avseende på dessa och andra risker i SEMAFO:s 2013 Annual MD&A, uppdaterad i SEMAFO:s 2014 MD&A för första, andra och tredje kvartalet, och andra inlämnade dokument hos kanadensiska reglerande myndigheter för värdepapper och tillgängliga på www.sedar.com. Dessa dokument finns även tillgängliga på vår webbplats på www.semafo.com. SEMAFO frånsäger sig alla skyldigheter att uppdatera eller revidera dessa påståenden om framtiden, utom i den utsträckning som krävs av tillämplig lagstiftning.

Ovanstående information har meddelats till allmän kännedom i enligt Svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument.

Contact Information • Kontaktperson:
  Robert LaValliere
  Vice-President, Corporate Affairs & Investor Relations
  Mobil: +1 (514) 240 2780
  Robert.Lavalliere@semafo.com

  Ruth Hanna
  Analytiker, Investor Relations
  Tel efon, lokalt och från utriket: +1 (514) 744 4408
  Inom Nordamerika, gratisnummer: 1 (888) 744 4408
  Ruth.Hanna@semafo.com
  www.semafo.com