SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

February 08, 2013 09:05 ET

SEMAFO rapporterar kontinuerligt hög kvalitet nära ytan vid Siou: grund stupning i norr tyder på djuputökning

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - Feb 8, 2013) - SEMAFO Inc. (TSX: SMF)(OMX: SMF) tillkännagav idag att resultaten från den första fasen av programmet för avgränsningsborrningen vid Siou bekräftar både kvaliteten och åderns tjocklek, särskilt inom de mineraliserade zonernas centrala slaglängd på 500 meter. Den nuvarande framställningen identifierar sex olika zoner, vilka till större delen ligger inom Siouhuvudzonens hängvägg. Hittills tyder resultaten på att av de identifierade zonerna uppvisar Siou och Nine den bästa kontinuiteten och de bästa kvaliteterna.

Dessutom har några djupare borrhål gjorts längs den förmodade grunda stupningen i norr, inklusive WDC-613 med 5,45 g/t Au över 4,9 meter vid ett vertikalt djup på 200 meter under ytan och WDC-609 med 7,78 g/t Au över 4,2 meter vid ungefär samma djup men 200 meter norr om WDC-613.

Avgränsningsborrningen vid Siouzonen påbörjades sent i det fjärde kvartalet 2012 och bestod av 8 797 meter i 43 kärnhål. Målet med programmet var att minska avståndet mellan borrhålen till 50 meter för zonens översta 150 meter och göra några få djupare snitt för att spåra fyndighetens potentiella djupa stupning. Resultaten från programmet kommer att ligga till grund för den uppskattade resursbedömningen som omfattas av årsslutets kommande uppdatering av reserverna och resurserna.

"Vårt mål med Siou är att lägga fyndigheten till vår reservbas år 2013", sade Michel Crevier, SEMAFO:s Vice-President Exploration and Mine Geology "Vårt prospekteringslag fortsätter att fokusera på att så snabbt som möjligt föra fyndigheten mot ett eventuellt produktionsbeslut. Hittills har fyndigheten med lätthet passerat varje steg på vägen mot detta mål och fortsätter att ge utmärkta mål för ytterligare resurser, särskilt djupgående sådana. Dessutom innebär de enastående metallurgiska resultaten som vi nyligen tillkännagav för Siou med utvinningshalter på mer än 95 % en stor förbättring av zonens potential."

Följande tabell presenterar borrningsresultaten höjdpunkter från det senaste kärnborrningsprogrammet.

Höjdpunkter från borrningsresultaten vid Siouzonen----------------------------------------------------------------------------
DDH Nr.     Zonsektion (N)    Från   Till    Au(i) / Längd(ii)
----------------------------------------------------------------------------
WDC598     Siou   1321400   142,4   144,0    8,98 g/t / 1,6 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC636     Siou   1321450   173,8   175,8   22,53 g/t / 2,0 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC639     Siou   1321450   127,6   132,0    2,13 g/t / 4,4 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC641     Siou   1321450   80,7   82,2    7,22 g/t / 1,5 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC643     Siou   1321460   40,5   43,2    5,43 g/t / 2,7 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC5984     Siou   1321500   110,2   113,0   23,99 g/t / 2,8 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC638     Siou   1321550   169,0   172,0    3,38 g/t / 3,0 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC640     Siou   1321550   127,0   129,0   27,71 g/t / 2,0 m
                            (28,30 g/t oavskuret)
----------------------------------------------------------------------------
WDC642     Siou   1321550   84,9   87,9   16,99 g/t / 3,0 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC644     Siou   1321550   42,0   51,0   10,94 g/t / 9,0 m
                            (15,78 g/t oavskuret)
----------------------------------------------------------------------------
WDC588     Siou   1321600   126,0   128,0   10,42 g/t / 2,0 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC634     Siou   1321640   120,0   123,0    7,36 g/t / 3,0 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC635     Siou   1321650   74,1   76,7   27,54 g/t / 2,6 m
                            (32,51 g/t oavskuret)
----------------------------------------------------------------------------
WDC637     Siou   1321650   44,1   47,0   19,70 g/t / 2,9 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC629     Siou   1321750   125,0   129,5   11,34 g/t / 4,5 m
                            (15,18 g/t oavskuret)
----------------------------------------------------------------------------
WDC630     Siou   1321750   77,0   82,0   14,94 g/t / 5,0 m
                            (19,20 g/t oavskuret)
----------------------------------------------------------------------------
WDC631     Siou   1321750   40,0   44,3   13,40 g/t / 4,3 m
                            (16,64 g/t oavskuret)
----------------------------------------------------------------------------
WDC586     Siou   1321840   154,5   162,0    5,93 g/t / 7,5 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC617     Siou   1321900   350,4   351,2   22,83 g/t / 0,8 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC608     Siou   1322050   117,2   118,0   40,00 g/t / 0,8 m
                            (42,15 g/t oavskuret)
----------------------------------------------------------------------------
WDC607     Siou   1322050   163,0   166,0   10,38 g/t / 3,0 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC605     Siou   1322100   140,6   142,0   15,77 g/t / 1,4 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC613     Siou   1322100   266,5   271,4    5,45 g/t / 4,9 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC618     Siou   1322150   98,8   102,1   10,35 g/t / 3,3 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC616     Siou   1322150   147,0   150,0   11,88 g/t / 3,0 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC603     Nine   1321100   152,0   159,0    4,19 g/t / 7,0 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC603     Nine   1321400   229,0   231,5   13,58 g/t / 2,5 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC598     Nine   1321400   208,5   214,0    4,02 g/t / 5,5 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC636     Nine   1321450   236,0   239,0    3,09 g/t / 3,0 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC639     Nine   1321450   199,0   203,0    3,43 g/t / 4,0 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC641     Nine   1321450   126,6   127,6   40,00 g/t / 1,0 m
                            (44,89 g/t oavskuret)
----------------------------------------------------------------------------
WDC594     Nine   1321500   178,0   187,0    7,06 g/t / 9,0 m
                            (9,32 g/t oavskuret)
----------------------------------------------------------------------------
WDC642     Nine   1321550   123,0   133,5   2,68 g/t / 10,5 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC627     Nine   1321750   198,6   206,3    6,47 g/t / 7,7 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC582     Nine   1321900   146,0   163,0   2,36 g/t / 17,0 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC583     Nine   1321950   153,0   160,6    5,09 g/t / 7,6 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC608     Nine   1322050   134,8   138,5    5,79 g/t / 3,7 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC607     Nine   1322050   184,0   191,0    3,28 g/t / 7,0 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC618     Nine   1322150   119,5   124,0    3,21 g/t / 4,5 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC616     Nine   1322150   155,3   158,0    6,55 g/t / 2,7 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC612     Nine   1322250   167,6   170,5   10,36 g/t / 2,9 m
                            (18,42 g/t oavskuret)
----------------------------------------------------------------------------
WDC609     Nine   1322300   273,8   278,0    7,78 g/t / 4,2 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC640     55    1321550   172,1   172,8    6,31 g/t / 0,7 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC642     55    1321550   109,0   110,0    3,60 g/t / 1,0 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC642     46    1321550   146,0   147,0    2,75 g/t / 1,0 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC634     46    1321640   185,0   186,0    2,91 g/t / 1,0 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC631     46    1321750   75,0   76,0    3,80 g/t / 1,0 m
----------------------------------------------------------------------------
WDC616     10    1322150   121,0   127,0    2,02 g/t / 6,0 m
----------------------------------------------------------------------------

(i) Alla individuella prover skärs av vid 40 g/t för zonerna Siou och Nine 
och 35 g/t för de andra zonerna.                         
(ii) Alla längder mäts längs med hålets axel, vilket tolkas vara en 
ungefärlig motsvarighet till den riktiga bredden.                     

Siou ligger längs med Kokoitrenden, vilket motsvarar en nord-nordöstlig magnetisk huvudlinjetrend som kan följas över en sträcka på cirka 30 kilometer. Den senaste borrningen möjliggjorde att sammanlagt sex (6) underparallella zoner med kvartsådror och guldmineralisering kunde identifieras i en 50 meter bred korridor i den gynnsamma felsiska intrusiva kontakten. Även om zonerna Siou och Nine står för större delen av de utmärkande resultaten ligger de andra fyra zonerna ofta inom de två huvudstrukturernas hängvägg och skulle därmed ofrånkomligen bli en del av ett öpppet gruvhål. Inom de två huvudzonerna fortsätter de ytnära resultaten inom 500 meter av mineraliseringens kärna att visa god kontinuitet i både åderbredd och kvalitet, mest utmärkande inom Siouzonen.

Preliminär djupborrning har också utförts för att försöka följa mineraliseringens utbredning. Som förutsett verkar mineraliseringen uppvisa en grund stupning i norr i likhet med vad som iakttogs vid Wonafyndigheten. Både Siouzonen och Ninezonen gav lovande resultat. Hålet WDC-613 gav 5,45 g/t Au över 4,9 meter vid ett vertikalt djup på 200 meter under ytan inom Siouzonen, medan hål WDC-609 gav 7,78 g/t Au över 4,2 meter vid ungefär samma djup men 200 meter norr om hål WDC-613 och inom Ninezonen.

Vidare diamantborrning är på gång längs den norra grunda stupningen. Samtidigt pågår en resursutvärdering som kommer att ge de data som behövs för att fastställa den nödvändiga utspridningen för att uppgradera resurserna. Resultaten från denna utvärdering kommer att leda den andra fasen med avgränsningsborrning som är satt att påbörjas under det första kvartalet 2013.

Michel Crevier, P.Geo MScA, Vice-President Exploration and Mine Geology är SEMAFO:s Qualified Person och har granskat detta pressmeddelande för att det ska uppfylla National Instrument 43-101.

Alla individuella prover representerar cirka en och en halv meter kärna som sågats itu. Halva kärnan behålls på plats som referens och den andra skickas för preparation och guldanalys till ALS Mineral Division Laboratories i Ouagadougou i Burkina Faso eller till SEMAFO:s Mana Mine Lab som använder separat utrustning för att preparera proverna, exklusiva för prospekteringsproverna. För RC- samt luftkärnborrning representerar de individuella proverna cirka en meter långa stenbitar homogeniserade och räfflade till ett underprov på cirka 2 kg som sedan skickas för preparation och guldanalys till ALS Mineral Division Laboratories i Ouagadougou i Burkina Faso eller till SEMAFO:s Mana Mine Lab. Varje prov (kärn- och RC-) eldanalyseras som 50-grams underprover för guldinnehåll. Förutom ALS Mineral Divisions eget QA/QC-program (Kvalitetssäkring/kvalitetskontroll) och Mana Labs eget QA/QC-program görs en intern kvalitetskontroll och ett kvalitetssäkringsprogram finns på plats under provtagningen med blinddubletter och blankprov enligt gängse industristandarder.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver för närvarande tre guldgruvor: Mana Mine i Burkina Faso, Samira Hill Mine i Niger och Kiniero Mine i Guinea. SEMAFO har förbundit sig att utvecklas på ett medvetet sätt för att bli en betydelsefull aktör inom sitt geografiska intresseområde. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera sina befintliga tillgångar samt sträva efter strukturella och strategiska tillväxtmöjligheter.

VARNING GÄLLANDE FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker samt osäkerheter och antaganden. Därmed kan verkliga resultat och framtida händelser skilja sig jämfört med vad som direkt eller underförstått uttalats. Framåtblickande uttalanden innehåller ord och uttryck såsom "antyda", "objektiv", "potentiell", "kommer", "kommande", "planerade", "ställningstagande", "evolvera", "bli", "sträva", "tillväxt", "möjligheter" och andra liknande ord eller uttryck. Faktorer som skulle kunna orsaka att framtida resultat eller händelser skiljer sig markant från nuvarande förväntningar som uttrycks eller antyds av dessa framåtblickande uttalanden inkluderar förmågan att förse uppdaterade reserver och resurser vid slutet av räkenskapsåret 2012, förmågan att lägga fyndigheten vid Siou till reserverna under 2013, förmågan att genomföra vårt strategiska fokus, fluktuationer i priset på valutor, guld och driftskostnader, gruvindustririsker, osäkerheter i beräkningen av mineralreserver och mineralresurser, förseningar, den politiska och sociala stabiliteten i Afrika (inklusive vår förmåga att upprätthålla och förnya licenser och tillstånd) samt andra risker som beskrivs i dokumenten som SEMAFO lämnat in till de Kanadensiska tillsynsmyndigheterna för värdepapper. Du kan hitta mer information med avseende på dessa och andra risker i SEMAFOs 2011 års årliga MD&A och 2011 års Annual Information Form, uppdaterad i SEMAFOs 2012 års första kvartals MD&A och 2012 års andra kvartals MD&A, och andra dokument inlämnade hos tillsynsmyndigheten för kanadensiska värdepapper som finns tillgängliga på www.sedar.com. Dessa dokument finns även på vår hemsida på www.semafo.com. SEMAFO frånsäger sig skyldigheten att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med den svenska lagen om värdepappersmarknaden och/eller den svenska lagen om handel med finansiella instrument.

Bild 1 finns tillgänglig på följande adress: http://media3.marketwire.com/docs/smfa0207.pdf.

Contact Information