SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

April 10, 2014 15:24 ET

SEMAFO: Resultat av bulktester från Siou bekräftar blockmodellen om reserver

Fofina ligger före schemat

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - Apr 10, 2014) - SEMAFO Inc. (TSX: SMF)(OMX: SMF) är glada att meddela att resultaten av bulktesterna från den höggradiga Siou-fyndigheten under mars låg i linje med förväntningarna, och överensstämde mot blockmodellen. Testresultaten indikerade en genomsnittlig kvalitet på 4.7 g/t Au och en guldhalt på över 96 %.

Under det första kvartalet bröt Mana 642 000 ton med en genomsnittlig kvalitet på 1.93 g/t Au med en 88 % guldhalt för en produktion av 35 100 uns guld. Den gradvisa ökningen av malm som bröts vid Siou hade en positiv påverkan i mars: produktionen uppgick till 17 300 uns guld, den genomsnittliga huvudkvalitén ökade till 2.64 g/t Au och the guldhalten förbättrades till 92 %. Siou förväntas uppnå full kapacitet under det andra kvartalet 2014.

Vi är också glada att tillkännage att uppröjningsaktiviteter har inletts vid vår Fofinafyndighet. Malning av malm vid Fofina bör därför kunna inledas i april, ett kvartal tidigare än beräknat. Bygget av den 7 kilometer långa vägen som länkar Fofina med huvudvägen till förädlingsanläggningen i Mana är nästan klar.

SEMAFO står fast vid sin produktionsvägledning för 2014 på mellan 200 000 and 225 000 uns guld till en total kontantkostnad på mellan 695 USD och 745 USD per uns.

Michel Crevier, P.Geo MScA, vice ordförande för prospektering och gruvgeologi, är SEMAFO:s Qualified Person och har granskat detta pressmeddelande för riktighet.

Telefonkonferens om resultaten från det första kvartalet

Bolagets förstakvartalsresultat för tremånadersperioden som slutar 31 mars 2014 kommer att offentliggöras innan TSX-marknadens öppnande tisdag 6 maj 2014. Resultatrapporterna kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida på www.semafo.com eller på www.sedar.com.

SEMAFO kommer att hålla en telefonkonferens på tisdag 6 maj 2014 kl. 10:00 EDT, för att diskutera det finansiella resultatet och rörelseresultatet för det första kvartalet, och dessutom ge en uppdatering om företagets verksamhet. Investerare ombeds ringa följande telefonnummer för att delta i konferensen:

Tel. lokalt och utländska: +1 (647) 788-4922

Tel. Nordamerika: 1 (877) 223-4471

Telefonkonferensen kommer att arkiveras för uppspelning fram till 27 maj 2014. För att få tillgång till konferensen vänligen ring 1 (800) 585-8367 och ange lösenordskoden 28425577.

En direktsänd webbsändning av konferensen kommer att finnas tillgänglig genom SEMAFOs hemsida på www.semafo.com. Webbsändningen kommer att finnas tillgänglig för återuppspelning i 30 dagar.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett Kanadabaserat gruvföretag med guldproduktion och prospekteringsaktiviter i Västafrika. Bolaget äger och driver för närvarande Managruvan Burkina Faso, som innefattar de höggradiga satellitfyndigheterna Siou och Fofina. SEMAFO har förbundit sig att utvecklas på ett hederligt sätt genom en ansvarsfull utveckling av sin Manaegendom. SEMAFOs strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom en effektiv hantering av sina befintliga tillgångar samt sträva efter ekologiska och strategiska tillväxtmöjligheter.

VARNING GÄLLANDE FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker, osäkerheter och antaganden. Därmed kan faktiska resultat och framtida händelser skilja sig markant jämfört med de som uttrycks eller antyds i sådana uttalanden. Du uppmanas härmed att inte förlita dig otillbörligt på framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden inkluderar ord eller uttryck som ”borde”, ”förväntad”, ”vägledning”, ”engagerad”, ”utveckla”, ”sträva efter”, ”tillväxt”, ”möjligheter” och andra liknande ord eller uttryck. Faktorer som kan göra att framtida resultat eller händelser kan skilja sig markant från nuvarande förväntningar uttryckta eller antydda av de framåtblickande uttalandena inkluderar förmågan att påbörja malning av malm från Fofina denna månad, Sious förmåga att nå sin fulla gruvkapacitet i det andra kvartalet 2014, förmågan att möta vår produktionsvägledning för 2014 på mellan 200 000 och 225 000 uns guld till en total kontantkostnad på mellan 695 USD och 745 USD per uns, förändringar i priser av valutor, guld eller rörelsekostnader, risker inom gruvindustrin, osäkerhet vad gäller uppskattningar av mineralreserver och tillgångar, förseningar, politisk och social stabilitet i Afrika (inkluderat vår förmåga att behålla eller förnya licenser och tillstånd) och andra risker beskrivna i SEMAFOs dokument arkiverade hos den Kanadensiska tillsynsmyndigheten för värdepapper. Du hittar mer information angående dessa och andra risker i SEMAFOs lednings årliga diskussion och analys för 2013(MDA), och i andra dokument som lämnats till den Kanadensiska tillsynsmyndigheten för värdepapper och som finns tillgängliga på www.sedar.com. Dessa dokument finns också på vår hemsida www.semafo.com. SEMAFO frånsäger sig alla skyldigheter att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med den svenska lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Contact Information • Kontakter:
  SEMAFO
  Robert LaValliere
  Vice ordförande för bolagsaffärer och investerarrelationer
  Mobil: +1 (514) 240 2780
  robert.lavalliere@semafo.com

  Ruth Hanna
  Kommunikation och investerarrelationer
  Tel. lokala och utländska: +1 (514) 744 4408
  Nordamerika avgiftsfritt: 1 (888) 744 4408
  Ruth.Hanna@semafo.com

  Sofia St. Laurent
  Kommunikationer och investerarrelationer
  Tel. lokala och utländska: +1 (514) 744 4408
  Nordamerika avgiftsfritt: 1 (888) 744 4408
  Sofia.Stlaurent@semafo.com
  www.semafo.com